sâmbătă, mai 02, 2015

SFINȚENIA FEMININĂ ÎN CALENDARUL ORTODOX (IX)

SUMARUL BLOGULUI


SFINTELE LUNII MAI

Refuzînd să slujească idolilor, pe vremea lui Diocleţian, preotul Timotei din Penapion şi soţia sa Mavra (o tînără pe cît de frumoasă, pe atît de virtuoasă) au fost cumplit torturaţi şi răstigniţi faţă în faţă de guvernatorul Tebaidei, dîndu-şi duhul pe cruce după 9 zile, în anul 295, pe 3 mai (zi în care Biserica îi pomeneşte ca Sfinţi Mucenici). Cam în aceeaşi vreme a primit cununa muceniciei Sfînta Muceniță Pelaghia, pomenită pe 4 mai, originară din Tarsul Ciliciei (locul de baştină al Sfîntului Apostol Pavel), o tînără nobilă şi frumoasă, logodită chiar cu fiul împăratului, dar botezată în taină, spre disperarea logodnicului (care s-a sinucis) şi a lui Diocleţian (care a trimis-o la moarte). Pe 5 mai e pomenită Sfînta Mare Muceniță Irina (la naştere: Penelopa), fiica creştinată (prin botez: Irina) a împăratului păgîn Liciniu, cea care a sfărîmat idolii din palat şi a făcut nenumărate minuni, drept care tatăl ei a prigonit-o pînă la moarte. Pe 13 mai e pomenită Sfînta Muceniță Glicheria, credincioasă din Tracia (Traianopolis), care, pe vremea lui Antonin Pius, a dărîmat, prin rugăciune şi post, statuia unei zeiţe păgîne. Sfînta Iunia, rudă cu Sfîntul Apostol Pavel şi propovăduitoare a lui Hristos alături de Sfîntul Apostol Andronic, înzestrată cu mari puteri vindecătoare şi de alungare a duhurilor rele, e cinstită în Răsărit pe 17 mai. Sfînta Muceniță Hristina a fost decapitată pe vremea lui Diocleţian, într-o zi de 18 mai (dată la care se şi face pomenirea ei şi a celor “7 fecioare împreună cu ea”). Sfînta Muceniță Chiriachi, cea pomenită pe 19 mai, a primit mucenicia prin foc. Sfînta Elena (Flavia Iulia Elena Augusta), maica Sfîntului Împărat Constantin cel Mare, pomenită cu fiul ei pe 21 mai, e cea care a descoperit, spre sfîrșitul vieții, crucea pe care a fost răstignit Mîntuitorul. Sfînta Muceniță Sofia, vestită vindecătoare în numele lui Hristos, a fost decapitată într-o zi de 22 mai, cînd i s-a rînduit şi pomenirea. Sfînta Maria a lui Cleopa (personaj evanghelic, din ceata femeilor mironosiţe) e pomenită pe 23 mai. Nu se ştiu prea multe despre Sfînta Muceniță Marciana (Marchiana), care a pătimit cu Meletie Stratilat (secolul 2) şi este pomenită pe 24 mai. Elena, sora Sfîntului Mucenic Averchie (secolul 1), cel uns cu miere şi lăsat pradă insectelor, a fost ea însăşi ucisă cu pietre de către păgîni, iar amîndoi sînt pomeniţi pe 26 mai. Eusebiu din Cezareea, vestitul istoric bisericesc, martor ocular al supliciului, ne istoriseşte cum a fost martirizată în anul 308 (prin înec, după multe chinuri îndurate cu seninătate) Sfînta Muceniță Teodosia, fecioară de nici 18 ani din cetatea Tyrului (Fenicia), ce ţinuse partea creştinilor prigoniţi şi pe care Biserica răsăriteană o cinsteşte pe 29 mai. (R. C.)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire