joi, decembrie 26, 2013

PROBLEMA IERTĂRII (PE CARE EU ÎNSUMI O CER)

SUMARUL BLOGULUI

Icoană pe sticlă de Teodora Roşca

I

Nu demult a avut loc la Bucureşti (Sala Dalles) lansarea ediţiei a doua (îmbunătăţite) a cărţii de memorii a unei mari doamne a demnităţii creştine româneşti: dr. Galina Răduleanu, basarabeancă, fiica vrednicului de pomenire părinte şi luptător anticomunist Boris Răduleanu (căruia mărturia îi şi este închinată). Titlul cărţii: Repetiţie la moarte... din spatele gratiilor (autoarea a fost deţinută politic - fără vreo vină reală, ci mai degrabă ca... fiică a tatălui său - între 1960 şi 1964, mai ales la închisoarea de femei de la Mislea). Editată de Fundaţia Sfinţii Închisorilor (Piteşti) şi prefaţată de rîvnitorul părinte bucureştean Tudor Peiu (prezent şi la lansare, ca vorbitor şi moderator totdeodată), cartea ocupă un loc de frunte în vasta literatură a închisorilor (în care, deşi nu lipsesc, mărturiile femeilor prigonite sînt mai puţine decît cele semnate de bărbaţii trecuţi prin prigoană). Cartea prezintă, printre altele, interesul de a fi fost redactată "la cald" (la sfatul înţelept al tatălui), în anii imediat următori eliberării (1964-1966), aşteptînd apoi decenii întregi (pînă în 1990 în Franţa, unde a fost prudent pusă la adăpost de "mîna lungă" a Securităţii) să vadă, acasă, lumina tiparului.
Alături de introducerea avizată şi caldă făcută de părintele Peiu, la lansare, înainte ca autoarea să ia cuvîntul, a mai vorbit (pe scurt, dar cu mare pregnanţă) doamna Alexandra Mazilu, căreia i-a fost dat să se nască în temniţa de la Mislea (unde şi-a petrecut, în condiţii care nu-s greu de imaginat, şi primii doi ani de viaţă). A fost un adevărat "regal" al feminităţii mărturisitoare, mai ales că autoarea (astăzi octogenară) este nu doar o persoană - bine plămădită creştineşte - trecută prin cele mai crude experienţe ale secolului XX, dar şi medic psihiatru, cu atenţie aparte la dimensiunea psihologică şi moral-spirituală a celor relatate, precum şi cu o consistentă experienţă a dialogului şi relaţiilor interumane, mergînd mereu la esenţa lucrurilor şi vădind darul formulărilor concise, limpezi şi memorabile, fără preţiozitate, fără ostentaţie şi fără patetism, cu un firesc desăvîrşit şi cuminecător (marcă a autenticităţii şi cinstei sufleteşti, a asumării responsabile şi jertfelnice, mai greu de întîlnit astăzi în lumea destructurată în care trăim şi care are nevoie acută de astfel de repere şi de modele, în nădejdea unei reprimeniri din mers, în care încă ne mai încăpăţînăm să credem).
Spre deosebire de lansarea din seara anterioară (care n-a fost nici ea nereuşită), a admirabilei cărţi de amintiri a d-lui Ilie Tudor (tatăl nonagenar al rapsodului Tudor Gheorghe), de data aceasta manifestarea a fost fericit însufleţită de dialogul direct cu sala, la inspirata iniţiativă a părintelui Peiu. Întrebările venite dinspre public au fost miezoase şi însoţite, nu  o dată, de utile problematizări, referitoare atît la experienţele trecutului, cît şi la provocările prezentului.
Printre altele, s-a discutat, oarecum prioritar, problema iertării (esenţială dintr-o perspectivă creştină a lucrurilor), ca raportare a victimelor la călăii lor, problemă de la sine învecinată cu cea a ne-răzbunării (în sensul cuvintelor atribuite martirului Mircea Vulcănescu: "Să nu ne răzbunaţi!" - care sînt sublime dacă sînt autentice, cum din păcate nu se poate dovedi indubitabil, dar extrem de parşive dacă sînt o "făcătură" pro domo a Securităţii, după cum există anumite bănuieli) [1].

II

În discuţie s-a întîmplat ca la un moment dat să intervin şi eu, cam intempestiv (cum nu-mi este obiceiul), manifestîndu-mi riscant o mai veche neîmpăcare personală cu o anumită tendinţă curentă către un fel de "creştinism castrat" (sintagma nu-mi aparţine), mai învecinat, în percepţia mea, cu sentimentalismul "umanitar" şi cu ideologiile "pacifiste" ale modernităţii decît cu bazele scripturistice şi cu tradiţia istorică a creştinismului (problemă pe care am mai atins-o şi pe acest blog şi care a dus la comentarii destul de încinse, mai ales cu prilejul dezbaterilor referitoare la istoricul creştin şi la percepţia actuală a pedepsei cu moartea).
În speţă, am afirmat că eu unul nu înţeleg şi nu pot aproba mecanic imperativul tot mai des invocat al iertării necondiţionate, ca pretins corolar al unei atitudini creştine (şi mai ales ortodoxe) faţă de cei ce se fac în mod conştient instrumente ale răului în istorie. "Iată unde am ajuns, după 24 de ani de postcomunism, făcînd coadă la iertare!". Tratat "creştineşte", nevădit pînă la capăt şi nesancţionat cu fermitate, răul şi-a rîs în barbă de noi şi s-a perpetuat în alte forme, mai puţin violente, dar infinit mai parşive, iar corifeii lui de azi sînt, aproape fără excepţie, urmaşii direcţi şi "cosmetizaţi" ai corifeilor lui de ieri (nomenklaturişti, activişti, politruci, securişti, torţionari, turnători, sau simpli oportunişti), care în realitate, profitînd de slăbiciunea noastră iresponsabilă, asimilată naiv virtuţilor creştine, nu şi-au dezminţit nici o clipă spiritul malefic şi n-au lăsat nici o clipă "pîinea şi cuţitul". Ei au sfidat şi sfidează în continuare iluziile noastre de îndreptare şi primenire, sînt mulţumiţi şi siguri de sine, iar la o adică îşi spun, rînjind zeflemitor: "Dă-i în mă-sa, că ăştia-s creştini şi ne iartă, orice le-am face!" (replică reală între doi securişti învechiţi în rele, pe care am şi citat-o în contextul respectiv).
Ticălosul, care altminteri nu dă doi bani pe credinţa ta, e foarte abil în a-ţi exploata scrupulele: el nu regretă nimic, nu se simte vinovat şi nici dator să dea socoteală, n-are nici un gînd de a se căi sau a cere măcar formal iertare, ba e gata să facă mai departe răul pe care l-a făcut, ori echivalentul lui în alte forme (căci răul are cea mai deconcertantă polimorfie), pe cînd tu, ca creştin ce te pretinzi, ai fi dator - îţi aruncă el în faţă - să rabzi, să ierţi, să nu reacţionezi, să nu te răzbuni. "Bă banditule, păi creştin eşti tu?! Dacă te dai creştin, eşti dator, ...tu-ţi dumnezeu' mă-tii, să mă iubeşti ca duşman şi să întorci şi obrazul celălalt!". În felul acesta, tu eşti mereu dezarmat în faţa lui de propriile exigenţe principiale, iar el o ştie bine şi te ia peste picior, gata să te mătrăşească iarăşi şi iarăşi, cu tot neamul tău creştinesc, trădînd o satisfacţie care pendulează indefinit între bestial şi diabolic.
N. Steinhardt atrage atenţia că a fi creştin nu înseamnă a fi prost şi că principiile se contextualizează în realitatea marilor confruntări istorice. Mai ales că rareori se întîmplă să fie vorba numai de propria persoană, ci de regulă eşti circumscris în diferite cercuri comunitare de care eşti răspunzător prin atitudinea ta (familie, breaslă, generaţie, neam etc.), pînă la marea comunitate de credinţă pe care o numim Biserică. Toleranţa şi iertarea nu pot avea aceleaşi măsuri atunci cînd este vorba doar strict de persoana ta şi atunci cînd este vorba şi de alte persoane cu care eşti conectat (familial, etnic, religios etc.). Pot să decid, liber şi legitim, să-mi jertfesc persoana proprie în numele unui principiu în care cred şi cu care mă identific, tolerînd şi iertînd orice rău mi s-ar face, ba chiar străduindu-mă să-l iubesc pe cel care mi-l face, după îndemnul sublim al lui Hristos. Nu pot însă şi nu am dreptul să-i jertfesc pe alţii de dragul principiilor mele. Eu personal nu caut să mă războiesc cu nimeni şi sînt gata, dacă cineva mă loveşte sau mă scuipă, să-i întorc şi celălalt obraz. Dacă însă cineva îmi agresează violent neamul şi ţara, nu stau cu braţele încrucişate, ci mă duc la război, cu ceilalţi ai mei, şi mă lupt pe viaţă şi pe moarte, nu dintr-un orgoliu personal, ci dintr-o răspundere transpersonală. Sau dacă sînt în casă cu soţia şi copiii, iar peste noi dă buzna un psihopat şi vrea să mi-i omoare, nu stau în expectativă, nu mă gîndesc că aş avea vreun obraz de întors, ci mă lupt din răsputeri să-i apăr, cu orice mijloace mi-ar sta la îndemînă. Hristos Însuşi, cînd este vorba strict de persoana Sa, se roagă pentru cei ce-L răstigneau: "Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!", dar cînd este vorba de Templul comunităţii pune mîna pe bici şi loveşte fără cruţare în negustori şi în zarafi. Sfîntul Serafim din Sarov este călcat în sihăstria sa de tîlhari, care aproape că îl ucid în bătaie, dar îşi revine şi îi iartă, ba se roagă să fie iertaţi şi de ceilalţi. Era vorba strict de propria lui persoană, pe care, cu cît eşti mai sfînt, cu atît eşti mai gata s-o smereşti pînă la jertfă. Sfîntul Nicolae însă, cînd este în joc nu persoana sa, ci comunitatea de credinţă, îl pălmuieşte pe ereticul Arie în plin sinod ecumenic. Probabil că dacă s-ar fi întîlnit cu un agresor noaptea pe uliţă, i-ar fi întors şi celălalt obraz, ba poate, în exerciţiul sfinţeniei, i-ar fi făcut şi o declaraţie de iubire. Dar una-i una şi alta-i alta. Gîndim în concret, nu în abstract, cîntărim de la caz la caz situaţiile, mizele, răspunderile. Şi dacă într-un caz ne smerim cu blîndeţe, în altul punem mîna pe băţ (pe "nuiaua" pedagogică şi prevenitoare a Sfîntului Nicolae). Nu din ură, nu din orgoliu, nu din răzbunare, ci din răspundere faţă de lumea în care trăim şi de dreptatea care umblă cu capul spart. Pot să iert în inima mea, dar nu pot avea pretenţia de a împiedica sau anula, în numele acestei dispoziţii interioare, justiţia şi rînduielile Cetăţii, care reclamă vădirea şi pedepsirea exemplară a răului, ca pe o condiţie sine qua non a dăinuirii şi ordinii comunitare. Cînd sînt în joc Dumnezeu, Biserica, Ţara, Neamul, Familia, axele transpersonale ale existenţei, nu avem voie să ezităm, nu umblăm cu jumătăţi de măsură, nu ştim de glumă, nu ne pierdem în teorii şi nu ne facem pe noi măsură pentru ceilalţi. Or, opresorii politici, torţionarii, călăii nu sînt doar agresorii noştri individuali, ci agresorii generici ai unei întregi comunităţi de viaţă, de credinţă, de idealuri, de destin, ba chiar ai umanităţii înseşi. A-i identifica, a-i da pe faţă şi a-i anihila nu mai e o opţiune particulară, ci o datorie obştească, de la care nu avem voie să lipsim din raţiuni personale, fie ele cît de înalte.

III

Iertarea, oricît de nobilă, de frumoasă şi de esenţială în economia vieţii creştine, are şi ea limitele şi condiţiile ei, care nu ţin neapărat de slăbiciunile omeneşti, cum tindem să credem, ci de dinamica dreptăţii şi pedagogiei divine. La o privire atentă, sînt două condiţii minimale ale iertării, consfinţite deopotrivă în cer şi pe pămînt: "să-ţi pară rău" şi "să nu mai faci".
Îngerul răzvrătit, devenit prin voia sa adversarul (Satana) ireductibil al lui Dumnezeu şi al ordinii divine, nu este iertat, ci azvîrlit, la porunca Creatorului său, prin Arhanghelul Mihail (arhistrategul cu sabie de foc al legiunilor cereşti), în adîncul întunericului.
Adam şi Eva calcă porunca, li se deschid ochii cunoaşterii păcătoase, văd că sînt goi şi se ascund. Dumnezeu, Atoateştiutorul, se preface a nu şti unde-i Adam şi-l iscodeşte: "Adame, unde eşti?". Care să fie rostul acestei întrebări divine? Părinţii sînt de părere că Dumnezeu a vrut să îi dea o ultimă şansă lui Adam, doar-doar acesta, împins de remuşcare, va ieşi din ascunziş, îşi va mărturisi neascultarea şi va implora iertarea divină. Dar Adam nu se pocăieşte, ba nici măcar nu-şi asumă vina, dînd-o pe femeie (şi chiar pe Dumnezeu: "femeia pe care Tu mi-ai dat-o"), iar femeia, la rîndul ei, dă vina pe şarpe. Care a fost rezultatul păcatului şi nepocăinţei lor? I-a iertat bunul Dumnezeu necondiţionat şi i-a ţinut pe mai departe în rai? Nicidecum. Protopărinţii păcătoşi şi nepocăiţi primesc "blestemul" divin (de fapt, aducerea la cunoştinţă a consecinţelor păcatului, care nu pot fi eludate) şi sînt alungaţi din Eden (la poarta căruia e pusă strajă îngererească). Pînă astăzi trăim în istorie condiţia căzută a lui Adam cel nepocăit. E de observat însă că Dumnezeu - despre Care am spus nu o dată că nu este nici drept pînă la a fi nemilos, nici milos pînă la a fi nedrept - nu-i urăşte pe oameni pedepsindu-i, nici nu-Şi ia mîna de deasupra lor. Se cade ca ei să-şi ispăşească păcatul şi nepocăinţa, dar Dumnezeu continuă să-i trateze părinteşte, îi îmbracă în "hainele de piele" (adecvate şi necesare noii lor condiţii determinate de păcat) şi le dă încă de atunci, prin adresarea către ispititor, marea făgăduinţă a dragostei lui nedezminţite şi pururea veghetoare: protoevangheliul [2].
Dar să purcedem de la Vechiul la Noul Testament, care este îndreptarul absolut al vieţii creştine. Sigur că Dumnezeu, dacă vrea, poate să ierte necondiţionat, dar, de regulă, nu o face, iar cele două condiţii clasice ale iertării rămîn pe mai departe în vigoare. Pe cea dintîi, pocăinţa, o reclamă obsesiv Ioan, Înaintemergătorul: cu ea începe înnoirea vieţii, în lipsa ei nu există mîntuire (Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui, dar nu mîntuie cu de-a sila: omul e liber să con-lucreze cu Dumnezeu la propria mîntuire, aşa cum e liber s-o şi refuze, prin învechirea în păcat, prin împietrirea inimii şi prin despărţirea trufaşă de Dumnezeu). Pe femeia adulteră, scoasă din mîinile pîrîşilor ei gata s-o lapideze, Hristos decide dumnezeieşte să o ierte, dar condiţia e formulată clar: "Te iert, dar să nu mai păcătuieşti!". 
Pe Iuda, "fiul pierzării", care L-a vîndut pe 30 de arginţi, nu se pune problema să-l ierte (nici pentru sărutul trădării, nici pentru suicidul care a urmat - pseudo-pocăinţă mai gravă decît ne-pocăinţa), ci spune desluşit că mai bine i-ar fi fost să nu se nască (lui şi oricui prin care vine deliberat păcatul în lume) [3]. Pe propriii răstignitori îi iartă, căci chiar nu ştiau ce fac, erau doar nişte biete unelte, pe cînd Iuda a ştiut bine ce face (şi cînd a căzut în păcatul vînzării, şi cînd a căzut în păcatul sinuciderii). Şi iată-L pe Dumnezeul iertării răstignit între doi tîlhari: unul care îşi recunoaşte condiţia păcătoasă şi cere îndurare, altul care-L batjocoreşte fără urmă de pocăinţă. Pe unul îl ia cu El în rai, pe celălalt îl lasă pierzaniei pe care şi-a consfinţit-o cu limbă de moarte. Pocăinţa, chiar şi în ceasul al doisprezecelea, aduce iertarea; nepocăinţa aduce pierzania şi nu beneficiază de vreo clemenţă mecanică ("Hai, mă, şi tu în rai, că e loc destul!"). Dacă pocăinţa şi nepocăinţa ar fi totuna în faţa iertării divine (şi, prin extensie, şi a celei omeneşti), atunci s-ar pierde însuşi criteriul diferenţierii între bine şi rău şi s-ar nega însăşi ideea de dreptate. Nu ne mîntuim de-a valma (ca în teoria eretică a apocatastazei, conform căreia pînă şi diavolii ar fi iertaţi în cele din urmă) şi tocmai de aceea există, prin rînduială divină, rai şi iad. Mare e iubirea lui Dumnezeu, ba chiar "nebună" (manikós eros), dar totuşi Hristos a lăsat pe mai departe răul să lucreze în lume, pentru ca binele să se definească prin lupta cu el, iar dincolo de lume a lăsat în vigoare raiul şi iadul, fără nici o sugestie a iertării generale, automate, necondiţionate (care e, în ultimă analiză, pură erezie).
Vin însă partizanii exaltaţi ai iertării şi zic, nemaiîncăpîndu-şi în penele superiorităţii lor "duhovniceşti" (care-i scuteşte, cred ei, de uzul raţiunii păcătoase): "Bine, bine, dar în Tatăl nostru... nu ne-a învăţat Domnul Însuşi să zicem: Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri...?". Sigur că aşa ne-a învăţat. Nu trebuie însă cine ştie ce virtuţi de inteligenţă, ci doar un dram de bun-simţ ca să realizezi adevăratul şi deplinul înţeles al cuvintelor rugăciunii: "Şi ne iartă nouă [care recunoaştem că sîntem păcătoşi/greşiţi şi Îţi cerem să ne ierţi] greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri [care ne cer nouă iertare, aşa cum şi noi Îţi cerem Ţie]". Aceeaşi condiţie clară: iertarea se dă - de către Dumnezeu oamenilor şi de către oameni semenilor - celui care o vrea şi o cere, celui care se recunoaşte păcătos/greşit şi arată pocăinţă pentru păcatele/greşalele sale. Nu-i nici o sugestie de necondiţionare, de iertare oarbă. Dacă cineva nu arată căinţă şi nu cere iertare, eu, creştinul, n-am nici o obligaţie să-l iert, aşa cum nici eu, dacă nu mă pocăiesc sincer şi nu implor iertarea divină, nu pot avea pretenţia de a o primi. Dacă I-o ceri, Dumnezeu e dispus la iertare infinită. La fel şi creştinul, după modelul divin, e dator cu iertare celui ce i-o cere. Neiertător (deci în afara duhului creştin) nu sînt atunci cînd nu dau iertare celui care nu-i preocupat de ea şi nu mi-o cere, ci atunci cînd nu aş da iertare celui ce mi-ar cere-o. A da iertare, cu generozitate, celui ce se pocăieşte şi o imploră - iată, într-adevăr, marea datorie indiscutabilă a creştinului. Dacă duşmanul tău, fie şi cel mai înrăit, zice: "Am greşit. Iartă-mă!", atunci nu eşti creştin dacă nu-l ierţi, dacă îl urăşti, dacă năzuieşti răzbunare. Creştinul e gata să-şi ierte duşmanii, călăii chiar, ba să şi uite răul îndurat de el personal, dar atîta vreme cît duşmanul/călăul se cere el însuşi iertat şi nu se cramponează în răul lui. Altminteri, cînd duşmanul/călăul se arată nepocăit şi în continuare agresiv, la adresa ta şi a altora, iertarea e o prostie închipuit pioasă. Sau, mă rog, poate fi o înaltă şi sublimă formă de sfinţenie, dar mă întreb cui îi şade bine, creştineşte vorbind, să se creadă pe sine şi să se dea mare sfînt în viaţă?!
Sigur, dacă ţii morţiş să fii prost (admiţînd că sfînt nu eşti), pentru că aşa te crezi sau te simţi tu mai "duhovnicesc", nu te opreşte nimeni, n-ai decît, dar ca să faci din ideea ta fixă o măsură universală, cu care să-i somezi şi să-i judeci pe toţi ceilalţi, aceasta e deja prea mult şi stă la limita delirului maniacal.
Iar dacă eşti preot (şi ştiu din experienţă că adeseori se întîmplă să fii preot), vin şi te întreb: în virtutea harului pe care l-ai primit, spovedeşti şi împărtăşeşti oameni; le ierţi păcatele necondiţionat, în lipsa pocăinţei, sau îi trimiţi cumva la împărtăşanie nespovediţi? "Doamne fereşte!", o să-mi spui, cutremurat. "Avem o rînduială, nu se poate altfel!". Păi dacă e o rînduială a Bisericii, pe care eşti ţinut s-o respecţi cu cea mai mare stricteţe (nu atît în faţa oamenilor, cît în faţa lui Dumnezeu), dacă e musai să ceri pocăinţă ca să acorzi iertare (cu canoane sau fără), dacă fără pocăinţă şi dezlegare nu există cuminecare cu Dumnezeu, dacă Taina Pocăinţei nu poate fi luată în deşert şi nu-i negociabilă defel după subiectivismele pios-sentimentale ale unuia sau altuia, atunci mie de ce îmi ceri să iert fără nici o condiţie şi să mă prefac că nu există nici o rînduială?! Nu, părinte, lucrurile sînt clare: cuminecarea vine în urma iertării, iar iertarea vine în urmă pocăinţei. Fără pocăinţă, nu-i temei de iertare, iar fără iertare, nu-i temei de cuminecare (iar dacă cineva o forţează astfel, atunci e "spre osîndă"). Ca preot al lui Hristos, la toate acestea nu poţi zice decît: Amin!
Dar sigur, nu despre preoţi (sau călugări) anume mi-am propus să vorbesc aici, ci despre creştini în general (care au şi ei "preoţia" lor "împărătească"). Din această perspectivă mai largă, problema "inamicului public" nu e atît una spirituală/duhovnicească, din ordinea Crucii, cît una de morală, de etică socială, din ordinea Sabiei. În Cetatea (polis, civitas) creştină, Crucea şi Sabia nu se confundă, nu se substituie, nu se exclud, ci sînt chemate să coexiste armonic, iar simfonia lor, în intervalul fatal al istoriei (nici paradisiac, nici... mănăstiresc), e îngăduită şi chiar agreată de Dumnezeu (o ştim mai explicit de la Sfîntul Apostol Pavel şi mai puţin explicit de la Hristos Însuşi). Puterea spirituală şi puterea seculară sînt, altfel spus, două ordini convergente, fiecare cu raţiunile, metodele şi măsurile ei specifice (dar aici se deschide o altă discuţie, vastă şi complexă, pe care poate o vom purta altădată, căci o anumită ortodoxie derutată a început să le cam confunde de la o vreme, în contextul mai larg al confuziilor de planuri care au aiurit lumea modernă).
Contravin unele ca acestea poruncii dumnezeieşti a iubirii duşmanilor? Nicidecum. Iubirea - la care sînt chemat şi în care încerc să sporesc - nu-i totuna cu iertarea (şi cu atît mai puţin cu iertarea necondiţionată, mai ales cînd nu-i vorba doar de fiinţa ta personală, ci de însăşi fiinţa comunităţii din care eşti parte), chiar dacă e predispusă spre ea şi o înlesneşte. Dumnezeu, Care e Iubire, din iubire pedepseşte, părinteşte, lumea. Să nu uităm că, etimologic, pedeapsă înseamnă învăţătură (de minte). Părintele din iubire îşi pedepseşte, cînd e cazul, odrasla. Duhovnicul îl iubeşte, nu-l urăşte pe fiul duhovnicesc cînd îi dă un canon de ispăşire. Iubirea ne face să nu dorim pierzania, ci îndreptarea celui căzut în greşeală (reîncadrerea lui între cei care au şi aspiraţia, şi şansa mîntuirii). Dar îndreptarea are şi ea cerinţele şi regulile ei, pe care se cade să ni le asumăm cu toţii. Îmi iubesc duşmanul nu iertîndu-l orbeşte şi tolerîndu-l în ticăloşia lui, ci dorindu-i sincer îndreptarea, bucurîndu-mă să-i ofer generos această şansă, rugîndu-mă pentru el. Aş contraveni poruncii dacă i-aş refuza toate acestea, dacă l-aş urî de moarte, dacă aş ţine cu tot dinadinsul să-i fac şi eu lui exact ce mi-a făcut el mie. Nici un creştin adevărat n-ar susţine însă aşa ceva. Ideea e doar aceasta: că iubirea şi iertarea nu trebuie să ducă la cocoloşirea, uitarea şi lăsarea răului în legea lui. Aceasta din urmă nu-i atitudine creştinească, ci mai degrabă dezertare de la discernămîntul personal şi datoria obştească a bunului creştin.  
Iată ceea ce m-a făcut să am, în contextul respectiv, reacţia de care am pomenit (şi care, recunosc, a avut şi o notă de exagerare, din dorinţa de a şoca şi a pune pe gînduri o asistenţă înclinată să se lase furată de şabloanele nerumegate ale unui anume idealism convenţional). Şi m-am simţit dator cu aceste precizări pentru că ţin să fiu înţeles corect, chiar dacă sînt gata să admit că s-ar putea să nu am întru totul dreptate şi că există, în toate acestea, şi un rest tainic, care nu se poate discursiviza. Dacă greşesc cumva, să mă ierte Dumnezeu, Care ştie că, purtîndu-mi crucea nedesăvîrşirilor, m-am străduit totuşi o viaţă întreagă să nu mă smintesc şi să nu aduc sminteală cuiva. Şi să mă ierte puţinii mei cititori, cu dragoste înţelegătoare. Aşa că, dincolo de toate cele de mai sus, prefer să închei smerindu-mă şi spunînd: "Mai bine să greşeşti iertînd decît să greşeşti neiertînd". Lumineze-ne Dumnezeu pe fiecare să deosebim duhurile şi să nu fim sminteală nici altora, nici nouă înşine, ci laolaltă lucrători neînmuiaţi ai Evangheliei Dreptăţii.

Răzvan CODRESCU

[1] Despre acest aspect şi despre răzbunare în general am scris cu alt prilej (vezi aici), aşa că n-am să mai insist în cele de mai jos. Mă rezum să spun că în nici un caz nu poate fi vorba, din perspectivă creştină, de vreo sugestie a răzbunării din ură sau din orgoliu, a "plăţii cu aceeaşi monedă" sau a "dreptăţii talionului". Pentru mine a răz-buna va să zică a restaura ceea ce a fost bun şi s-a pierdut, a deconspira public răul şi a lua măsuri de a-i împiedica recidiva. În sensul acesta, eu văd în Mîntuitorul Însuşi pe marele Răz-bunător al omului înşelat de diavol şi al firii pervertite prin păcat.
[2] Fa­­cerea 3, 15: “Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între seminţia ta şi seminţia ei; Acela [Hristos, Noul Adam, născut din Maria, Noua Evă] îţi va ţinti ţie capul [biruinţa asupra morţii şi iadului], iar tu îi vei ţinti Lui călcîiul [patimile îndurate de Domnul în omenitatea Lui asumată deplin şi jertfelnic prin chenoza Întrupării]”).
[3] Nici conştiinţa creştină nu şi-a pus, pînă în vremurile degenerate ale modernităţii (cu care polemizează şi N. Steinhardt în Jurnalul fericirii, făcînd un memorabil rechizitoriu "ţărănesc" al lui Iuda), problema absolvirii sau iertării trădătorului/vînzătorului de Dumnezeu. În Infernul dantesc pedeapsa lui Iuda este să fie mestecat veşnic între fălcile lui Lucifer.

"L-am întrebat odată pe avva Petroniu Tănase 
cum şi pentru ce să mă rog ca să mă fac mai bun. 
Şi a răspuns bătrînul: Roagă-te să poţi face bine 
duşmanilor tăi!"... (George Crasnean)

5 comentarii:

La 27/12/13 12:38 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Anonim (nepostat)

Sînt gata să primesc critici, dar cu două condiţii minimale: înţelegerea elementară a textului meu şi formularea unor contraargumente punctuale la argumentele mele (bune sau rele cum sînt).
Dvs. nu aţi reuşit să îndepliniţi nici una din ele, vituperînd cu totul alăturea de drum.

 
La 27/12/13 11:34 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Singurul inconvenient in atasarea neconditionata a crestinismului la orice forma de militantism politic este mesajul radical de iubire neconditionata nu a aproapelui, ci a vrasmasului (fie el ateu, evreu sau anti-legionar). Asa ca ceea ce spuneti dvs despre iertarea conditionata este poezie. Hristos iti cere sa iubesti pe vrasmasi (punct) si neconditionat.

Sigur ca asta nu convine unei pozitii politice care are nevoie sa-si creeze poezii crestine pentru a se legitima.. de aceea inventati teologii care sunt slabe. Sunteti foarte putin modest daca aveti impresia ca textul dvs. nu poate fi inteles si de catre cel mai putin educat teologic cititor. Drama este ca nivelul dvs teologic de argumentare e slab si, probabil pt ca nu stiti teologie, si nici ortodoxie, vi se pare ca sunt necesare valente deosebite pentru intelegerea sa elementara.
Dar, pana la urma, nu e problema mea. Daca argumentatia dvs. e suficienta pentru camarazi, atunci si-a atins scopul.
Sigur, veti putea spune legitim de altfel, care e problema mea?
Nici una. Oricum pierdem timpul pentru ca nici dvs, nici eu nu suntem dispusi sa ne dam dreptate reciproc.
Singurul folos pe care l-as intrezari este daca ne-am pune, macar din greseala intrebarea daca nu cumva gresim. Dar asta ar presupune smerenie reala pe care noi ca ortodocsi nu prea o avem.

à bientôt!

 
La 28/12/13 7:57 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Anonim

De data aceasta v-am postat, nu atît pentru a vă satisface insistenţa sterilă (laşitatea comodă a anonimatului nu merită vreo satisfacţie), ci pentru a putea vedea oricine cît sînteţi de alăturea de drum şi de "vrasmas" al limbii române.
Nu mai vorbesc de ideologizarea absurdă a problemei (ce au de-a face aici legionarismul sau filetismul?!), dar vă asigur că şi o idee fixă se poate argumenta, lucru de care dvs. păreţi complet incapabil (în pofida competenţelor pe care vi le atribuiţi în aceeaşi măsură în care mi le contestaţi mie): ideea fixă o aveţi, dar (contra)argumentele nu sînteţi în stare să le formulaţi, ca să ne luminaţi şi pe noi, proştii şi "poeţii" credinţei.
Probabil că nu aţi răbdat lectura textului pînă la capăt, pentru că la sfîrşit aţi fi văzut că eu nu pretind că am dreptate la modul absolut. Nici nu mi-am propus să clasez eu definitiv problema, ci doar să atrag atenţia asupra unor aspecte care par nebăgate (sau insuficient băgate) în seamă şi să-mi motivez o atitudine manifestată într-o anumită împrejurare.
Problema rămîne deschisă, iar argumentele mele pot fi luate pe rînd şi dezbătute punctual, în acord sau în dezacord. Pentru aceasta trebuie însă să rămîi în problemă, nu să baţi cîmpii în afara ei. Adică să fii deştept, nu doar să faci pe deşteptul.

 
La 30/12/13 1:07 p.m. , Anonymous Dan Tudorache a spus...

La mulți ani domnule Răzvan!
Nu vă întristați de dialogul pornit strâmb cu domnul anonim, măcar mai sunt și alții care gândesc iertarea creștină pe aceleași coordonate ca dumneavoastră.
Nu știu dacă vă va îmbogăți cu ceva lectura următoare, dar poate că va ajuta măcar pe cei care nu s-au lămurit de argumentele dumneavoastră (deși în esență se aduc aceleași argumente): http://www.ortodoxiatinerilor.ro/iertarea/18573-de-la-iertarea-personala-la-iertarea-universala

La mulți ani tuturor!

 
La 30/12/13 2:24 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Dan Tudorache

Vă mulţumesc pentru semnalare şi vă asigur că nu sînt tocmai în pragul unei crize de tristeţe.
Să ne dea Dumnezeu un an bun şi discernămînt în toate.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire