sâmbătă, mai 17, 2014

MARTYROPOLIS ROMÂNESC – AIUD 2014


Macheta ansamblului de la Aiud

Miercuri 14 mai a. c., sub egida Fundaţiei Aiud (întemeiate şi conduse de maestrul Dan Puric şi dr. Pavel Chirilă) şi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (reprezentate la faţa locului chiar de decanul ei, pr. prof. dr. Ioan Emil Jurcan), în prezenţa ÎPS Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia (care a oficiat în deschidere un Te Deum), a avut loc festivitatea inaugurală a ansamblului monahal şi centrului de studii martirologice de la Rîpa Robilor din Aiud, în vecinătatea marelui monument închinat mucenicilor Crucii din temniţele comuniste şi a clădirii vechiului schit (al cărui părinte duhovnic, ieromonahul Augustin Vărvăruc, a vegheat neobosit – în duhul Părintelui Iustin – asupra ctitoriilor succesive de la Rîpa Robilor).

Ansamblul de la Aiud în stadiul actual

Asistenţa a fost neaşteptat de numeroasă (adunată din toate colţurile ţării) şi a bucurat prezenţa multor tineri, alături de aceea a unor supravieţuitori ai prigoanelor (Marcel Petrişor – care a şi luat cuvîntul –, Demostene Andronescu, Vasile-Jacques Iamandi, Nicolae Popa etc.) sau a descendenţilor direcţi ai celor trecuţi prin temniţa Aiudului (fiica poetului Radu Gyr, aflată printre invitaţii de onoare, n-a putut fi prezentă, dar a fost prezent, de pildă, fiul preotului-martir Ilie Imbrescu, însoţit de meticulosul şi prolificul cercetător CNSAS Adrian Nicolae Petcu). Printre vorbitori s-au numărat: Sorin Lavric, Dan Puric, Răzvan Codrescu. 

 Biserica mănăstirii, cu hramul Sfinţilor 40 de Mucenici

Nelipsit a fost, ca la toate manifestările de cinstire a rezistenţei anticomuniste din ultimii ani, prinţul Şerban Sturdza. Cu discreţie, a fost de faţă şi principalul sponsor al noului ansamblu de la Aiud (urmaş de foşti deţinuţi politici, dar care preferă anonimatul). Cu acest prilej s-au lansat şi cîteva cărţi (Florin Şinca, Martirii Poliţiei Române; Vlad Mitric Ciupe, Arhitecţii români şi detenţia politică: 1944-1964; Sfinţii închisorilor în "Lumea Credinţei". Din rezistenţa României creştine împotriva ateismului comunist) şi a fost proiectat un film – "Îndrăzniţi, noi am învins comunismul!" – despre rezistenţa din închisori (realizat de monahul Moise şi operatorul Bogdan Pîrlea).

Osuarul de sub biserică

Ansamblul (biserică – încă nepictată –, chilii, trapeză, arhondaric, bibliotecă, săli de lectură şi conferinţe, muzeu, osuar etc.) – cu o arhitectură atipică, dar ortodoxă în esenţa ei, bine armonizată stilistic şi simbolic cu mausoleul – e impresionant, avînd şi două niveluri sub pămînt, dar pînă la finalizare mai va. Nu mă îndoiesc însă că Dumnezeu va netezi drumul, cum a făcut-o şi pînă acum, iar Aiudul îşi va merita, pînă la capăt şi din toate punctele de vedere, statutul de Martyropolis al neamului românesc. (R. C.)
0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire