luni, iulie 02, 2012

RUGĂCIUNE PENTRU NEAM

SUMARUL BLOGULUI
INDICE DE NUME

Am primit şi dau mai departe…

Capodopera iconografică a Elenei Murariu

Rugăciune de obşte la prăznuirea
Binecredinciosului Voievod
Ştefan cel Mare şi Sfînt


Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, Cel ce din preaplinul dragostei Tale ne-ai zidit şi ne-ai rînduit pe noi mădulare ale Bisericii celei dreptmăritoare, şi milostiv Te-ai arătat nouă din neam în neam, rugămu-ne Ţie să ne întăreşti în duhul drepţilor de mai înaintea noastră, ca să fim şi să rămînem una întru Tine, biruind pe toţi vrăjmaşii noştri cei trupeşti şi pe cei fără de trup.
Pentru vrednicia şi rugăciunile Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt, şi ale tuturor Sfinţilor şi Martirilor neamului nostru, izbăveşte-ne pe noi, Doamne, de toate urgiile veacului acestuia, binecuvintează-ne şi ocroteşte-ne cu dreapta Ta cea atotputernică, şi pomeneşte-ne pe toţi întru împărăţia luminii neînserate, unde slava şi cinstea neamurilor vor fi aduse prinos dinaintea feţei Tale, în veci. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire