vineri, octombrie 21, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (50)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME21 octombrie:  
SFINȚII CUVIOȘI MĂRTURISITORI  
VISARION ȘI SOFRONIE,  
SFÎNTUL MUCENIC OPREA, 
SFINȚII PREOȚI MĂRTURISITORI  
IOAN DIN GALEȘ  
ȘI MOISE MĂCINIC DIN SIBIEL
  
Visarion, mărturisitor al Ortodoxiei în părțile Banatului și Transilvaniei, era de origine sîrb bosniac, născut în anul 1714 și tuns în monahism la 1738 (pe seama Mănăstirii Sfîntul Sava din Țara Sfîntă). În vremea împărătesei Maria Tereza (1740-1780), el a fost unul dintre cei mai vajnici luptători împotriva unirii forțate cu Roma. La chemarea patriarhului ortodox Arsenie Ioanovici de la Karlowitz, a străbătut Ardealul (Timișoara, Lipova, Arad, Deva, Orăștie, Săliștea Sibiului), propovăduind stăruința în dreapta credință și în Biserica Răsăritului, dar în drum spre Sibiu a fost arestat de organele imperiale, întemnițat (la Sibiu, Deva, Timișoara, Osiek, Gyor), dus în cele din urmă la Kufstein (în Tirol) și torturat în chip cumplit, pînă ce și-a dat duhul în lanțuri (după 1745). Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat, ca mucenic mărturisitor, în 1950. 
Cu Visarion Mărturisitorul este pomenit și țăranul ardelean Nicolae Oprea (cunoscut și sub numele de Miclăuș) din Săliștea Sibiului, întemnițat pe viață la Kufstein pentru că îndrăznise să protesteze împotriva abuzurilor imperiale, ajungînd de două ori la Viena (în 1748 și 1752), cu jalbă către împărăteasa Maria Tereza, căreia ultima oară se zice că i-ar fi spus: „Sau vlădică de legea noastră, sau drum slobod ca să plecăm din țară!”. A fost azvîrlit în temniță chiar din porunca perfidei împărătese, iar credincioasa lui soție, pe nume Stana, se zice că l-ar fi așteptat ani mulți după aceea, înveșmîntată în negru la ușa bisericii, plîngînd și cerșind milă spre a-și putea crește copiii (bărbatul ei și-a dat sufletul în temnița imperială, nu mult după 1752). 
În aceeași zi este pomenit și Sfîntul Sofronie de la Cioara (localitate de lîngă Orăștie), alt apărător de seamă al Bisericii Ortodoxe din Transilvania, fiu de preot, călugărit de timpuriu în Țara Românească, apoi întors pe meleagurile natale (1756), unde a întemeiat o mică sihăstrie în mijlocul codrilor, cunoscută sub numele de Schitul Cioara. Pentru fermitatea și afirmarea publică a poziției lui ortodoxe, a fost prigonit și închis la Bobîlna și la Abrud, fiind de fiecare dată eliberat sub presiunea mulțimilor de credincioși. În cele din urmă, a fost nevoit să se retragă dincoace de munți, la Mănăstirea Curtea de Argeș, unde s-a săvîrșit în pace, nu mult după aceea. A fost trecut oficial în ceata sfinților mărturisitori în anul 1955. 
Preotul Ioan din satul Galeş, din părţile Sibiului, și preotul Moise Măcinic din Sibiel, sînt alte două victime ale Mariei Tereza: primul a fost arestat în luna mai 1756 şi dus în lanţuri la Sibiu, apoi la Deva (ad perpetuos carceres, adică întemnițat pe viață), ca apoi să fie strămutat la Graz și la Kufstein, unde și-a dat duhul (probabil în jurul lui 1780); al doilea, arestat în 1752, a fost ținut închis la Sibiu, apoi la Kufstein, unde și-a sfîrșit zilele nu se știe cînd, luînd cununa muceniciei. Canonizarea amîndurora s-a făcut în 1992.


 Mai puteți citi pe acest blog:   

10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești     
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic    
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului      
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea 
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului    
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima    
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium    
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica    
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)      
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin      
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului     
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin    
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului      
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea     
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia     
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului      
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici      
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul     
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul     
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava     
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip    
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian    
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie    
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul    
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana    
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț    
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți    
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt    
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion    
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor    
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche   
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou   
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul)   
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla   
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului   
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Ierarh Iosif de la Văratec   
21 august: Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust   
23 august: Sfîntul Mucenic Lup  
30 august: Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Rîșca și Secu, Episcopul Romanului  
1 septembrie: Sfîntul Cuvios Dionisie Exiguul  
7 septembrie: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pîngărați  
9 septembrie: Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău  
13 septembrie: Sfîntul Cuvios Ioan de la Prislop  
15 septembrie: Sfîntul Mare Mucenic Nichita (Niceta) și Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș  
22 septembrie: Sfîntul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi  
26 septembrie: Sfîntul Voievod Neagoe Basarab 
27 septembrie: Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul
1 octombrie: Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani 
14 octombrie: Sfînta Cuvioasă Parascheva

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire