duminică, august 02, 2015

SFINȚENIA FEMININĂ ÎN CALENDARUL ORTODOX (XII)

SUMARUL BLOGULUI  
INDICE DE NUME

Adormirea Maicii Domnului („Sfînta Maria mare”)


SFINTELE LUNII AUGUST

Sfînta Salomeea Mironosiţa, soţia lui Zevedeu, pomenită pe 3 august, a fost mama lui Iacov cel Mare şi a lui Ioan, ucenicii Mîntuitorului. Cuvioasa Muceniţă Evdochia, cea supranumită Romana, a fost dusă în robie de perşi, a atras multe suflete la creştinism şi a sfîrşit decapitată într-o zi de 4 august, cînd i s-a şi rînduit pomenirea (a nu fi confundată cu muceniţa cu acelaşi nume – dar de origine samariteană – pomenită pe 1 martie şi asimilată folcloric cu “Baba Dochia”). Către sfîrşitul veacului al XVII-lea, în inima Moldovei, doi soţi fără odrasle şi trecuţi de prima tinereţe luau hotărîrea de a părăsi viaţa lumească şi de a intra deodată în cinul monahal: el, sub numele de Eleodor (sau Elefterie), la Schitul Poiana Mărului, iar ea, sub numele de Teodora, la Schitul Vărzăreşti-Focşani. Cuvioasa Teodora – pomenită pe 7 august – s-a nevoit în pustie, în părţile Schitului Sihla (sihlă – “desiş”, “pădure deasă”), timp de aproape 30 de ani. O hrăneau păsările cerului cu firimituri aduse din vatra Sihăstriei, iar apă bea dintr-o crăpătură de stîncă. Faţa îi strălucea în rugăciune şi primise darul facerii de minuni. S-a săvîrşit cu pace, iar trupul ei, neputrezit şi purtător de bună mireasmă, a rămas vreme de o sută de ani în peşteră, la Sihla. La 1830, domnitorul Mihail Sturdza i-a aşezat moaştele într-o raclă de mare preţ, pe care au luat-o însă ruşii în 1852 şi au dus-o la La­vra Pecerska din Kiev, unde se află pînă azi. Adormirea Maicii Domnului (adică strămutarea ei la cer, nu doar cu sufletul, ci şi cu trupul), marele praznic din 15 august, mai este numit în popor şi “Sfînta Maria mare” (“Sfînta Maria mică” fiind sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, din 8 septembrie). Aruncată fiarelor din arenă sub domnia lui Diocleţian (304), Sfînta Muceniță Tecla este pomenită pe 19 august alături de Sfinții Mucenici Agapie şi Timotei, dimpreună cu care a pătimit. Sfînta Muceniță Antuza, cea pomenită pe 22 august, de loc din Seleucia, a trăit pe vremea împăratului Valerian, s-a botezat în Tarsul Ciliciei (cetatea de obîrşie a Sfîntului Apostol Pavel) şi a dus viaţă de nevoinţă monahicească timp de 23 de ani. Sfînta Muceniță Natalia a fost tînăra soţie a Sfîntului Mucenic Adrian din Nicomidia, martirizată cu el în 303 şi cu el pomenită pe 26 august. Sfînta Muceniță Eutalia (sau Evtalia) din Sicilia, a cărei pomenire se face pe 27 august, era elină după mamă (se botezaseră amîndouă în urma unei vedenii minunate) şi a fost ucisă de fratele ei păgîn (a nu fi confundată cu muceniţa cu acelaşi nume moartă prin sabie şi cinstită pe 12 martie). În 28 august este rînduită cinstirea Sfintei Ana Proorociţa (fiica lui Fanuel, cea pomenită în Sfînta Evanghelie după Luca), pe care o mai cinstim şi pe 3 februarie, deodată cu Dreptul Simeon. Pe 29 august, de Tăierea Capului Sfîntului Ioan Botezătorul, se mai face şi pomenirea unei alte Cuvioase Teodora, cea din Tesalonic, săvîrşită la anul 879 (şi trecută în sinaxar şi la data de 5 aprilie). Cu această lună se încheie anul bisericesc. (R. C.)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire