vineri, septembrie 18, 2015

DESPRE INVAZIA ISLAMICĂ

SUMARUL BLOGULUI 


Cîțiva cititori ai blogului îmi solicită cu insistență un material mai amplu pe tema invaziei islamice, în care să-mi formulez „punctul de vedere” (de parcă ar mai conta, în haosul vociferant care ne înconjoară și de care sîntem cu toții mai mult sau mai puțin depășiți!). Se întîmplă ca momentan să nu am nici timpul și nici dispoziția necesare pentru a elabora un material mai amplu și mai articulat pe această temă (mai ales că realitățile sînt în mișcare și apar complicații de la o zi la alta), așa că răspund acestor insistențe doar prin adunarea la un loc și repostarea pe pagina principală a unor referințe disparate din comentariile cîtorva postări recente, socotind că ele reflectă esențialul poziției mele, pentru cei care chiar ar fi interesați de ea. (R. C.)
 
Asistăm la ceva fără precedent în istorie: o cucerire pașnică, cu complicitatea cuceritului și cu victimizarea cuceritorului!!! 
Europa creștină nu-i doar devitalizată, ci și prinsă în capcana propriilor aberații ideologice. Cumva, își merită soarta!

* 

Iluzia (și obsesia) „umanitarismului” contribuie decisiv la dispariția „ș”-ului care în românește diferențiază grafic creștinismul de cretinism. Cretinii Europei, deveniți demult majoritari, sînt unii născuți, iar alții făcuți. Mai ales cei din urmă se cred, în exaltarea lor ideologico-sentimentală, oameni superiori, „creștini” și „civilizați”, iar cei care nu le împărtășesc cretinismul sinucigaș sînt calificați drept „reacționari” și antievanghelici (chit că, altminteri, cretinului de serviciu, principial laic, dacă nu de-a dreptul ateu, puțin îi pasă de Hristos și de Evanghelia Lui). Din păcate, oamenii Bisericii (nu toți, dar cei mai mulți) – ca să nu pară cumva „încuiați” și să nu riște să ajungă încă și mai impopulari decît sînt – întrețin și chiar încurajează, mai mult sau mai puțin demagogic, aceste forme de cretinism „umanitar”, de la vlădică pînă la opincă (sau, dacă vreți, de la papă pîn' la sapă). Musulmanul este cuceritorul prioritar și parșiv al acestei Europe descreștinate și cretinizate, care-și recuză „fundamentalismul” dinlăuntru ca să facă loc celui din afară. Cohortele de refugiați nu reprezintă altceva decît „calul troian” introdus de Islam în cetatea cre(ș)tină.

*
 
„Bătrîna doamnă” [Europa] – care capătă, în efigie, chipul Angelei Merkel – este în context un fel de Bubulină, care își plătește astfel, probabil prin rînduială divină, toate (prea)curviile istorico-politice și moral-spirituale, așa cum și le-a plătit, la vremea ei, „marea tîrfă” care a fost Roma păgînă. Civilizațiile dominante mor în cele din urmă de propria lor decrepitudine, nu din cauza dușmanilor exotici (care nu fac decît să profite de situație, cu instinctele lor barbare). 
Dar cea mai gravă și mai dezgustătoare în context mi se pare asocierea la dezastru a papei Francisc, care invită la complicitate tot ce a mai rămas din lumea romano-catolică. Cînd se înghesuie să deschidă larg porțile cetății și să acorde azil „invadatorului pașnic”, adversar ireductibil al Crucii, poți înțelege și scuza turpitudinea unui fotbalist precum Cantona, dar nu a unui Suveran Pontif (fie el și ne-european). Nu-i doar o prăbușire pur și simplu, ci e o prăbușire rușinoasă și aproape perversă, deghizată în termenii unui creștinism ideologizat (care-și sacrifică viața și ethosul în numele unor principii abstracte, de rîsul lui Nastratin Hogea, dacă nu chiar al curcilor lui Allah).

*

(Răspuns la întrebarea: „Și deci ce facem? Ne cîntăm singuri prohodul?”) Constatăm cum stau lucrurile și ne rugăm de Dumnezeu – la Care știm că toate sînt cu putință – să salveze cetatea pentru puținii drepți care credem noi că mai sălășluiesc în ea.
 
*

(Răspuns la observația: „Cam bătrînească soluție, domnule Codrescu! Se pare că criza nu cruță pe nimeni...”) Ce să fac? Sînt deja un om bătrîn și cam nărăvit la cuvinte. Dar există tineri care ar avea chemarea și prilejul să facă mai mult: reacția lor ar putea fi o măsură mai bună (și în orice caz mai vie) a ce și a cît mai sîntem în stare, ca europeni și creștini. Și pe la noi, și prin alte părți. Pînă la urmă ajungem la formula banală „Dacă tinerii ar ști, dacă bătrînii ar putea”...  
Noi, cei din generația mea, ne-am risipit energiile și entuziasmele tinereții într-o aventură „revoluționară” din care n-a ieșit mai nimic (sau doar două legende șifonate: „Revoluția Română” și „Piața Universității”). Ar fi să vină alții la rînd, poate cu mai mult „noroc”... 
Dvs. ce faceți: vă rugați, bătrînește, cu mine, sau ieșiți, tinerește, la război? (Dacă vă hotărîți să ieșiți la război, atunci n-ar strica să știți cît mai limpede pentru ce, iar aici vă putem da o modestă mînă de ajutor și noi, rămășițele visătoare ale secolului XX...)

*

(Răspuns la întrebarea: „Ce ar fi trebuit, de fapt, să facă Europa în fața acestui exod?”) Cohortele de refugiați ar fi trebuit oprite și ținute sub control de forțele de ordine ale țărilor tranzitate (cum numai Ungaria a avut deocamdată tăria sau tupeul s-o facă), cu acordarea unei temporare asistențe umanitare, susținute financiar și logistic de toate țările-țintă de pe continent. Unii ar fi trebuit returnați în țările de origine (căci nu toți provin din zone aflate sub război și teroare), alții ar fi trebuit reorientați spre țări islamice mai pașnice (Turcia fiind cea mai la îndemînă), unde să găsească azil în mediul lor cultural și religios, căci lumea musulmană este suficient de largă și de variată, iar în lumea creștină să fie acceptați selectiv - după un grafic negociat de statele implicate - doar aceia dintre ei dispuși să se convertească oficial la creștinism [1] și să-și asume prestarea unor activități lucrative de utilitate socială, în funcție de posibilități și de competențe. Europa trebuia să-și impună ferm condițiile și să se solidarizeze exemplar atît la nivelul autorităților politico-administrative, cît și la cel al opiniei publice, informate corect și responsabilizate pe toate canalele mediatice. O să spuneți că vi se pare utopic, dar acesta ar fi fost normalul într-o lume care ar fi ținut cu adevărat la temeiurile ei și și-ar fi conștientizat, fără clișee ideologice, interesele vitale (prezente și viitoare).
În ce ne privește, am dat dovadă încă o dată de cel mai stupid oportunism și de cea mai senină iresponsabilitate, accentuate de insolența infantilă a unui premier penal care ne-a procopsit și cu bifarea oficială a proiectului megamoscheei de la București. Avem de ce privi cu toată îngrijorarea viitorul apropiat, căci pentru noi - prin fatalitatea împrejurărilor, oricît nu ne-ar dori nici refugiații înșiși - proba de foc abia urmează.

*

Declarațiile de un sentimentalism ridicol ale ierarhului de la Cluj [2], care îi vaită pe refugiații musulmani și ne îndeamnă să-i primim cu brațele deschise, ca pe frați, sînt în nota sa „mieroasă” – și e greu de spus cît sînt de sincere sau cît reprezintă o încercare de a-și face „imagine” profitînd de context (cum a reușit, cu mai multă bărbăție, P.S. Ambrozie al Giurgiului, pe Ceahlău și la Putna). Oricum ar sta lucrurile, alinierea ideologică la o „corectitudine politică” ambalată în retorica unui așa-zis umanism creștin nu-i mai puțin îngrețoșătoare și gravă prin consecințele ei. Nici o învățătură evanghelică și nici un canon bisericesc nu legitimează să te pui în slujba păgînilor sau a ereticilor, mai ales la nivel comunitar și instituțional. Aici este vorba de o viitură umană organic ostilă creștinismului, indiferent de conflictele trecătoare din sînul ei [3]. Biserica s-ar cuveni să fie prima care să îndemne la o atitudine ponderată și la vigilență responsabilă pe bastioanele dreptei credințe, cu grijă pentru viitorul paradigmei creștine, ajunse într-un impas fără precedent. E poate nevoie mai mult decît oricînd de anti-instituționala (și ne-instituționalizabila) „nebunie pentru Hristos”, sau „nebunie a crucii”, care rupe măsurile „înțelepciunii” lumești, dînd putere vieții asupra morții și mîntuirii în eternitate asupra conformismului secular. Dar cît de autentic creștini mai sîntem noi, cu mintea și cu inima, în bătaia de foc a apocalipsei? Aceasta ar trebui să fie întrebarea care să ne confiște viețile și conștiințele. Restul e uitare și moarte.  

* 

Ca și dvs., eu nu sînt decît un observator care constată că Uniunea Europeană e o construcție care nu ține și care e tot mai străină de tradiția creștină a Europei. N-aș da-o însă nici pe alternativa rusească, așa cum unii par ispitiți, cum nici nu cred în miracole de dincolo de ocean, căci Statele Unite au, tot mai evident, interesele lor divergente, în economia cărora Europa nu-i decît o bunicuță tot mai neputincioasă, pe care o „papi” fără s-o iei în serios și fără să te mustre conștiința. Am, mărturisesc, o oarecare curiozitate cum se vor raporta evreii europeni la noua situație, care-i afectează aproape la fel de mult ca și pe creștini (lucru deja sensibil mai ales în Franța)... Nu mai vorbesc de situația tot mai delicată a statului Israel însuși în noul context...

*

Europa avea oricum probleme majore cu Islamul la ea acasă: arabii din Franța, turcii din Germania, „capul de pod” islamic din fosta Iugoslavie etc. Noile evenimente radicalizează situația și trebuie privite doar ca un precedent: vor urma alte valuri de așa-ziși „refugiați”, iar pînă la urmă va deveni neîncăpătoare pînă și megamoscheea de la București...
Trezirea din beția ideologică și venirea la cruda realitate nu-i lucru ușor, mai cu seamă în condiții așa de precipitate, dar fără ea lumea creștină europeană nu va supraviețui secolului XXI - nici identitar și nici biologic (despre dezastrul demografic al Europei am scris nu demult). Iar România îi va împărtăși, periferic, destinul, cu nota particulară a mioritismului rezidual.

Răzvan CODRESCU

[1] Chiar dacă mentalul contemporan, pervertit și manipulat ideologic, n-o mai receptează ca atare, aici este esența problemei. Scopul unei astfel de treceri de la o paradigmă la alta nu stă atît în introducerea în priza creștină, cît în scoaterea din priza musulmană. Miza imediată nu-i atît un alt orizont dogmatic și mistic (care poate fi aprofundat în timp, dacă insul are vocație religioasă), cît un alt orizont cultural și comportamental (mergînd pînă la detaliul vestimentar sau gastronomic), care să înlesnească posibila integrare și să reducă riscul tensiunilor sociale.
[2] Î.P.S. Andrei Andreicuț. Între timp s-a mai pronunțat tot cam pe același ton cel puțin încă un ierarh al B.O.R.: Î.P.S. Ioan Selejan.
[3] Mulți - chiar dintre oficiali - eludează sau se prefac a eluda faptul că nici nu avem de-a face (sau avem de-a face într-o proporție foarte redusă) cu niște adevărați refugiați. Refugiatul este cel nevoit să fugă spre a-și salva în orice condiții viața sau libertatea. Grosul actualei viituri umane nu vrea însă doar să scape de teroare, ci să scape de sărăcie, nu se mulțumește cu azil oriunde, ci are ținte precise, nu manifestă smerenia azilantului, ci impertinența cuceritorului. Trebuie să fii imbecil ca să nu vezi că „refugiul” este în cazul de față doar un vast scenariu acoperitor, cu totul altele fiind cauzele și scopurile exodului.

P. S. O întrebare, în treacăt...


În Siria, ca și în unele țări africane dominate de Islam, există un număr destul de mare de creștini (în Siria sînt vreo două milioane și jumătate), din ce în ce mai prigoniți (și, în orice caz, mult mai odioși fundamentalismului islamic decît oricare grupări ale populației musulmane). Cîți creștini sînt în sînul maselor de „refugiați” care bat la porțile Europei? De ce oare creștinii rămîn să fie prigoniți acolo de cei de altă religie, mai rău ca în primele veacuri, iar musulmanii fug spre Europa creștină din calea celor de aceeași religie cu ei?! Chiar nu vi se pare straniu? Mie da. (R. C.)


45 comentarii:

La 18/9/15 8:45 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Despre evrei, în contextul invaziei islamice, cu sinceritate talmudică: http://manastirea.petru-voda.ro/2015/09/17/tupeu-anti-crestin-invazia-islamica-a-europei-si-distrugerea-crestinismului-e-o-veste-minunata-pentru-un-rabin/

 
La 18/9/15 10:02 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

E reprobabil, dar nu cred că se poate generaliza. Și chiar și evreul cel mai puțin inteligent își dă seama că, în contextul actual, musulmanul este mult mai de temut decît creștinul.

 
La 18/9/15 10:57 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Acuma si IPS Ioan al Banatului se-afirma

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20434404-mitropolitul-banatului-preotii-vor-ajuta-imigrantii-imbracaminte-hrana.htm

ce mai ierarhi! Ne-a binecuvantat Dumnezeu bine cu ei!

 
La 18/9/15 11:01 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Nu se zice că fiecare țară are conducătorii/ierarhii pe care îi merită?

 
La 18/9/15 11:34 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

se zice, dar nu stiu de ce, n-am fost niciodata de acord cu treaba asta, mi se pare un fel de resemnare si pretext pt justificarea lasitatii.

sunt si oameni buni in tara asta, care nu merita conducatori slabi/prosti

si chiar daca, sa zicem, ca acestia ar fi minoritari, comparativ, un conducator bun poate ridica nivelul intelectual/moral/duhovnicesc

altfel, cand mai iesim din rahatul asta?

 
La 18/9/15 11:37 a.m. , Anonymous Bloggoslovul a spus...

În orice caz, este o confirmare a faptului că mulți dintre conducătorii sau ierarhii noștri nu suferă atât de ticăloșie cât de prostie: atât pot ei pricepe, atât îi duce pe ei capul. Pe de altă parte, se pare că tot mai puțini, chiar dintre cei nu tocmai proști, au deprinderea să mai gândească, preferând să răspundă conjuncturilor cum li se pare, în mod reflex, că-i mai profitabil sau mai comod. Pentru că dacă chiar s-ar gândi pe îndelete (și ar fi cinstiți cu ei înșiși), poate că unii dintre ei n-ar mai face și n-ar mai spune o grămadă de tâmpenii „luați de val”.

 
La 18/9/15 7:26 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cred ca aceasta invazie va avea si un efect pozitiv, deoarece va ajuta partidele de dreapta din Europa sa ajunga sau sa ramana la putere. Stanga este complet pe dinafara si voi da exemplu Marea Britanie. Tovarasul Jeremy Corbyn ii depaseste cu mult in ceea ce priveste prostia si ignoranta pe stangistii balcanici(de ex. Ponta sau Tsipras). Doreste dezarmarea nucleara a MB, independenta Scotiei si cel mai rau, o politica de imigrare "open doors"(in traducere libera: lasam pe toata lumea sa intre). Pe scurt, sa ii ia Marii Britanii statutul de mare putere. Pai cu asa un lider laburist, raman conservatorii la putere pana in 2020. Cam acelasi lucru e si in Franta, cu Hollande recunoscut ca fiind cel mai putin popular presedinte din istoria acelei tari, si nu se exclude o revenire a lui Sarkozy in 2017.

 
La 19/9/15 2:16 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Fostul presedinte Emil Constantinescu a facut o corecta observatie intr-un recent interviu televizat: Europa nu mai are lideri marcanti, ca la inceputul anilor 90 (Kohl, Thatcher etc), iar UE este astfel conceputa incat sa nu permita sa se ridice lideri adevarati, ci doar niste panarame de serviciu pe care sistemul le ridica si le coboara.

M. B.

 
La 19/9/15 1:24 p.m. , Anonymous Barbu Catargiu a spus...

In loc sa ne strangem in jurul ierarhiei, care in majoritate, au avut pozitii duhovnicesti si de bun simt, noi ii injuram si ne consideram mai destepti ca ei. Sincer, pozitia dvs este cea complet ideologizata, nu a ierarhiei.

Daca am ajuns sa-l contestam pe PS Ioan, atunci chiar ca ne-am pierdut mintile. E de-ajuns sa spun ca acest om a tinut romanismul, in viata, in Har Cov, atatia amar de ani. Si a facut-o fara sa se incaiere cu ungurii. Probabil asa inteleg unii dintre "dreptacii" romani, ortodoxia.

Cred ca asa L-ar fi catalogat si pe insusi Hristos, atunci cand l-a ajutat pe sutas. pana la urma, era ocupantul, nu? Care "romaniza" neamul, asa cum "islamizeaza" astia acum Romania.

Sincer, nu-i meritati nici pe IPS Teofan, nici pe PS Ambrozie, nici pe IPS Ioan...ii meritati pe Teodot. Cel care ieri a cerut public sa ne lepadam de patriarh. Si asta pe blogul unui "calugar nationalist"...

 
La 19/9/15 2:08 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Da, domnule Codrescu, iata ce trebuie spus si repetat: acestia NU SUNT REFUGIATI, acestia SUNT INVADATORI deghizati, iar printre ei se afla si TERORISTI sadea (unii deja identificati ca atare, atat in Ungaria, cat si in Croatia)! Ei nu vor sa fie primiti in gazda, ci sa ocupe casa! Ce crestinism e acela care te poate face atat de orb incat sa nu vezi o asa de grava realitate?!

Pr. Nicolae

 
La 19/9/15 2:54 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Barbu Catargiu

Eu cred una, dvs. credeți alta. Probabil că avem cu toții și partea noastră de dreptate, și partea noastră de nedreptate. De aceea v-am postat (mi-era lesne să n-o fac). Se va vedea, în timp, cît ne-am înșelat sau nu fiecare. În ce-l privește pe numitul Teodot, o iau ca pe-o glumă proastă. Probabil că nici prima, nici ultima, pentru că „vocația” anonimatului vă predispune la așa ceva...


@ Pr. Nicolae

Nu mie trebuie să-mi spuneți, părinte, ci, iată, altora, mai mult sau mai puțin anonimi, care au impresia că noi aici nu ne punem probleme, ci plătim polițe! Și care ne îndeamnă „să ne strîngem în jurul ierarhiei” ca pe vremuri în jurul nomenklaturii... Mă întreb și eu, cu dvs., ce creștinism te poate face atît de orb în fața realității... Dar, după cum se vede, acești oameni refuză de fapt să discute realitatea, ci par preocupați doar de marginaliile ei retorice. Lucrul cel mai straniu în lumea noastră e cît de relativă poate să fie... evidența!

 
La 19/9/15 2:59 p.m. , Anonymous Dan Popa a spus...

Adevarul e ca nici USA nu mai are liderii de altadata. Nu cred ca Reagan i-ar fi lasat lui Putin mana libera in Ucraina sau ar fi tolerat actiunile ISIS. Ca sa nu mai vorbim de prostia cu poponarii. Doar sa sugerezi asa ceva pe vremea anterior-amintitului, intrai ori la parnaie ori la azilul de nebuni. Dar, cine stie, poate ca Trump sau un alt republican va face o treaba mai buna decat Obama(oricum, mai rea nu se poate).

 
La 19/9/15 3:08 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Fiecare crede ce crede, iar pentru ce crede va da socoteala. Cand vedem că nu ne putem intelege, decat sa ne certam unii cu altii, mai bine sa ne rugam unii pentru altii. Ar fi un bun exercitiu de crestinism (si numai Dumnezeu ne-ar sti).

Pr. Nicolae

 
La 19/9/15 6:44 p.m. , Anonymous Fratele Alexandru a spus...

La fratele Barbu Catargiu e o incredere naiva, dar o amaraciune legitima. Totul ar fi trebuit sa fie altfel...

 
La 19/9/15 6:55 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

In principiu sunt de acord cu dvs. domnule Codrescu, dau nu agreez termenii in care ii calificati in bloc pe cei de alta parere: cretini, imbecili etc. Sunt numai niste oameni care se inseala sau nu sunt suficient lamuriti/informati. Cred ca pledoaria dvs. ar avea mult de castigat daca ar fi mai putin radicala si coroziva.

 
La 19/9/15 7:40 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Anonim 6:55 p.m.

Trebuie să recunosc că aveți dreptate (chiar dacă chestia cu „cretinii” si „cretinismul” ține de un întreg context alegoric, pornind de la un conjunctural joc de cuvinte). Scrise la primul impuls și risipite prin diferite subsoluri de comentarii, cu contextele lor cu tot, formulările nu produceau o impresie atît de rea, dar scoase din acele contexte și adunate la un loc, într-o pripă pe care mi-o reproșez sincer, nu dau bine deloc. Îmi cer iertare și îmi propun ca altădată să procedez mai cumpănit. Sigur, însă, că ar fi puțin ridicol acum să mă apuc să schimb formulările sau să șterg postarea. Quod scripsi, scripsi...

 
La 19/9/15 11:23 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Barbu C

tare va mai place sa va manifestati fudulia, vorbesc la plural acuma.
cum zice cineva ceva de vreun ierarh, gata...
sunt si ei oameni si nu avem nici o garantie ca au ajuns acolo pt merite duhovnicesti/intelectuale
unii au ajuns cum au ajuns
inainte, ii punea poporul, dupa cum le era faima, acuma ii pun altii sau se-aleg intre ei
n-am judecat pe nimeni decat pt ce a zis
imi rezerv acest drept, pt ca nu e "firma" lor, e Biserica noastra.
si da, per ansamblu, multi dintre ei sunt niste nulitati
nu stiu ce a facut IPS in HarCov, stiu insa de multe nereguli acolo care le-a tolerat.
si chiar daca a facut lucruri bune, e meritul lui, dar asta nu inseamna ca trebuie sa-l credem orbeste doar pt ca e Mitropolit,nu?

s-ar putea dle Codrescu, sa fi avut dreptate, citindu-l pe Barbu, poate ca avem ierarhii pe care-i meritam

PS! Monahul Teodot, lasand deoparte contextul, a cerut ceva valid si este indreptatit, demiterea Patriarhului. Are voie, ca si calugar si membru al Bisericii sa supuna dezbaterii acest lucru. Conform canoanelor, nu si practicii moderne, in Biserica, poporul este suveran. Daca acesta greseste, ei bine....

 
La 20/9/15 6:41 a.m. , Anonymous Alexandru a spus...

O primă realizare a invaziei este aceea ca a bagat deja raca intre europeni. Prostii se cearta, desteptii profita! E de necrezut lipsa de simt al realitatii de care dau dovada in aceste imprejurari istorice politicienii si intelectualii europeni.
Am revazut asera la PRO TV filmul „Planeta maimutelor. Invazia”. Intr-o suta de ani, cam ca oamenii din ciclul „Planeta maimutelor” vor ajunge europenii: in rezervatii. Pentru ca islamul nu este doar un izvor permanent de prozelitism si terorism, dar si o bomba demografica. Nepotii nostri vor ajunge sa poarte crucea pe ascuns si sa se scuze ca exista la ei acasa.

 
La 20/9/15 7:07 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Europa avea oricum probleme majore cu Islamul la ea acasă: arabii din Franța, turcii din Germania, „capul de pod” islamic din fosta Iugoslavie etc. Noile evenimente radicalizează situația și trebuie privite doar ca un precedent: vor urma alte valuri de așa-ziși „refugiați”, iar pînă la urmă va deveni neîncăpătoare pînă și megamoscheea de la București...

 
La 20/9/15 4:02 p.m. , Anonymous Alexandru a spus...

Se pare ca toti se feresc sa gandeasca lucrurile pe termen lung. Iar pe termen scurt le gandesc pornind nu de la realitati, ci de la idei (mai mult sau mai putin fixe). Or realitatea este ca, vorba monahului Nicolae de la Rohia, „moartea e pe noi”, iar noi bajbaim, ca Marta, printre blide si lozinci. Si cine incearca o defensiva concreta, ca ungurul, devine, chipurile, dusman al umanitatii!

 
La 20/9/15 4:21 p.m. , Anonymous Bloggoslovul a spus...

La Bizanț nu se perora despre sexul îngerilor când turcii băteau cetatea? Nimic nu e nou sub soare. Civlilizațiile epuizate sau decadente nu mai au forță și unitate de reacție: le e dat să moară și fac totul ca să se împlinească ce presimt că le e dat! Logica morții înlocuiește, inconștient, logica vieții. Și dacă a pățit asta Bizanțul ortodox și imperial, cu atât mai mult o va păți Europa atee și democrată.

 
La 20/9/15 4:42 p.m. , Anonymous Faraonul a spus...

Bismarck spunea ca marile victorii nu sunt castigate prin discursuri si voturi ci prin "Blut und Eisen"(sange si fier). Acum se pune problema al cui fier si al cui sange? Sa speram totusi ca va fi fierul nostru si sangele lor, nu invers! Pacat ca nu mai traiesc un Bismarck sau un Churchill, sa puna tunurile pe invadatorii astia! Dar cel mai rau ma intarata putoii stangisto-liberali care spun ca trebuie sa ii primim, ca tot Europa e de vina pentru ce se intampla acolo, ca "crimele colonialismului" si alte prostii!

 
La 20/9/15 5:02 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Vad ca amintea cineva de gruparea in jurul ierarhiei, pai nu pot sa nu constat cat de distanti de realitate sunt acestia.

IPS Nicolae zice ca strange haine, dar au ei haine mai bune decat cei mai fitosi dintre romani. Si telefoane cu internet, nu vedeti cum le merge internetul in orice tara, indiferent de retea? Si cum refuza alimentele?

IPS Teofan zice sa nu ne temem de strainii care vine peste noi. Bun, nu ne temem, dar un pic ingrijorati ar trebui sa fim fata de cei care promit sa ne-arunce in aer sau sa ne ocupe/extermine. Nu??

IPS Andrei zice sa-i primim cu mila si sa le deschidem bratele si usele si poate sa le dam si femeile, ca, pedeapsa pt ele ca nu poarta voal.

Si-atunci in jurul cui sa te grupezi? Sincer, nimic nou, ierarhia noastra e depasita de probleme si nu e nici o surpriza, la fel de depasiti sunt si de problemele interne, chiar daca cei trei antenumiti mai au o dara de caracter in ei.

 
La 20/9/15 7:17 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Sunt francezi: chrétiens?

 
La 20/9/15 7:53 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Întrebați-i pe ei! Mă gîndesc că sînt francezi și francezi, așa cum sînt români și români. Problema nu ține de cuvinte, ci de realitățile dindărătul lor.

 
La 20/9/15 11:32 p.m. , Anonymous Micul anonim a spus...

Nu intreb de ce nu ne mai pasa de noi. Intreb de ce nu ne mai pasa de copiii si nepotii nostri. De ce vrem sa le lasam mostenire o lume turcita cu binecuvantarea noastra, numai ca sa nu recunoastem falimentul unor ideologii aiurea?

 
La 20/9/15 11:44 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Micul anonim

S-o găsi cineva să vă răspundă, dintre cei care fac azi pe marii umanitariști și pe marii samariteni... Eu unul am cam spus ce-am avut de spus.

 
La 21/9/15 12:11 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ I. P. (nepostat, la cerere)

Cert este, pînă una-alta, că am reușit din nou să mă fac antipatic, nu numai neprietenilor, dar și multor prieteni.
În ce-l privește pe R. P., e un caz mai complex decît pare. Nu-i rostul unei discuții aici. Nu vă pripiți cu concluziile, oricît ați fi fost de dezamăgit!

P. S. Și încă o observație: A. P. a fost pertinent și în această împrejurare.

 
La 21/9/15 8:25 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Invadatorii se apropie si de cel mai nedorit loc pentru ei: Romania. Le amenajam corturi la Dunare. Se pare totusi ca dupa ce ai concret de a face cu ei idealismele pier (vezi Croatia, Bulgaria). Sa speram ca ne vor pieri si noua si ca ne vom aduce aminte ca a fi crestin nu inseamna a fi prost.

 
La 21/9/15 11:20 a.m. , Anonymous Cristina a spus...

Domnule profesor, cred că ați pus în Post Scriptum o întrebare esențială, care să ne coboare din norii teoriilor pe pămîntul realităților. Vă mulțumesc încă o dată.

 
La 22/9/15 8:48 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Europa crestina sta sa intre in coma, iar Papa se plimba prin America de parca nimic nu s-ar intampla!

 
La 22/9/15 9:02 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Să nu exagerăm! Agenda a fost alcătuită cu mult înainte de a se acutiza „criza refugiaților”, iar demersuri de asemenea anvergură nu prea se contramandează. Pe de altă parte, cred că se simte mai acasă în America decît în Europa (pe care tocmai a invitat-o să se sinucidă creștinește)... Nu văd ce mare lucru ar mai putea să facă, oriunde s-ar afla.

 
La 23/9/15 12:41 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

va anunta noul concept de economie sociala

ia de la cei care lucreaza pe sponci si da celui care stie sa puna degetul pe o cerere de ajutorare sociala

 
La 24/9/15 1:37 a.m. , Anonymous Corneliu a spus...

Confruntata cu problema cotelor de refugiati, s-a dus dracului democratia europeana. Politica pumnului in gura se practica pe fata. UE se dovedeste pentru cine se mai indoia ca nu este decat dictatura celor cativa puternici ai Europei, in frunte cu Germania.
Asta in timp ce asa-zisii refugiati isi exprima dezolarea ca li se impune unde sa se duca si au inceput sa declare ca ori Germania, ori nimic, si ca mai bine se intorc acasa! Asa sa le ajute Dumnezeu!

 
La 24/9/15 1:55 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

De oriunde te-ai uita, ne mișcăm între tragic și penibil. Dar toate acestea erau previzibile. Numai naivii pot fi cu adevărat surprinși. Nici o butaforie nu durează la nesfîrșit. Orice curs ar lua situația, Europa și-a trădat impotența, iar liderii ei și-au dat arama pe față. Poate că e și ceva bun aici: un început de trezire la realitate din beția sau psihoza ideologiilor manipulatorii.

 
La 24/9/15 2:26 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cu toate ca ungurii sunt dusmanii nostri, cu poftele lor pentru Ardeal bazate pe nostalgii imperialiste, sunt de admirat cand e vorba de apararea Ungariei fata de invadatorii din lumea a treia. O societate constienta de pericolul mortal ce bate la poarta, unita cat de cat in jurul unor politicieni care stiu sa stea drepti si sa nu se tarasca in fata stapanilor din Occident. La noi, ce rusine, ce paiate si taratoare (cu cateva exceptii ce nu infirma regula). Onorabil este sa recunosti meritele si calitatile dusmanilor chiar cei mai aprigi. Asa ca BRAVO UNGARIE!!

Radu Greuceanu

 
La 24/9/15 9:46 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Radu Greuceanu

Ungaria nu se apără doar pe ea: apără totdeodată un Occident care el însuși pare tot mai incapabil s-o facă (iar cînd în sfîrșit ajunge să ia niște măsuri, o face mai ales pe spinarea altora). Dar Ungaria pățește ca Don Quijote cînd i-a eliberat pe ocnași: s-a ales doar cu batjocură și cotonogeală. De fapt, este, mutatis mutandis, paradigma hristică: tu vrei să-i mîntuiești și ei te răstignesc! (A aproba și admira Ungaria pentru cum s-a mobilizat împotriva invaziei musulmane - a „islamizării Europei”, cu formula colportată de Traian Băsescu - nu înseamnă a fi neapărat de acord cu politica generală a lui Victor Orban, care reprezintă o altă discuție.)

 
La 25/9/15 7:39 a.m. , Anonymous Marius a spus...

In legatura cu evreii, probabil elitele sioniste ii vor trada si vinde din nou pe cei „inferiori” dupa cum au facut in ultimul razboi mondial, fapt documentat de istorici evrei, acum „renegati”, precum Lenni Brenner sau rabinul Weissmandl. Ei se vor refugia in China sau Patagonia, iar restul vor da piept cu hoardele turbate de extremisti.

 
La 25/9/15 7:47 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Cred că de data aceasta situația e mult mai complexă. Oricum, noțiunea de „antisemitism” va fi considerabil revizuită, iar cei mai mari antisemiți vor fi probabil semiții înșiși (semiții evrei împotriva semiților arabi, și invers).

 
La 25/9/15 7:55 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Pana la urma faptele vor arata cine a avut dreptate si cata. Probabil ca Europa isi va plati scump teoriile.

 
La 26/9/15 11:01 p.m. , Anonymous Dan Popa a spus...

Ia te uita ce se intampla in Marea Britanie, apropo de musulmani si corectitudine politica:

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/hospital-apologises-after-moving-raf-6518237?ICID=FB_mirror_main#comments-section

Pai ba papagalilor, cand va vine un om care si-a servit si si-a riscat viata pentru tara(si in RAF pe deasupra) nu il dati la o parte ca "uniforma ar putea ofensa pe cineva"(in Anglia sunt de notorietate cazurile in care musulmanii hiuduiesc soldati pe strada) ii dai cel mai bun tratament posibil! De la "A country fit for british heroes" la "A country fit for muslim zeroes"???

 
La 27/9/15 8:55 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Frans Timmerman, vice-presedintele Uniunii (Sovietice) Europene a declarat ca viitorul omenirii este diversitatea iar natiunile est europene vor trebui sa se obisnuiasca cu asta. Cine mai este cretinul care nu intelege ce vrea Uniunea Europeana, ce vor slugoii politicieni din tarile 'democratice'??? Vor desfiintarea totala a neamurilor, spun clar ca a avea tara ta, pamantul stramosilor tai, este o idee de aruncat la gunoi (si in curand o crima). Nu mai e vorba de nivel de trai, de taxe, de impozite, de coruptie,....de nimic!! E vorba de insusi existenta popoarelor pe pamantul lor. In plus acest nemernic minte de stinge. Diversitatea exista deja. O Romanie ortodoxa, o Franta catolica, o Arabie musulmana, etc. Ceea ce urmareste iudeo-masoneria este o populatie globala bastardizata, amestecata si evident colorata. Adica uniformizarea planetara , anularea diversitatii lasate de Dumnezeu si goana satanica, gnostica spre unificarea turnului lui Babel. Ticalosii au tupeul sa zica ca sustin diversitatea cand urmaresc exact contrariul.
Evident cineva....trebuie sa si conduca, mai ales daca sunt 'alesi'(de ei insusi sau de Satana)si deci Israelul poate sa ramana stat...evreiesc.
Trebuie revolutie, trebuie iesirea din Uniunea (Sovietica) Europeana, trebuie rasa clica politica din Romania, trebuie rezistenta.... Sa luam exemplu la stramosii nostri, la Avram Iancu, Tudor Vladimirescu si atatia altii. Mai exista cineva in Romania sa auda si sa faca aceasta? Buna intrebare. Altfel s-a sfarsit TOTUL!!!!

Radu Greuceanu

 
La 30/9/15 2:13 p.m. , Anonymous Eugen a spus...

În virtutea reciprocitatii trebuie sa ii primim si sa ii ajutam pe refugiatii musulmani si sa ii tratam omeneste asa cum ii trateaza si ei pe crestini!

 
La 30/9/15 9:28 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Domnule Razvan Codrescu, eu consider ca se intampla, in paralel cu aceasta invazie musulmana ceva la fel de periculos(chiar mortal in combinatie cu invazia musulmana) este fenomenul "teologiei eliberarii". Si din pacate, acesta NU ESTE UN FENOMEN EXCLUSIV CATOLIC! Avem si la noi persoane care propovaduiesc un cre(s)tinism egalitarist pana la marxism, toleranta fara ratiune, ura intre clase si mitul "capitalistilor cei rai". Iar daca incerci sa-i combati, vei fi etichetat drept mason, neoliberal(termen pe care anterior-amintitii nu il inteleg) , pagan etc. Dar banuiesc ca sunteti la curent cu derapajele grosolane ale "razboinicului de pe Facebook" Iulian Capsali si tonul otevizant si gretos al socialistilor de pe Cuvantul Ortodox si Saccsiv. Totul invelit intr-un ambalaj alarmist-apocaliptic, ca e mai "senzational" asa, vorba lui DD. Petre Tutea spunea ca pe unde se instaleaza stangismul, totul se duce de rapa! Exact asta se si intampla!

Gheorghe Dumitrescu

 
La 5/12/15 12:14 a.m. , Anonymous Cristian a spus...

Poate ca loviturile teroriste din Franta si din Statele Unite ne vor vindeca de idealisme. Daca nu, atunci chiar ca ne meritam soarta.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire