marți, martie 26, 2013

RADU PREDA: SEMNELE VREMII (III)

SUMARUL BLOGULUI


SEMNELE VREMII

Agenda social-teologică
a Sfîntului și Marelui
Sinod Panortodox

(Urmare)

În loc de concluzii:
teologia socială ca provocare și șansă

Cum sper că s-a putut înțelege din paginile anterioare, dorința de a pune în dialog datele credinței cu cele ale vîrstei istorice nu este o misiune deloc facilă. Dacă nu sînt mereu și cele mai bune, argumentele în favoarea „abstinenței” etice sînt în orice caz cele mai numeroase. Principial, implicarea este văzută ca fiind pur și simplu periculoasă pentru integralitatea credinței, de unde cultivarea sistematică a dublei identități, pentru a nu vorbi în termeni clinici de schizofrenie. Să nu tragem însă concluzii eronate: intervenția de față nu pledează pentru un „desant” ortodox în mijlocul unei lumi oricum schimbate în raport cu ceea ce, imaginar și doar parțial real, a fost ea de-a lungul istoriei, începînd cu primele secole creștine și pînă în zorii modernității. În însăși schimbarea lumii stă, de fapt, responsabilitatea noastră de a face Evanghelia lui Hristos cunoscută fiecărei generații istorice și culturale.
Provocare și șansă în egală măsură, abordarea social-teologică sau etică a vîrstei istorice în care se află Ortodoxia de azi are dublul merit nu doar de a reobișnui comunitatea de credință cu rigorile mărturiei în fața societății, dar și de a redeschide ochii acesteia din urmă pentru propriile ei rădăcini și valori. Cum am lua-o: secularizată, în sensurile cele mai diferite ale termenului, dezrădăcinată sau chiar pierdută, pentru unii, lumea rămîne pînă la propria ei extincție nu doar creația de cîndva, de demult, a lui Dumnezeu, ci și spațiul permanentei Lui pedagogii. Măcar cel tîrziu o dată cu Întruparea a devenit limpede că toate ale creației au un rost care se cere luat în seamă. Simplu spus, a nu dori să înțelegi, inclusiv teologic, timpul care ți-a fost dat este echivalent cu refuzul de a fi „contemporan” cu Dumnezeu.

Radu Preda
UBB/INTERBibliografie orientativă

Αναστάσιος, Αρχι­επίσκοπος Τιρά­νων και πάσης Αλβανίας, Παγκοσμιότητα και ορθοδοξία. Μελετήματα ορθοδόξου προβληματισμού, Ακρίτας, Αθήνα, 2000; în românește: Anastasios Yannoulatos, Ortodoxia și problemele lumii contemporane, trad. G. Mîndrilă, C. Coman, Bizantină, București, 2003.
Antoine Arjakovsky, En attendant le concile de l'Église Orthodoxe. Un cheminement spirituel et œcuménique, Cerf, Paris, 2011.
Ecumenical Patriarch Bartholomew, In the World, Yet Not of the World: Social and Global Initiatives, Fordham University Press, New York, 2009.
Ecumenical Patriarch Bartholomew, On Earth As In Heaven: Ecological Vision and Initiatives (Orthodox Christianity and Contemporary Thought), Fordham University Press, New York, 2011.
Athanasios Basdekis (Hg.), Orthodoxe Kirche und Ökumenische Bewegung. Dokumente – Erklärungen – Berichte. 1900-2006, Otto Lembeck, Frankfurt am Main/ Bonifatius, Paderborn, 2006.
Alexander Belopopsky, Dimitrie Oikonomou (ed.), Orthodoxy and Ecology. Resource Book, Syndesmos Publications, Bialystok, 1996.
Christina von Braun, Wilhelm Gräb, Johannes Zachhuber (Hg.), Säkularisierung. Bilanz und Perspektiven einer umstrittenen These (Religion – Staat – Kultur. Interdisziplinäre Studien aus der Humboldt-Universität zu Berlin 5), LIT, Berlin, 2007.
John Breck, The Sacred Gift of Life. Orthodox Christianity and Bioethics, St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood/New York, 1998; în românește: Darul sacru al vieții, trad. PS Irineu Pop Bistrițeanul, Patmos, Cluj-Napoca, 2001.
Alfons Brüning, Edmund van der Zweerde (eds.), Orthodox Christianity and Human Rights (Eastern Christian Studies 13), Peeters, Leuven, 2012.
Alain Ducellier, Le Drame de Byzance. Idéal et échec d’une société chrétienne, Hachette, Paris, 1976.
Église Orthodoxe Russe, Les fondements de la doctrine sociale, Introduction par le Métropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad, Traduction du russe par Hyacinthe Destivelle, Alexandre Siniakov, Claire Jouniévy, Cerf/Istina, Paris, 2007.
H. Tristram Engelhardt jr, The Foundations of Christian Bioethics, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2000; în românește: Fundamentele bioeticii creștine. Perspectiva ortodoxă, prezentare de Sebastian Moldovan, traducere de Mihail Neamțu, Cezar Login și Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 2005.
Georges Florovsky, „The Social Problem in the Eastern Orthodox Church”, in Idem, Christianity and Culture (Collected Works 2), Nordland, Belmont (Mass.), 1974, pp. 131-142.
Ingeborg Gabriel (Hg.), Politik und Theologie in Europa. Perspektiven ökumenischer Sozialethik, Matthias-Grünewald, Ostfildern, 2008.
Ingeborg Gabriel, Cornelia Bystricky (Hg.), Kommunismus im Rückblick. Ökumenische Perspektiven aus Ost und West (1989-2009), Matthias-Grünewald, Ostfildern, 2010.
Ingeborg Gabriel, Stefan Tobler, Der Glaube und die Menschenrechte. Ein Dokument der Russischen Orthodoxen Kirche sorgt für Diskussionsstoff”, Herder Korrespondenz 64 (2010), pp. 29-34.
Karl Gabriel, Christel Gärtner, Detlef Pollack (Hg.), Umstrittene Säkularisierung. Soziologische und historische Analysen zur Differenzierung von Religion und Politik, Berlin University Press, Berlin, 2012.
Günther Gassmann, Hermann Fischer, Thomas Erne, Art. „Rezeption”, in TRE 29 (1998), pp. 131-155.
Miguel María Garijo Guembe, Thomas Bremer, Johannes Oeldemann, Dagmar Stoltmann (Hg.), Orthodoxie im Dialog. Bilaterale Dialoge der orthodoxen und der orientalisch-orthodoxen Kirchen 1945-1997. Eine Dokumentensammlung (SOPHIA. Quellen östlicher Theologie), Paulinus, Trier, 1999.
ρχιεπισκόπου θηνν καί Πάσης Έλλάδος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Ρίζωμα χαρς καί λπίδας. λόγος καί ρόλος τς ρθοδοξίας στήν νωμένη Ερώπη, κδοση το Κλάδου κδόσεων τς πικοινωνιακς καί Μορφωτικς πηρεσίασς τς κκλησίας τς λλάδος, θήνα, 2002.
Anne Jensen, Die Zukunft der Orthodoxie. Konzilspläne und Kirchenstrukturen (Ökumenische Theologie 14), Einsiedeln, Zürich, 1986.
Pantelis Kalaitzidis, Orthodoxy & Political Theology (Doxa & Praxis. Exploring Orthodox Theology), World Council of Churches Publications, Geneva/Volos, 2012.
Pantelis Kalaitzidis, ρθοδοξία & Νεωτερικότητα. Προλεγομένα,νδικτος, θήναι, 2007; în românește: Ortodoxie și modernitate. O introducere (Theologia Socialis 9), trad. F.-C. Ghiț, Eikon, Cluj-Napoca, 2010.
Παντελησ Καλαϊτζιδης, Νικοσ Ντοντοσ (ed.), Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα, ΙΝΔΙΚΤΟΣ, θήναι, 2007.
Anastasios Kallis, Auf dem Weg zu einem Heiligen und Großen Konzil. Ein Quellen- und Arbeitsbuch zur orthodoxen Ekklesiologie, Theophano, Münster, 2013.
Burkhard Kämper, Hans-Werner Thönnes (Hg.), Das Verhältnis von Staat und Kirche in der Orthodoxie (Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 45), Aschendorff, Münster, 2011.
Kyrill (Patriarch von Moskau und der ganzen Rus’), Freiheit und Verantwortung im Einklang. Zeugnisse für den Aufbruch zu einer neuen Weltgemeinschaft, aus dem Russischen übersetzt von Xenia Werner, herausgegeben von Barbara Hallensleben, Guido Vergauwen, Klaus Wyrwoll, Verlag des Instituts für Ökumenische Studien der Uni­versität Freiburg (Schweiz), 2009.
Christophe Levalois, Prendre soin de l’autre. Une vision chrétienne de la communication (Orthodoxie), Cerf, Paris, 2012.
Andrej Lorgus, Bertram Stubenrauch (Hg.), Handwörterbuch Theologische Anthropologie. Römisch-katholisch / Russisch-orthodox. Eine Gegenüberstellung, Herder, Freiburg, 2013.
Γεώργιου Ι. Μαντζαριδη, Χριστιανικ θικ ΙΙ, κδόσεις Π. Πουρναρ, Θεσσαλονίκη, 2003; în românește: Georgios I. Mantzaridis, Morala creștină II, traducere de Cornel C. Coman, Bizantină, București, 2006.
Vasilios N. Makrides, „Die soziale Verantwortung in der Sicht der Orthodoxen Kirche”, in Anton Rauscher (Hg.), Handbuch der Katholischen Soziallehre, Duncker & Humblot, Berlin, 2008, pp. 249-254.
John Meyendorff, „The Christian Gospel and Social Responsibility. The Eastern Orthodox Tradition in History”, in Forrester Church, Timothy George (eds.), Continuity and Discontinuity in Church History (Studies in the History of Christian Thought 19), Brill, Leiden, 1979, pp. 118-130.
Harding Meyer, Damaskinos Papandreou, Hans Jörg Urban, Lukas Fischer (Hg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, Band I: 1931-1982, Band II: 1982-1990, Band III: 1990-2001, Bonifatius, Paderborn/ Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 1991, 1992, 2003.
Roberto Morozzo della Rocca, „Ortodossia e modernità“, in Giovanni Filoramo (a cura di), Le religioni e il mondo moderno, Vol. I, Daniele Menozzi (a cura di), Cristianesimo, Einaudi, Torino, 2008, pp. 298-324.
Damaskinos Papandreou, „Zur Vorbereitung des Panorthodoxen Konzils”, in Wilhelm Nyssen, Hans-Joachim Schulz, Paul Wiertz (Hg.), Handbuch der Ostkirchenkunde, Band III, Patmos, Düsseldorf, 1997, pp. 261-286.
Basilio Petrà, L’etica ortodossa. Storia, fonti, identità (Questioni di etica teologica), Cittadella, Assisi, 2010.
Basilio Petrà, Tra cielo e terra. Introduzione alla teologia morale ortodossa contemporanea, Dehoniane, Bologna, 1991.
Miroslav Polzer, Karl W. Schwarz, Vincenc Rajsp, Johann Marte (Hg.), Religion und Wende in Ostmittel- und Südosteuropa 1989-2009 (Pro Oriente 33), Tyrolia, Innsbruck/Wien, 2010.
Radu Preda, Comunismul. O modernitate eșuată (Theologia Socialis 5), Eikon, Cluj-Napoca, 2009.
Radu Preda, „Criza financiar-economică și reacțiile Bisericilor Ortodoxe locale. O panoramă social-teologică, Studia Universitatis Babeș-Bolyai – Theologia Orthodoxa 1 (2011), pp. 145-164.
Radu Preda, „Die Sozialtheologie als (selbst)kritische Frage. Die orthodoxe Kirche und die Wiederentdeckung der Ethik”, în Henning Klingen, Michael Hoelzl, Peter Zeillinger (Hg.) Extra ecclesiam... Zur Institution und Kritik von Kirche (Jahrbuch Politische Theologie 6), LIT, Münster etc., 2013, pp. 150-178.
Radu Preda, „Kommunismus als Trauma. Sozialtheologische Überlegungen aus rumänischer Sicht, Ost-West. Europäische Perspektiven 12, 2 (2011), pp. 109-116.
Radu Preda, Ortodoxia & ortodoxiile. Studii social-teologice (Theologia Socialis 10), Eikon, Cluj-Napoca, 2010.
Radu Preda, „Sozialtheologie. Eine Herausforderung für die orthodoxe Kirche am Beispiel Rumäniens”, in Ingeborg Gabriel, Franz Gassner (Hg.), Solidarität und Gerechtigkeit. Ökumenische Perspektiven, Matthias-Grünewald, Ostfildern, 2007, pp. 109-133.
Gilles Routhier, La réception d’un concile (Cogitatio Fidei 174), Cerf, Paris, 1993.
Noël Ruffieux, «Un concile panorthodoxe sans les orthodoxes?», Contacts 239 (2012), pp. 280-305.
Liviu Stan, Mirenii în Biserică. Importanța elementului mirean în Biserică și participarea lui la exercitarea puterii bisericești. Studiu canonic-istoric (Seria teologică 13), Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1939.
Elisabeth Theokritoff, Living in God's Creation: Orthodox Perspectives on Ecology (Foundations), St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood/New York, 2009.

Puteţi citi pe acest blog:

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire