marți, ianuarie 10, 2017

ADAOS LA SINAXARUL ROMÂNESC

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME 


În anul 2016 Biserica Ortodoxă Română a canonizat alți opt sfinți români.
În ședința de lucru din data de 25 februarie 2016, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărît canonizarea a patru pustnici trăitori în Oltenia secolului XVI: Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stînişoara (cu ziua de prăznuire pe 3 septembrie) și Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu (cu ziua de pomenire pe 5 octombrie).  
„Aceşti mari nevoitori şi iubitori de Dumnezeu din Mănăstirea Cozia, a vestitului Voievod Mircea cel Mare, după ce s-au dăruit cu totul vieţii pustniceşti şi au ajuns la desăvîrşire, au primit de la Duhul Sfînt darul sfătuirii şi al călăuzirii sufletelor pe calea mîntuirii. Fiind lucrători încercaţi ai rugăciunii inimii, ei au fost cinstiţi împreună cu marii isihaşti ai monahismului românesc, numiţi şi sihaştri. Astfel, ei au rămas în memoria vie a Bisericii, în evlavia ierarhilor, preoţilor, călugărilor şi mirenilor, ca pilde de iubire jertfelnică, de înfrînare, de smerenie şi de iscusită povăţuire duhovnicească”, stă scris în Tomosul sinodal. 
În 6-7 iunie 2016, membrii Sfîntului Sinod au hotărît și trecerea în rîndul sfinților a patru personalități reprezentative ale vieții duhovnicești din Moldova secolului XVIII: Mitropolitul Iacob Putneanul al Moldovei (cu ziua de prăznuire pe 15 mai) și Cuvioșii Sila, Paisie și Natan de la Mănăstirea Sihăstria Putnei (cu ziua de prăznuire pe 16 mai). 
Mitropolitul Iacob Putneanul s-a născut la 20 ianuarie 1719 în Bucovina. S-a remarcat prin tipărirea de cărți bisericești și de manuale școlare în limba română. A trecut la Domnul în data de 15 mai 1778. 
Sfîntul Cuvios Sila s-a născut în anul 1697 în ținutul Botoșanilor. Ca stareț, a înnoit viața duhovnicească a Mănăstirii Sihăstria Putnei. A trecut la cele veșnice în data 23 aprilie 1783. 
Sfîntul Cuvios Paisie s-a născut în anul 1701 și a intrat de timpuriu în viața monahală. A primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii. S-a mutat la Domnul în data de 16 decembrie 1784. 
Sfîntul Cuvios Natan s-a născut în anul 1717, fiind de loc din Pașcani. A fost părintele duhovnicesc al Mitropolitului Iacob Putneanul (v. mai sus). A trecut la Domnul în data de 26 decembrie 1784. (R. C.) 


Mai puteți citi pe acest blog: 

10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești 
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic    
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului  
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea 
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului    
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima    
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium    
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica    
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul) 
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin  
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului 
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin  
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului      
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea     
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia     
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului     
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici     
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul    
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul    
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava    
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian    
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie    
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul    
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana    
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț    
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți    
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt    
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion    
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor    
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche   
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou   
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul)   
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla   
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului   
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Ierarh Iosif de la Văratec   
21 august: Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust   
23 august: Sfîntul Mucenic Lup  
30 august: Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Rîșca și Secu, Episcopul Romanului  
1 septembrie: Sfîntul Cuvios Dionisie Exiguul  
7 septembrie: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pîngărați  
9 septembrie: Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău  
13 septembrie: Sfîntul Cuvios Ioan de la Prislop  
15 septembrie: Sfîntul Mare Mucenic Nichita (Niceta) și Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș
22 septembrie: Sfîntul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi  
26 septembrie: Sfîntul Voievod Neagoe Basarab 
27 septembrie: Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul
1 octombrie: Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani 
14 octombrie: Sfînta Cuvioasă Parascheva  
21 octombrie: Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfîntul Mucenic Oprea, Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel 
27 octombrie: Sfîntul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov
28 octombrie: Sfîntul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, și Sfînta Cuvioasă Teofana Basarab
9 noiembrie: Sfinții Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat 
12 noiembrie: Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu
15 noiembrie: Sfîntul Cuvios Paisie de la Neamț
20 noiembrie: Sfîntul Cuvios Grigorie Decapolitul și Sfîntul Mucenic Dasie
23 noiembrie: Sfîntul Cuvios Antonie de la Iezerul Vîlcii
30 noiembrie: Sfîntul Apostol Andrei, Cel Întîi Chemat, Ocrotitorul României, și Sfîntul Ierarh Andrei Șaguna
3 decembrie: Sfîntul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani
7 decembrie: Sfînta Muceniță Filofteia de la Argeș
13 decembrie: Sfîntul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
18 decembrie: Sfîntul Cuvios Daniil Sihastrul
22 decembrie: Sfîntul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului
26 decembrie: Sfîntul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana
 
31 decembrie: Sfîntul Mucenic Hermes

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire