joi, iulie 21, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (31)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  

  
21 iulie:  
SFINȚII CUVIOȘI  
RAFAIL ȘI PARTENIE  
DE LA AGAPIA VECHE
  
Un tînăr îmbrăcat în straie țărănești poposea spre sfîrșitul secolului 16 la Agapia din Deal, vechi loc de nevoință sihăstrească, unde va fi tuns în monahism cu numele de Rafail, iar pentru smerenia lui duhovnicească și pentru darul cuvîntului i s-a dus repede vestea în toate ținuturile românești. S-a dăruit cu rîvnă rugăciunii și propovăduirii pînă în jurul vîrstei de 80 de ani, cînd s-a mutat cu pace la Domnul. La dezgroparea de 7 ani, trupul său a fost găsit neputrezit și cu bună-mireasmă, iar sfintele sale moaște au fost sărutate și de Sfîntul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei („... şi din rumâni mulţi sînt carii am şi văzut viaţa şi traiul lor, dar nu s-au căutat, fără numai Daniil de Voroneţ şi Rafail de Agapia, şi am sărutat şi sfintele moştii”). Tăinuite cîndva (probabil spre a fi ocrotite de năvălitori), moaștele sale nu s-au mai aflat pînă azi. 
Cunoscut și lăudat de Sfîntul Ierarh Dosoftei a fost și Cuviosul Partenie, ucenic al stareţului Eufrosin (ctitorul mănăstirii din Livada Părinţilor), de la care a și primit schima monahală. Tradiţia spune că a sihăstrit în muntele Scaunele, urmînd pilda părinţilor din vechime. A fost la un moment dat egumen al Agapiei și avea darul tămăduirii, iar după trecerea la Domnul i s-a aflat și lui trupul nestricat (1660), avînd însă aceeași soartă cu cel al Cuviosului Rafail. Canonizarea amîndurora s-a făcut în 2008. (R. C.) 


Mai puteți citi pe acest blog:  

10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești  
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic 
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului   
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea  
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului 
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima 
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium 
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica 
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)   
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin   
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului  
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin 
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului   
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea  
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia  
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului  
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici  
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul 
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul 
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava 
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip 
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian 
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie 
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul 
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana 
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț 
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți 
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt 
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion 
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire