marți, august 16, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (36)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  


16 august:  
SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI  
ȘI SFÎNTUL CUVIOS 
IOSIF DE LA VĂRATEC 
  
Rîvnind la bogăţiile voievodului român şi plecînd cu uşurinţă urechea la uneltirile vrăjmaşilor acestuia, sultanul l-a acuzat pe Brâncoveanu de uneltire antiotomană ba cu ruşii, ba cu austriecii, iar în Săptămîna Patimilor din 1714 vodă primea firman de mazilire şi era somat să plece cu toată familia spre Ţarigrad. Brâncovenii sînt întemniţaţi, schingiuiţi, judecaţi sumar şi condamnaţi la execuţie publică, cu alternativa lepădării de credinţă, pe care cu toţii au refuzat-o, asemenea martirilor din vechime. Coconilor domneşti, ucişi înaintea sa, voievodul le spuse: „Fiilor, fiţi bărbaţi! Am pierdut tot ce aveam pe astă lume. Nu ne-au mai rămas decît sufletele. Să nu le pierdem şi pe ele!”. Era ziua de Sfînta Maria mare, tocmai cînd domnitorul împlinea 60 de ani. După aproape trei veacuri, în iunie 1992, Constantin Brâncoveanu cu fiii săi (Constantin, Ştefan, Radu şi Matei) şi cu sfetnicul Ianache Văcărescu (care-i era ginere) au fost trecuţi canonic în rîndul sfinţilor martiri de către Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul unei ceremonii impresionante, conduse de P.F. Părinte Patriarh Teoctist. Prăznuirea lor a fost însă rînduită pe 16 august, pentru a nu se suprapune cu praznicul Adormirii Maicii Domnului. 
În aceeași zi cu Brâncovenii a fost rînduită de Biserică și pomenirea Sfîntului Cuvios Iosif de la Văratec, originar din Ardeal și trăitor în secolul 18, ucenic, pare-se, al Cuviosului Paisie, povățuitor și duhovnic al măicuțelor de la Văratec vreme de peste 30 de ani (de altfel, din 2008, cînd a fost canonizat, mănăstirea a primit al doilea hram).  Printre ucenicii săi s-a numărat şi ieromonahul Irinarh Rosetti (†1859), care, după ce a întemeiat, cu binecuvîntarea şi sprijinul Mitropolitului Veniamin Costachi, Mănăstirea Horaiţa, a plecat în Ţara Sfîntă, unde a ctitorit biserica de pe Muntele Tabor. Cuviosul Iosif a avut darul facerii de minuni şi al izgonirii duhurilor necurate. A trecut la cele veşnice pe 28 decembrie 1828. A rămas de la el un Tipic al Rugăciunii Inimii, pe care-l urma laolaltă cu ucenicii săi. (R. C.) Mai puteți citi pe acest blog:   
  
10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești   
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic  
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului    
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea  
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului  
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima  
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium  
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica  
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)    
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin    
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului   
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin  
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului    
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea   
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia   
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului   
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici   
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul  
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul  
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava  
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip  
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian  
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie  
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul  
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana  
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț  
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți  
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt  
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion  
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor  
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche 
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou 
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul) 
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla 
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire