luni, iulie 18, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (30)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  

  
18 iulie:  
SFÎNTUL MUCENIC  
EMILIAN DE LA DUROSTOR
  
Sfîntul Mucenic Emilian din Durostorum a pătimit pe vremea împăratului Iulian Apostatul. Militar de carieră şi fiu de guvernator imperial, el a îmbrăţişat de timpuriu credinţa creştină, pe care nu numai că a mărturisit-o prin cuvînt, dar a şi apărat-o cu braţele, sfărmînd idolii păgîni şi răsturnînd altarele de jertfă, faptă pentru care a fost supus la suplicii cumplite (fiind chiar aruncat în foc, dar scăpînd nevătămat!) şi şi-a dat sufletul în mîinile Domnului la 18 iulie 362. A nu fi confundat cu Sfîntul Mucenic Emilian, supranumit Mărturisitorul, cel din vremea iconoclasmului (secolele 8-9), pomenit pe 8 august, nici cu alţi doi mucenici purtători ai aceluiaşi nume şi pomeniţi tot în vară (7 iulie şi 18 august). (R. C.)

București, Drumul Taberei, Biserica Nașterea Maicii Domnului: 
racla cu moaștele Sfîntului Emilian de la Durostor
 

Mai puteți citi pe acest blog:  
  
10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești  
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic 
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului   
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea  
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului 
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima 
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium 
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica 
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)   
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin   
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului  
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin 
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului   
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea  
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia  
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului  
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici  
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul 
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul 
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava 
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip 
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian 
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie 
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul 
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana 
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț 
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți 
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt 
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire