duminică, octombrie 01, 2017

ULTIMA CARTE A MONAHULUI DANIEL

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  
În curînd,  
la Editura Christiana 

  
SUMARUL CĂRȚII 

Prolog editorial (Răzvan Codrescu)  
Argument  
Capitolul I  
OM, LUME, CULTURĂ  
O primă încercare de a fixa termenii ecuaţiei  
„Ecuaţia umană”  
Pentru o definiţie a culturii   
Omul – diferenţe şi similarităţi   
Substanţa şi misterul – două moduri ale cunoaşterii
Omul, lumea, lumile
Capitolul II  
CULTURĂ, CREATIVITATE, CINEMA   
Rutină şi creativitate 
Profesionalism şi creativitate
Creativitate şi ideologie   
Creativitate şi noutate
Convergenţa valorilor
Cîteva repere
Un intermezzo metodologic  
Cîteva remarci cu privire la condiţia de actor   
Realitate şi ficţiune (1). A fost odată ca niciodată…   
Poveşti adevărate şi mincinoase
Pudori şi pudibonderii – provocările nudităţii
Realitate şi ficţiune (2). Ars longa, vita brevis
Cultură şi cateheză
La cumpăna apelor gîndirii   
De la complexitate la libertate  
Capitolul III 
CÎTEVA FILME  
Shrek 2   
Girl with a pearl earring   
Eyes Wide Shut   
Eternal Sunshine of The Spotless Mind 
versus Bicentennial Man
Hannibal
Perfume – 148  
Europa – 152 
Remains of the day – 157  
Festen – 160 
Stranger than fiction – 163  
Les invasions barbares – 165 
The Constant Gardener – 169  
Pulp Fiction – 174 
Smultronstället – 176  
Ostrov – 182 
Matrix – 186  
El ángel exterminador – 190 
Andrei Rubliov – 194  
Postfață (Andrei Dîrlău) – 203
   
*** 

PROLOG EDITORIAL 

Dumnezeu a hotărît să ușureze crucea mo­na­hului Daniel Cornea de la Tarcău, chemîndu-l la cele veșnice la numai 45 de ani (se născuse pe 8 martie 1972). În ultimul an s-a luptat din greu cu cancerul. L-am văzut ultima oară în pragul lunii august 2017, la Mănăstirea Christiana din București, la parastasul de 4 ani al Maicii Hristofora (Gabriela Mol­­doveanu), cea care-i înlesnise cînd­va de­­butul editorial. L-am felicitat încă o dată pen­­­tru excelenta carte – Cinema-ul: o lectură îmbise­ricită – încredințată spre publicare Editurii Christi­ana (unde i-a mai apărut, în 2004, micul, dar refe­rențialul volum intitulat Sexualitatea: o privire din tinda Bisericii, avut deja în vedere pentru o apropi­ată reeditare), asigurîndu-l că ne vom strădui să o scoatem cît mai repede. Cum eram în așteptarea postfeței semnate de prietenul Andrei Dîrlău, i-am sugerat că ar fi de dorit ca în partea a treia, printre filmele analizate, să figureze și Rubliov-ul lui Tar­kovski. După numai cîteva zile am primit textul, prin e-mail – probabil ultimul pe care a mai apu­cat să-l redacteze. Între timp a venit și excelenta postfață, pe care a apucat să o vadă, iar o dată cu ea și ultimele cîteva adăugiri și retușuri [1]. Urma să ne ocupăm de copertă și să așteptăm sosirea Des­crierii CIP de la Biblioteca Națională, dar... „tim­pul n-a mai avut răbdare”.  
S-a dăruit enorm acestei cărți testamentare (de fapt, un mic tratat de teologie ortodoxă a cul­turii, aplicată predilect pe arta cinematografică, a­leasă pentru marele ei impact în actualitate [2]), dar numai cîteva săptămîni l-au despărțit ireversibil de bucuria de a o ține în mînă. Cartea a fost să ia­să la parastasul de 40 de zile și nu mă îndoiesc că este pasul lui cu dreptul într-o binemeritată poste­ritate [3]. 
A fost înmormîntat la Mănăstirea Tarcău, unde și-a împlinit darul de iconar și s-a nevoit ani buni, cu discretă vrednicie. Dumnezeu să-l odih­nească, iar pe noi să ne facă vrednici de dreapta lui pomenire.
  
Răzvan Codrescu 
  
[1] Ultimul mesaj pe care mi l-a trimis prin e-mail, pe 1 septem­brie, a fost acesta: „Un singur lucru mi se pare deranjant mai ales la începutul postfeţei – repetarea deasă a sintagmei părintele/monahul Daniel Cornea. Uneori ea poate fi înlocuită cu monahul, ori autorul. Alteori poate fi eliminată cu totul, întru­cît se subînţelege”. I-am răspuns: „Voi avea grijă”... 
[2] Pentru coordonatele majore și miza generală cărții, a se vedea am­­pla și densa postfață: Andrei Dîrlău, „Ortodoxia română azi: de la culturofobie la teologia culturii”. 
[3] Am ilustrat-o pe coperta I cu fotografia pe care i-o făcuse mai demult regretatul Marius Caraman (foto-iconarul inegalabil de la MȚR, trecut el însuși la cele veșnice cu doar două săptămîni înainte!).

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire