sâmbătă, septembrie 09, 2017

RĂSPUNS UNOR MISTIFICĂRI CALOMNIOASE

SUMARUL BLOGULUI 
 

Cînd falsul jurnalism  
se însoțește cu atacul la persoană  
și cu minciuna penală
  
În 23 august 2017 (zi specială numai pentru comuniști!), site-ul Brrlog (nume cu rezonanță de vizuină ori, într-o interpretare științifică, un compus din brrr/interjecție, care sugerează senzația de frig sau chiar de frică, și log(os)/ cuvînt, Brrlog fiind, deci, un nume interjecțional, din limbajul primar!) a scris un articol pe care îl prezintă ca „investigație” jurnalistică.  
Desigur, din orice „investigație” poate rezulta laudă, critică, adevăr, minciună, atac la persoană, dorința de a construi sau de a distruge ceva ceva etc. 
Puteți găsi ușor articolul, căci el se referă la prima clinică de recuperare oncologică din România, iar cît privește numele „jurnaliștilor”,  nu le redau, căci nu au o recunoaștere valorică. 
Să facem împreună o analiză a textului! 
  
I 

Titlul articolului „Brrlogist”: Cum finanțează statul român proiecte medicale la granița cu pseudoștiința. Titlul însuși este o minciună, deoarece Centrul de Recuperare Oncologică de la Nera va fi un centru de recuperare  – domeniu științific al medicinei clasice. El va fi organizat pe următoarele departamente: 
- Psihoterapie; 
- Dietoterapie; 
- Kinetoterapie. 
Stimați „investigatori”, utilizați sintagma „știință medicală”, pentru care nu aveți nici o autoritate profesională. Aveți, vă rog, decența și nu vorbiți despre știință, căci dacă nu știți ce este știința medicală (care nu e nici fizică, nici sociologie, nici jurnalism, nici fotoshop), în mod sigur nu știți nici ce este pseudoștiința. Știu că lucrați de circa două săptămîni la acest articol, dar, așa cum l-ați lansat online, m-ați convins că nu ați fost capabili să parcurgeți următoarele referințe bibliografice de specialitate, în acest timp. Și asta pentru că sînt peste 599.000 de articole în domeniu! De aceea, o minimă decență vă obligă ca, atunci cînd puneți mîna pe condei ca să vă exprimați, măcar a mia parte din lucrări să le cunoașteți! Bineînțeles, după ce ați terminat și Facultatea de Medicină!
  
PUBMED:  
- nutriție în cancer: 54.161  referințe bibliografice 
- physical exercise: 57.219  referințe bibliografice 
- psihoterapie în cancer:  5.201  referințe bibliografice 
- recuperare oncologică: 196.422  referințe bibliografice 

WEB OF SCIENCE: 
- nutriție în cancer: 15.074  referințe bibliografice 
- physical exercise:  5.416  referințe bibliografice 
- psihoterapie în cancer: 1.110  referințe bibliografice 
- recuperare oncologică: 17.030  referințe bibliografice
  
OXFORD ACADEMY JOURNAL: 
- nutriție în cancer:  18.903  referințe bibliografice 
- physical exercise:   8.538  referințe bibliografice 
- psihoterapie în cancer:  941  referințe bibliografice 
- recuperare oncologică:    19.038  referințe bibliografice
  
Dacă nu știți să accesați aceste platforme pentru a fi corecți „investigatori”, puteți cere sprijin, vă ajutăm noi! 
Mai departe, afirmați că voi construi un centru medical ezoteric. MINCIUNĂ DIN NOU! 
Nicăieri în textul Proiectului Nera nu este vorba de vreo convingere sau practică ezoterică. Nu mă aștept ca fizicianul să cunoască sensul cuvîntului ezoteric, că nu a învățat la școală și probabil nici el singur, dar doamna sociolog ar fi trebuit să știe (este elementar!). DEX-ul oferă 12 definiții. O redau pe cea mai frecvent citată: Esoteric: „care poate fi înțeles numai de cei inițiați; ascuns; secret; care este destinat numai unui număr restrîns de inițiați într-o doctrină filozofică”. 
Mai jos – ca oricine cu o cultură generală săracă – vă contraziceți chiar Dumneavoastră: îmi reamintiți că „versetele biblice sînt dascălul meu”.  
Vă rog să rețineți – și, dacă rețineți numai acest lucru din faptul că, în mod nefericit, ne-am cunoscut, e suficient, adică nu ați venit degeaba pînă la clinică! Deci rețineți: Biblia și religia creștină sînt exoterice, adică accesibile oricărei ființe umane, chiar și acelora care încearcă să le batjocorească, ca Dumneavoastră, nesuportînd fumul de tamîie (vezi mai jos). 
Exoterismul și ezoterismul sînt incompatibile chiar și în cele mai întunecate vizuini.
  
Alte minciuni ale acestui articol:  
- „Nu s-a stabilit o cauzalitate directă între stres și declanșarea acestei boli (cancer)”. Aici chiar se vede tupeul amatorului în medicină, care nu a citit nici unul dintre cele 10.859  de articole științifice citate mai sus... și totuși are o părere. 
- Cristela Georgescu „a făcut un curs în nutriție de două săptămîni”. În realitate, a făcut un master în nutriție, cu cel mai mare nutriționist american în viață. Nici un master, nicăieri în lume, nu ține două săptămîni. 
- „Fundația a cîștigat proiectul, beneficiar e Sanogenetic”. Pentru această afirmație mincinoasă ar merita să fiți pedepsiți conform legii – Sanogenetic a cîștigat proiectul european (conform tuturor înscrisurilor la Bruxelles și în România), deoarece ghidul european al Axei 2.3.2. POSCCE prevede că cercetarea privată poate fi făcută numai de unități lucrative destinate cercetării private (cod principal CAEN). Plusul de valoare pe care îl aduce acest proiect: este singurul din România care are ca asociat unic o fundație, nu o persoană fizică, și astfel fundația poate beneficia, în mod legal și implicit, de rezultatele cercetării. Iată cum sfidați pînă și directivele și ghidurile europene! Acest spital nu este al dr. Chirilă, cum insinuați (de fapt, mințiți) în altă parte. 
- Cît privește o altă minciună sfruntată, precum că proiectul a fost subcontractat firmei S.C. Blue Color S.R.L., în partea a doua a acestui articol se găsesc explicații din partea asociatului acestei firme. 
Ca să vă dovedesc că sînteți jurnaliști neprofesioniști, cu stofă de anchetatori la asociațiile de proprietari, vă amintesc că ar fi fost suficient să deschideți site-ul Registrului Comerțului, ca să vedeti realitatea scriptică și juridică. 
- Mănăstirea Christiana este în București, nu în Voluntari. 
- Afirmația Dumneavoastră că la Nera se vor efectua tratamente alternative este o altă minciună, deoarece nicăieri în textul proiectului nu se vorbește de terapii alternative.  
- TENS-ul nu e acupunctură. Se găsește în toate clinicile de recuperare din lume. MRS – nu e biorezonanță! Iată aceeași ignoranță și tupeu de a discuta despre „medicină”. 
- „Barocamera nu e decontată”: nu îți trebuie nici pricepere, nici școală multă ca să înțelegi că atunci cînd Casa din România nu decontează ceva, nu înseamnă că nu e bun. 

De asemenea, textul conține suficiente afirmații care se încadrează în conceptul de atac la persoană (o formă rudimentară de jurnalism nedeontologic), cum ar fi că Dr. Chirilă este:  
-  vraci; 
-  face tratamente magice; 
-  medic ale cărui practici „ies din sfera științei”; 
-  practică metode nevalidate clinic.   
N. B.: Vă aduc aminte că metodele alternative se predau prin cursuri postuniversitare organizate de Ministerul Sănătății, conform legii! 
„Jurnaliștii” de la „Brrlog” sînt profund anticreștini, trimit în derizoriu textele biblice și cred că știința nu trebuie să aibă nici o legătură cu credința. Mai mult, confundă (intenționat sau nu) practicile magice cu credința autentică:   
- se miră – cu o falsă naivitate, desigur, că un preot duhovnic poate recomanda un cadru medical pentru angajare (explicați-mi: dacă un homosexual îl poate recomanda pe un alt homosexual, de ce nu ar putea și un duhovnic recomanda pe o persoană cunoscută?);  
- îngrijorarea brrlogiștilor că un spital „ar putea fi axat într-o măsură foarte mare pe partea spirituală” este evidentă; 
- în acest brrlog am auzit din nou expresia critică: „catedrale în loc de spitale”; 
- curios este că, în final, Brrlogul mă descrie acuzator și negativ pentru unele concepții, care – vă mărturisesc –  pentru mulți cititori au fost ca un elogiu venit din tenebrele contextului general al articolului: „Dr. Chirilă este împotriva: practicării avortului, concubinajului, practicării prostituției, practicării și legiferării homosexualității, educației sexuale în școli”; nici că se putea să mă caracterizeze cineva mai frumos! În plus, fac parte și din Coaliția pentru Familie, ceea ce pentru brrlogiști este, desigur, condamnabil. 
Le amintim că banii Casei Naționale nu sînt bani publici, sînt banii personali ai cetățenilor, care au contribuit la asigurările de sănătate toată viața. Majoritatea românilor sînt creștini, deci au tot dreptul să beneficieze – pe banii lor – de o asistență spirituală. Dumneavoastră, cei trei care ați scris articolul, sînteți o minoritate (din toate punctele de vedere, dar, în primul rînd, atee!). E bine să respectați și drepturile majorității (parcă aceasta este și definiția democrației, nu-i așa?). 

Stimați jurnaliști „investigatori”,  
Văzînd rîvna Dumneavoastră și dorința aprinsă de a lovi într-un spital de recuperare oncologică și în inițiatorul proiectului, folosind minciuna, atacul la persoană și atacul defăimător la credința personală, precum și atitudinea Dumneavoastră profund anticreștină, vă mărturisesc că sentimentul pe care mi l-ați provocat este unul de milă profundă, pentru că nu am identificat nimic bun în intențiile și demersul Dumneavoastră. 
În furiile denigratoare și distructive, i-ati depășit pe maeștrii Dumneavoastră (care și de unde or fi). 
Vă recomand călduros – fără nici un resentiment – să mai luați niște lecții de jurnalism, omenie și adevăr!
Vă doresc sănătate deplină, trupească și sufletească! Să nu aveți nevoie niciodată de doctori! Dar, mai ales, nu atacați și nu disprețuiți oamenii pentru credința lor în Hristos, căci El este Marele Tămăduitor, inclusiv al ateilor!
   
II
  
Așa cum specificam mai sus, în cadrul celei de-a doua părți a acestui articol, se regăsesc explicațiile oferite de domnul Mircea Negruț privind minciunile inventate de „valorișii investigatori” cu privire la B.L.U.E. Color S.R.L. 
Astfel, un exemplu de incompetență majoră în activitatea de informare pentru valoroșii investigatori îl reprezintă completa lipsă de înțelegere a termenilor. Ca urmare, Fundația Sfînta Irina nu este cea care a cîștigat proiectul pe fonduri europene, cum greșit afirmă aceștia. Chiar și mai grav încă, aceasta nu avea dreptul, conform contractului de finanțare, să subcontracteze proiectul și evident ca nu a subcontractat proiectul către B.L.U.E. Color S.R.L. 
Capacitatea de analiză și evaluare a valoroșilor investigatori și sursele sigure pe care aceștia le folosesc se pot observa foarte bine atunci cînd încearcă să justifice „tenta pseudoștiințifică” a documentului citat (de „retehnologizare a țării”). Astfel, se poate observa cum investigatorii sînt familiarizați cu principiul Peer review, cu argumentația matematică care să contrazică eventual vreo teză susținută în documentul respectiv, cu vreo analiză privind un eventual plagiat etc. 
Surpriză, nu există nici măcar o afirmație cu privire la conținutul și calitatea lucrării. Totuși valoroșii investigatori îi consideră pe autori persoane de o calitate îndoielnică, doar pentru că un web-site a preluat documentul respectiv și că pe respectivul web-site, se găsesc și alte informații pe care aceștia încearcă să le atribuie și să le asocieze cu autorii documentului. 
Mergînd pe această logică și folosindu-ne de aceeași personalitate adusă în discuție de investigatori, putem ajunge ușor și la concluzia că, atît timp cît citate scrise de Eminescu pot fi găsite pe o serie de web-site-uri rău famate, Eminescu este un poet îndoielnic. Poate ne supărăm și îi atribuim și lui Eminescu alte expresii și idei promovate de web-site-urile respective… 
Mai departe, valoroșii investigatori încearcă să lege numele Mircea Negruță de vreun personaj negativ notoriu și, pentru că nu găsesc nimic, încearcă să inventeze o legătură. 
Astfel, contractul pe care aceștia îl aduc în discuție, cu firma Sanimed International Impex S.R.L. (nici măcar nu se străduiesc să scrie corect numele…), este un contract ce face parte dintr-un proiect european. 
Iar dacă valoroșii investigatori ar fi avut minime cunoștințe, ar fi știut că aceste contracte sînt atribuite prin achiziție publică. Ca urmare, firma Sanimed International Impex S.R.L. a publicat un anunț pentru achiziția unor servicii necesare implementării proiectului menționat. 
Acestea erau servicii independente unul de altul, cu responsabilități separate, monitorizate separat, cu prețuri separate și termene de predare separate.  
Faptul că B.L.U.E. Color S.R.L. a depus o ofertă (pentru unul singur din aceste servicii) și faptul că a avut cea mai bună ofertă (pentru acel serviciu), în timp ce alte două firme (citate de valoroșii investigatori) au avut cele mai bune oferte pentru celelalte două servicii, este considerat de către valoroșii investigatori ca o dovadă absolută a legăturii strînse între B.L.U.E. Color S.R.L. și respectivele firme! 
Mai mult decît atît, valoroșii investigatori nu cunosc nici modul de derulare al unei proceduri de atribuire și nici modalitatea de derulare a unor asemenea contracte. Astfel, aceștia consideră că o procedură de atribuire în cadrul unei firme de dimensiuni considerabile, cum este Sanimed International Impex S.R.L., care are sute de furnizori în fiecare an, presupune legături foarte strînse cu administratorul acesteia. Nimic mai fals, Domnul Cătălin Robertino Hideg (altă desconsiderare a numelui unei persoane prin scrierea greșită a acestuia) nici măcar nu a făcut parte din comisia de licitație și nu a fost nici măcar directorul proiectului. De la această situație, însă, valoroșii investigatori ajung la concluzia că Mircea Negruță are „legături interesante” cu fostul director al Spitalului Malaxa… 
Referitor la Marian Angheloiu, despre care nu știam nimic și care nu făcea parte dintre angajații Sanimed International Impex S.R.L. în perioada de derulare a contractului, am fost uimiți să aflăm că acesta a fost angajat doar cu un an în urmă, la mult timp după finalizarea contractului la care fac referire valoroșii investigatori. Aceasta problemă „minoră” de logică a autorilor, nu îi împiedică însă pe aceștia să susțină o altă aberație – legătura acestuia cu Mircea Negruță. 
Mai departe, revenind la contract, aceștia continuă să inventeze „legături” cu persoane suspecte. Unele dintre aceste persoane, însă, nici măcar nu sînt suspecte, dar adevărul nu contează pentru valoroșii investigatori. 
Astfel, Marian Velcea este persoana care l-a susținut intens pe Iustin Capră, unul dintre cei mai mari inventatori români contemporani. Tot Marian Velcea, prin intermediul Asociației Iustin Capră, de care se ocupă și în prezent, promovează o serie de inventatori și îi ajută pe aceștia să își protejeze invențiile. 
Afirmația valoroșilor investigatori cum că „tîrgurile de invenții... premiază pseudoșiința” ține chiar de domeniul fantasticului. Astfel, lipsa totală de cunoaștere a acestui domeniu îi face pe valoroșii investigatori să afirme aberații de care nici măcar nu sînt conștienți. 
Brevetul pe care aceștia îl citează a fost premiat la Salonul de Invenții de la Geneva (cel mai important din lume), obținînd medalia de argint, dar acestea sînt detalii foarte puțin importante în viziunea valoroșilor investigatori. 
Mai mult, aceștia încearcă să demonstreze cît de mult înțeleg din prezentarea unui brevet. Astfel, aceștia consideră că brevetul „constă dintr-un plasture”. Este vorba, de fapt, despre un compozit din colagen, dar diferențele probabil că vor rămîne mereu necunoscute pentru valoroșii investigatori. 
Încercarea pe care valoroșii investigatori o fac, anume să lege cumva Karma Trading S.R.L., administratorul acesteia și, eventual, o persoană străină chiar și de firma respectivă, dar care a apărut pe ștatele de plată ale acesteia, de Mircea Negruță, se încadrează perfect în teoria Six degrees of separation. Evident că valoroșii investigatori nu cunosc, dar această teorie demonstrează matematic faptul că fiecare dintre noi are legături cu oricare altă persoană de pe pămînt în doar șase pași. Încercînd să restrîngem această teorie, putem spune că orice român este posibil să se afle la cel mult 3-4 grade de separație de oricare alt român. Pe acest principiu, putem afirma (susținuți însă de o teorie științifică) faptul că Adina Danes, Alex Evanghelidis, Gabriel Sandu, Laura Ștefănuț și Oana Dorobanțu se află probabil la cel mult 3-4 grade de separație de:
 - cei mai mari criminali români; 
- cei mai aprigi susținători români ai homosexualității; 
- cei mai inculți români; 
- trădătorii români de țară; 
- proxeneții și traficanții de carne vie români; 
- traficanții de droguri români etc.
Tot pe baza acestui principiu, putem afirma și faptul că Dr. Pavel Chirilă și Mircea Negruță se află probabil la cel mult 3-4 grade de separație de: 
- cei mai mari patrioți români; 
- cei mai aprigi susținători ai familiei; 
- cei mai mari medici români; 
- cei mai mari inventatori români etc. 
Teoria matematică afirmă însă și faptul că, în funcție de mediul în care activăm și de ceea ce facem de-a lungul vieții, gradele de libertate care ne separă de una sau alta dintre categorii se reduc sau se înmulțesc…
  
Prof. Dr. Pavel Chirilă 
Dr. Ec. Mircea Negruță 

P. S. 

Dacă vă folosește la ceva:  
Gilbert Durand, în Structurile antropologice ale imaginarului, fixează vizuina/bîrlogul în imaginarul nocturn, mai exact în cadrul imageriilor demonice, fiind un spațiu al colcăielii, al viermuielii, al zăcerii, al increatului, dar și spațiu-carapace, al unui veșnic prizonier în starea de animalitate. Pe această interpretare antropologică și simbolică, virulența autorilor acestui articol are atunci o motivație – ei înșiși sînt captivi, cu voie sau fără voie, într-un mediu neevolutiv, antisocial, malefic și, deci, antireligios.
Vae victis!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire