miercuri, aprilie 24, 2013

DE LA BIOETICĂ LA BIOTEOLOGIE


ÎN CURÎND,

LA EDITURA CHRISTIANA:
DIN SUMAR:

Prolog la prima ediţie în limba greacă
Prolog la a doua ediţie în limba greacă

I. PROBLEMELE BIOETICE
ŞI TEOLOGIA ORTODOXĂ

Explozia revoluţiei biotehnologice
Ştiinţa bioeticii
Bioetica ortodoxă şi alte bioetici
Bioetică şi bioteologie
1) Începutul vieţii
a) Cartografierea genomului uman
b) Clonarea
c) Cercetările pe celule de stem
d) Tehnologiile reproductive
e) Dezvoltarea embrionului şi avorturile
2) Prelungirea vieţii biologice
a) Transfuzia de sînge
b) Transplantul de organe
c) Terapii celulare şi genice, profilaxia bolilor
3) Sfîrşitul vieţii biologice
a) Eutanasia
b) Unitatea de Terapie Intensivă (UTI)
4) Biotehnologia şi mediul
a) Mutaţia şi organismele modificate genetic
b) "Revoluţia verde" şi "revoluţia genică"
c) Consecinţe pozitive şi negartive
5) Cercetările medicale şi biomedicale
a) Definiţia biomedicinei
b) Brevetele de invenţie şi biotehnologia
c) Biobăncile
d) "Biopirateria" şi studiile clinice în ţări ale lumii a treia
e) Imixtiunea dintre companii, centre de cercetare şi co­misii
6) Eugenia
7) Determinismul biologic
8) "Religia biologică"
9) Două texte
a) "Războiul economic pentru o genă"
b) "«Dureri de cap» pentru brevet"
10) Aspecte teologice

II. TEME BIOETICE SPECIALE

Proiectul de Cod al Practicii şi Deontologiei  Medicale
Reproducerea umană asistată medical - noua lege
Biserica şi problema demografică
Eutanasia şi problemele bioetice legate de aceasta
Principii bioteologice generale

III. ANEXE

1. Mesajul Simpozionului Ştiinţific Internaţional organizat de Patriarhia Ecumenică: "Crearea lumii şi crearea omului - pro­­vocări şi preocupări ale anului 2000"
2. Constatări ale Simpozionului Ştiinţific "Biserica şi bio­etica - cuvîntul ştiinţei şi cuvîntul religiei"
3. Declaraţia privind principiile fundamentale ale bio­eti­cii, întemeiate pe Tradiţia OrtodoxăSE MAI GĂSEŞTE ÎNCĂ ÎN LIBRĂRII:

Răzvan Codrescu, Ghid pascal, apărut cu binecuvîntarea şi cuvîntul înainte al P. S. Părinte Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului, Editura Christiana / Editura Sf. Siluan (Mănăstirea Nera), Bucureşti, 2009, 190 pagini + 8 planşe color. Preţul în librării: 25 lei noi.

Ghidul poate fi procurat şi prin poştă:
S.C. Supergraph S.R.L.
Str. Ion Minulescu 36, sector 3,
Bucureşti, cod 031216
Tel.: (021) 320 61 19
Fax: (021) 319 10 84

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire