luni, februarie 20, 2012

RADU PREDA: POLITICIANISMUL BISERICESC

SUMARUL BLOGULUIConflictul ortodoxo-ortodox
din Transilvania

Recenta decizie a Sinodului Bisericii noastre stârneşte uimire şi, la nu puţini, indignare. Înainte de Sinod, am scris şi am vorbit pe tema „rearondării” celor două Mitropolii din Transilvania. Nu doresc să reiau cele deja afirmate. Cu toate acestea, cred că ar trebui lămurite, la capătul unor săptămâni agitate, două aspecte intens vehiculate. Primul: hotărârea din 2012 este o corectare a „nedreptăţii” din 2005. Al doilea: laicatul are o atât de mare importanţă încât Sinodul s-a văzut nevoit să ia act de decizia acestuia, exprimată în Adunările Eparhiale. Sigur, dincolo de aceste aspecte, ar fi cazul să ne întrebăm ce lecţii se pot învăţa din recentele dispute bisericeşti care au avut şi un puternic ecou social.

Receptarea deciziilor sinodale

Înainte de a intra în miezul celor două teme, e nevoie de o scurtă precizare legată de modul cum ar trebui să înţelegem şi astfel să receptăm, în general, deciziile sinodale. Ei bine, în comunicatul de presă al Patriarhiei publicat la începutul lui februarie a. c. ca urmare a dezbaterii din presa locală clujeană, dar nu numai, se menţionează textual că decizia Sinodului din noiembrie 2005 de a reorganiza jurisdicţia teritorială din Transilvania a fost „luată în grabă”. Afirmaţia aceasta este de două ori importantă. Pe de o parte, ea indică involuntar diferenţa de calitate umană şi morală dintre decizia „grăbită” din 2005, dictată de ritmul evenimentelor, şi cea evident premeditată din 2012, beneficiarii ei antepronunţându-se, fapt care a făcut din decizia ulterioară a Sinodului, de acum câteva zile, o surpriză aşteptată. Pe de altă parte, afirmaţia ne arată că, la rigoare, Sinodul poate lua decizii dacă nu greşite, oricum incomplete sau cel puţin discutabile. Că episcopatul ca atare nu este infailibil, acest lucru îl afirmă ecleziologia şi dogmatica Ortodoxiei deja de secole, contrazicând astfel mentalităţile şi practicile curente. Problema în cazul nostru rezidă în absenţa unor criterii clare în funcţie de care o decizie, precum cea din 2005, poate fi catalogată drept „grăbită”, iar cea din 2012 drept corectă. Pe baza căror principii putem distinge? Sau totul se reduce la cei care decid, azi într-un fel şi mâine în cu totul altul? Este o chestiune de fundamente sau una de persoane? În lipsa unor răspunsuri clare, iată că deciziile sinodale, cu voie de la Patriarhie, sunt lansate dezbaterii publice: un câştig indirect, dar nu mai puţin preţios, al ultimelor zile. Coresponsabilitatea bisericească la care îndemna comunicatul Patriarhiei din 1 februarie poate fi, într-adevăr, exercitată în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru comunitatea noastră de credinţă.


Procedură şi matematică

Acum, revenind la afirmaţia recurentă că hotărârea din 2012 este o corectare a „nedreptăţii” din 2005, repet totuşi ceea ce am mai spus: înfiinţarea Mitropoliei Clujului s-a făcut pe fundalul neclarităţilor încă prezente din Statutul BOR, unde problematica sinodalităţii mitropolitane, ca exerciţiu al comuniunii la nivel local, nu este corelată cu aspectul reprezentativităţii în cazul alegerii mitropoliţilor, care nu sunt doar eparhioţi, ci prezidează şi un sinod. Cât mai simplu spus, ceea ce s-a petrecut în noiembrie 2005 a fost o criză tipică de sistem datorată alienării conştiinţei canonice în Ortodoxiile naţionale moderne. Desigur, etapele înfiinţării de noi eparhii sau mitropolii nu au fost urmate în 2005 cu stricteţe, dar au fost completate ulterior. Concret, chiar dacă s-a pornit de sus în jos, cum am atenţionat în epocă, au avut loc apoi şedintele anuale ale Adunărilor Eparhiale care s-au pronunţat, acoperind astfel golul dintre decizia Sinodului şi cea a Adunării Naţionale Bisericeşti, competentă atunci în materie. Repet şi faptul că, în Sinodul din 4 noiembrie 2005, a votat pentru noua Mitropolie de la Cluj inclusiv mitropolitul ales al Sibiului. „Grăbit”, întreg Sinodul a votat pentru, doar două voturi fiind împotrivă. Măcar şi diferenţa evidentă a  raportului de voturi dintre decizia din 2005 şi cea din 2012 exprimă adevărata voinţă a Sinodului. Şi pentru că tot suntem la capitolul de matematică sinodală, decizia din 17 februarie 2012 a fost luată de 41 de votanţi, 6 fiind împotrivă, 8 abţinându-se şi 27 fiind pentru. Cum art. 14, litera k a Statutului BOR (modificat la început de 2011) prevede, la atribuţiile Sinodului, că acesta „aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenţi, înfiinţarea, desfiinţarea, modificarea teritorială şi schimbarea titulaturii mitropoliilor, arhiepiscopiilor şi episcopiilor din cadrul Patriarhiei Române”, rezultă că recenta decizie este statutară la limită. În funcţie de regula de calcul folosită, ea poate fi chiar contestată. Rezultatul strâns, pe muchie, este uimitor pentru un demers care s-a vrut corectiv în raport cu o decizie anterioară considerată de unii eronată. Cu alte cuvinte, reparând o „nedreptate”, Sinodul riscă să comită o ilegalitate.
Tot în logica abuzului terminologic trebuie considerată şi referinţa repetată, inclusiv în comunicatul din 1 februarie 2012, la „hotărârea comună a Sinoadelor mitropolitane ale Mitropoliei Ardealului şi Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, reunite în şedinţă comună de lucru la mănăstirea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, din 16 decembrie 2011”. Or, în vreme ce fiecare Sinod mitropolitan în parte şi Adunările Eparhiale sunt organisme statutare, şedinţele reunite ale unor Sinoade mitropolitane nu au acest statut şi ca atare nu pot hotărî nimic. Chiar dacă nu sunt lipsite de utilitate, dimpotrivă, reuniunile de acest fel au un caracter pur informal, pentru a folosi un cuvânt intrat recent în vocabularul românesc. Fără a dori să găsim cu orice preţ nod în papură şi pete în soare, cert este că în toată polemica aceasta ortodoxo-ortodoxă, pe cât de inutilă, pe atât de tristă, abuzul a fost comis constant, motiv să ne întrebăm iarăşi, deloc retoric, dacă principiile sunt slabe, sau slabi sunt cei chemaţi să le interpreteze şi să le aplice. Din orice unghi am privi, calitatea umană a celor implicaţi este decisivă.
Pentru a nu lungi lista aspectelor procedurale discutabile, să menţionăm şi lipsa de ecou în Sinodul mare a poziţiei Sinodului mitropolitan clujean din 7 februarie 2012. Aducând argumentele bunului simţ, Sinodul local s-a exprimat pentru întregirea teritorială a Mitropoliei de la Sibiu prin trecerea eparhiei de Alba, dar a contestat desprinderea Bihorului. Atât comunicatul de presă, cât şi procesul verbal al Sinodului mitropolitan trec în revistă principiile canonice, pastorale şi sociale care contrazic dorinţa total inexplicabilă ca în numele echilibrării să se producă un dezechilibru şi mai mare. Procedural, nu doar că ierarhii sufragrani de Alba şi Oradea au absentat de la Sinodul mitropolitan, dar nu au înaintat Clujului nici măcar hotărârile Adunărilor Eparhiale. Am asistat la o sfidare personală şi instituţională a autorităţii mitropolitane simetrică, ar spune unii, cu situaţia în care s-a aflat mitropolitul ales al Sibiului, în 2005. Dacă aceasta este starea de spirit în 2012, atunci nu mai există nici un dubiu asupra dorinţei de răzbunare, străină de duhul bisericesc, a iniţiatorilor şi susţinătorilor „rearondării”. În fine, punerea în Sinodul de la Bucureşti a cererii de trecere a Devei şi de revenire a Albei şi Oradiei la Sibiu a avut o sintaxă deficitară, la pachet, fără minimele distincţii de ordin geografic şi pastoral.

Ce vor, de fapt, laicii?

Actorii involuntari ai recentei theodrame au fost laicii. În numele lor se pare că s-a făcut totul. Un studiu sociologic a arătat însă o altă imagine şi a devoalat o înţelegere radical diferită a vieţii bisericeşti. Sigur, nu trebuie să ne conducem în Biserică după sondaje, dar măcar să ţinem cont de tendinţele pe care acestea le scot în evidenţă. În cazul de faţă, pentru prima dată în România post-comunistă, o decizie sinodală a fost precedată de un astfel de studiu sociologic, realizat de IRES, care indica refuzul covârşitor al credincioşilor de a se lăsa antrenaţi într-un război la nivelul ierarhiei ecleziale. În ceea ce îi priveşte pe laicii din Adunările Eparhiale, venerabilul vlădică al Maramureşului, Justinian, a precizat foarte clar că, în fond, contează voinţa episcopului. Aceasta este decisivă. Altminteri spus, episcopii nu se pot ascunde în spatele Adunărilor Eparhiale, invocând „poporul” precum invocă opoziţia politică pe demonstranţii din stradă. Mai mult, potrivit actualului Statut al BOR, în repetate rânduri modificat, laicilor le este rezervat un rol pur decorativ. Într-un astfel de context, a-i pune în faţă pe credincioşi este nu doar un abuz semantic, dar şi o paradoxală dovadă de slăbiciune. Nu poţi conduce autoritar şi să te declari democrat. Un asemenea joc de imagine nu are cum să ţină. Mai ales că, în cazul ecumenismului confuz al ierarhilor de la Timişoara şi Oradea, de pildă, din urmă cu doar câţiva ani, vocea aceluiaşi laicat a fost ignorată suveran.
Cum se întâmplă în momente de criză, tema laicatului a fost indirect adusă în actualitate şi merită să o fructificăm pe măsura importanţei pe care o are. Or, dacă tot este vorba despre ortodocşii ardeleni şi de tradiţiile lor, a invoca moştenirea şaguniană şi a trata laicatul cu dezinteres este cea mai flagrantă formă de a contorsiona istoria. La fel, cât de sincer poate fi cultul pentru Şaguna dacă artizanii „rearondării” transilvane sunt şi cei care par să fi abandonat lupta pentru recuperarea patrimoniului Fundaţiei lui Gojdu, prietenul marelui ierarh? Dacă tot sunt interesaţi să asculte laicatul, ar trebui să răspundă la această întrebare: de ce Biserica nu a dat în judecată, după 1989, statul român şi pe cel maghiar pentru maniera în care au lăsat să se piardă milioane de euro care ar fi putut ajuta decisiv la formarea unei elite româneşti în post-comunism capabile să ofere acestei ţări o şansă reală, alta decât cea otrăvită a copiilor de securişti ajunşi astăzi miniştri? Ce au făcut Mitropolia de la Sibiu sau Episcopia de la Gyula pentru salvarea moştenirii Şaguna-Gojdu? Iată o temă bună, pentru început, în dialogul dintre ierarhie şi laicat.

De ce, totuşi, o Mitropolie la Cluj?

Faptul că Mitropolia Clujului nu este rezultatul exclusiv al ambiţiei fondatorului ei îl arată ataşamentul spontan al clujenilor, indiferent de vârstă sau treaptă socială. Dacă ar fi fost o simplă construcţie orgolioasă, o proiecţie geografică a unei peisaj sufletesc denivelat sau doar un exerciţiu de putere, atentatul la centrul mitropolitan clujean nu ar fi stârnit atâtea reacţii. Or, comună acestora le este lipsa oricărui sentiment de dispreţ faţă de Sibiu. Importanţa Clujului este resimţită ca aparţinându-i, ca fiindu-i proprie, iar nu luată altcuiva. Ridicarea metropolei din inima Transilvaniei în rang bisericesc semnifică în ultimă instanţă împlinirea unui parcurs istoric de luare în posesie a unui teritoriu în care românii erau toleraţi până acum aproape un secol doar la periferie. Nu trebuie să apelăm la retorica naţionalistă, atât de păguboasă tocmai la Cluj, imediat după 1989, pentru a înţelege că recunoaşterea bisericească a unei realităţi mult mai complexe face parte din ceea ce, folosind cuvinte aparent mari, reprezintă proiectul naţional al României moderne. Orbirea decidenţilor ecleziali de acum, exprimată în recentele decizii, este cu atât mai dureroasă cu cât Biserica noastră, autonomă şi autocefală, a fost motorul emancipării naţionale, inclusiv prin cultivarea sistemului mitropolitan care a permis menţinerea unităţii de credinţă în ciuda dezbinării politice. Ignorarea sistematică a faptului că prin două mitropolii prezenţa românilor şi a ortodocşilor în Transilvania se exprimă mai puternic duce în cele din urmă la o absurdă şi blasfemiatoare „concurenţă” între moştenirea lui Ştefan cel Mare, ctitorul episcopiei din Feleac, precursoarea directă a celei din Cluj, şi moştenirea lui Andrei Şaguna, ambii canonizaţi de Biserica noastră.


În loc de concluzii: etica sinodală

Ceea ce a scos cel mai bine în evidenţă recentul conflict ortodoxo-ortodox este deficitul etic al unora dintre membrii Sinodului BOR. Abandonând schimbul de idei şi opinii, nedorind să facă opoziţie preşedintelui Sinodului, singurul abilitat să aibă o părere, unii membri sinodali au transformat consensualitatea în complicitate. Riscul este însă şi mai mare. Din exterior văzând comportamentul sinodal, transformarea ierarhiei în oligarhie este cel mai nociv lucru care se poate produce. Aşa cum în partidele politice, viciate de corupţie şi amatorism, singura „virtute” este loialitatea tribală („Cum doriţi, şefu’!”), la fel, păstrând proporţiile şi mai ales diferenţele stilistice, par să se petreacă lucrurile şi în Sinod. Invazia duhului politicianist este, în esenţă, marea ispită căreia trebuie să îi reziste ierarhii noştri. În ciuda comodităţii pe care o asigură folosirea clişeelor, fronturile din ierarhia Bisericii noastre nu sunt nici pe departe între „ecumenişti” şi „tradiţionalişti”, cum se crede. După ultimele evenimente, este cert că lupta se dă, de fapt, între bun simţ şi mitocănie, între cei cu frică de Dumnezeu şi cei „neînfricaţi”. Trebuie, în faţa acestui tablou, să ne smintim sau să ne pierdem credinţa? Nicidecum. Slăbiciunile slujitorilor Bisericii sunt cea mai mare dovadă că adevăratul cap al ei rămâne Hristos. Amin!

Radu PREDA
UBB/INTER

26 comentarii:

La 20/2/12 12:04 p.m. , Blogger Gheorghiţă Ciocioi a spus...

Insufletiti pururea de Eminescu, dar sfarsind mereu ca-n Caragiale...Orice alt comentariu, orice alta explicatie, ar fi de prisos.

 
La 20/2/12 5:28 p.m. , Anonymous Peregrinul transilvan a spus...

Asa Patriarh, asa Sinod. Asa Sinod, asa Biserica. Asa Biserica, asa Tara. O rusine de la pamant pana la cer. De aceea ne si merge cum ne merge. Cand ierarhii Bisericii isi bat joc si de Dumnezeu, si de popor, si ei unii de altii, cum sa nu ne bata Dumnezeu?!?

 
La 20/2/12 7:40 p.m. , Anonymous Alexandru Exarhu a spus...

Cred ca in momentul de fata textul IPS Mitropolit Bartolomeu intitulat IUDA PRINTRE NOI e cel mai potrivit pentru sinodalii nostri. Oameni fara DEMNITATE! Sinedriul din vremea lui Hristos trebuie sa fie invidios pe dibacia sinodalilor nostri. Nu mi-am inchipuit vreodata ca josnicia umana poate ajunge pana la nivelul Sinodului BOR! Acesti oameni se privesc in oglinda? Cred ei cu adevarat in JUDECATA DIN URMA a lui Hristos? Dosarele de la Securitate sunt simple mofturi in fata josniciei de care au dat dovada prin razbunarea fata de memoria Mitropolitului BARTOLOMEU ANANIA! Sa-i numim farisei fatarnici? Morminte varuite? Pui de naparci? Cuvinte prea blande! Cred ca termenul de GUZGANII ROZALII AI ORTODOXIEI e termenul cel mai potrivit pentru aceste haimanale ordinare! Va rog Domnule Codrescu sa nu ma cenzurati! Imi asum ceea ce am spus inaintea Inficosatei Judecati a Lui HRISTOS!

 
La 21/2/12 12:23 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Sînt mîhnit de cîtă dreptate aveţi.

 
La 21/2/12 1:12 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

1. Cred ca daca ar mai fi trait IPS Bartolomeu nimeni n-ar fi indrazanit sa "
reechilibreze" ceva, sa se atinga de Mitropolia din Metropola Cluj.
2. Sunt convins ca mai multi sinodali in frunte cu PF se felicita pt cata dreptate cred ca au, gata "sa dea peste bot neispravitilor".

 
La 21/2/12 1:40 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

"Uraciunea pustiirii" in scaunul arhieresc. Fiara si lingaii. Inainte mergatorii viermilor neadormiti. Ce miselie sa mai faca, dupa cate au facut, ca sa se convinga tot poporul pe labele cui a incaput Biserica lui?!
Cei mai patati ierarhi din timpul comunismului (Iustin Moisescu, Antonie Plamadeala, Nestor Vornicescu etc) erau niste iepurasi pe langa hienele de azi!

M. B.

 
La 21/2/12 9:00 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cum a zis porcu: Numai si asta ca e cald, asa si sinodalii au zis: Hai sa mai facem si porcaria asta ca sa nu il suparam pe Stapanu! Pe cel de pe pamant, ca cu ceru nu au ei treaba. Dar stie toata lumea si stiu si ei ca o sa faca tot alte si alte porcarii, pentru ca porcaria a devenit metoda de lucru si le-a intrat in sange.

 
La 21/2/12 9:47 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Pot să vă înţeleg indignarea, dar să nu devenim nici apocaliptici, nici grobieni!
Pe de altă parte, mă întreb: poartă vina numai iniţiatorii şi complicii direcţi ai "porcăriei"? Nu cumva se face vinovat şi laicatul ortodox din Ardeal, prin tăcere şi prin lipsa de reacţie în general, inclusiv prin acceptarea minciunii că totul s-ar fi făcut la cererea şi în numele lui?

 
La 21/2/12 3:44 p.m. , Anonymous Peregrinul transilvan a spus...

Nu minciuna, ci minciuna sfruntata, domnule Codrescu! Dovada o aduce si studiul sociologic efectuat de IRES (Istitutul Român pentru Evaluare şi Strategie) pe peste 1.500 de subiecti din Ardealul de nord si de vest, ale caruia concluzii au fost clare: “Respondentii considera ca impactul unei astfel de rearondari ar fi unul preponderent negativ asupra enoriasilor si cei mai multi dintre ei sunt de parere ca pentru luarea unor astfel de decizii este necesar sa fie organizat un referendum, la care peste jumatate dintre respondenti au declarat ca ar participa, insa, din nou, votul majoritatii ar fi unul impotriva mutării structurilor eprahiale”.
Laicatul nici nu a fost consultat si nu intereseaza pe clerul superior, care trateaza Biserica ca pe un fel de mare mosie personala si a unei oligarhii in sutane, la care de Dumnezeu nu ii pasa si care la nimeni socoteala nu da.
E adevarat si sunt perfect de acord ca poporul e vinovat ca a lasat ca Biserica sa ii fie furata de niste o clica de ciocoi ai credintei care nu mai au nimic sfant si cauta numai sa stoarca beneficii pe spinarea altora.
Nu e numai o rusine, e o ticalosie popeasca strigatoare la cer. Cum sa nu fi "apocaliptic" si sa nu devii "grobian" cand vezi asa ceva cu ochii tai si cand rad de noi ca de niste prosti ai satului toti unitii si toti sectantii? Daca ati fi in Ardeal ati vedea si ati simti alt fel, domnule Codrescu si ati fi si dv. "apocaliptic" si "grobian", mai ales ca cei care fac dezbinare si trag foloase nemeritate sunt cei mai eretici si mai inpostori din Biserica: Sofroniu si Irineu, care trebuia demult caterisiti, si "socrul mare" de la Sibiu, care nici calugar nu a fost si nu avea ca sa caute in sinod.
Nu e nimic "apocaliptic" si "grobian, domnule Crodrescu, ca pe asemenea "guzgani rozalii ai ortodoxiei", cum i-a definit alt comentator, nu ai cum sa ii iai alt fel decat ceea ce sunt. Si ceea ce sunt si fac ei intrece toata cuviinta limbii romane si toata rabdarea sulfetului omenesc.

 
La 21/2/12 7:05 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

„Peregrinului transilvan”:

Nu vreau să vă întărît şi mai tare. Dacă însă aţi reuşi să fiţi mai ponderat, atunci cred că pînă şi ortografia ar avea de cîştigat… N-ar fi păcat să aveţi dreptate, dar mulţi să nu v-o dea din motive de „ambalaj”?

 
La 21/2/12 9:49 p.m. , Anonymous Anonimul parizian a spus...

@ Razvan Codrescu

A la guerre comme a la guerre… Cine se mai uita la ortografie?

 
La 21/2/12 10:00 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

„Anonimului parizian”:

Dacă nu altcineva, măcar vînătorii de noduri în papură…

 
La 22/2/12 1:36 a.m. , Anonymous Iulian Popescu a spus...

Eu intreb doar atat: de ce tocmai la un an de la moartea si inmormantarea Inaltului Bartolomeu? Din respect sau din batjocura?

 
La 22/2/12 2:43 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Domnule Codrescu, mai opriti scuiparnitza ca incepe postul intr-o saptamana. Ce asa mare tevatura? Nu se pune problema infailibilitatii deoarece nu vorbim nici de dogma nici de morala. E doar organziarea eparhiala. La vremea respectiva actualul Patriarh a incercat sa-l impuna pe Laurentiu la Sibiu iar IPS Bartolomeu, fiind suficient de puternic, a dat cu pumnul in masa si s-a redesenat peste noapte harta religioasa a Ardealului. Daca ar fi fost ales atunci IPS Andrei la Sibiu, asa cum voia IPS Bartolomeu, nu se mai impartea nimic. Asa ca nu avea cum sa tina. Era evident ca dupa moartea IPS Bartolomeu, PF Daniel, va da la randul lui a treia oara cu pumnul in masa, si va retrasa harta. A castigat meciul, ca si in cazul ocuparii scaunului patriarhal, pentru ca era mai tanar. Ca era IPS Bartolomeu mai popular, si mai impunator, ca ierarh, este o cu totul alta chestiune. De la bun inceput am avut de-a face cu un raport de forte si cu politica bisericeasca. Si, slava Domnului, nu e nici prima si nici ultima oara cand se intampla asa ceva in Biserica. Ba mai mult, se intampla si s-au intamplat lucruri mult mai grave. Asa ca febra apocaliptica nu se justifica. Si nici injuriile: guzgani, hiene, porci, inaintemergatori ai viermilor neadormiti....bbbbrrrrrrr.....s.a.m.d. Partizanate daunatoare.

Flower Power

 
La 22/2/12 8:53 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Daca la Bizant s-ar fi facut atatea samavolnicii arhieresti una dupa alta, atunci, cu sau fara voia imparatului, manastirile si poporul drept-credincios ar fi facut insurectie si ar fi dat jos de pe tron „uraciunea pustiirii”. Noi suntem niste nevolnici si niste caldicei care ne meritam soarta. Tocmai pentru pacatele noastre ii lasa Dumnezeu sa isi bata joc de noi, ca pe diavoli.

 
La 22/2/12 10:29 a.m. , Blogger Paul Slayer Grigoriu a spus...

@Anonim de la 8.53: Nu va grabiti cu asemenea aprecieri. Cand Sfantul Grigorie Teologul a venit la Constantinopol a fost intampinat cu pietre si a slujit intr-o casa pentru ca toate (subliniez, TOATE) bisericile erau in posesia arienilor. Asa ca de asemenea crize a avut parte mereu Biserica, dar... portile iadului nu o vor birui.

 
La 22/2/12 10:36 a.m. , Anonymous Peregrinul transilvan a spus...

@ Flower Power

Din cauza unor „intelegatori” ca tine a ajuns acest popor belit din toate partile si manipulat ca o turma de animale si de politicieni, si de „printii” Bisericii.

 
La 22/2/12 3:22 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Scuiparnita s-a desfasurat de parastasul Inaltului Anania..... Sa treaca un an... "si atunci ne vom atinge de ale lui... si vom pune mana pe el" . Ori: Si il palmuiau toti, il scuipau si ii spuneau Bucura-te. Astazi a venit Oradea "pe sarma" la "reechilibrare". Au avut loc (legalite) sedintele narodnicesti ale reechilibrarii. Lamentati-va voi toti cei de la periferia Bisericii, haimanale ordinare, care scuipati cu nerusinare in obrazul "reechilibratorilor", cari' le stiu pe toate, in comunism si'n vecii noi. Amin

 
La 22/2/12 5:57 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

@ Paul Slayer Grigoriu

O proba de cumpatare dar la mai mare. Pentru ca in raport cu criza ariana, sau chiar si in raport cu criza demografica prin care trece Romania, dupa douazeci de ani de destrabalare politica, economica si sexuala, aceasta criza bisericeasca e flower la ureche. Unii insa se dau de ceasul mortii pentru ca a pierdut echipa cu care tineau ei. Or avea motivele lor. Mai sparg un geam, mai trag o injuratura, dupa care le trece.

Flower Power

 
La 22/2/12 10:38 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Vedeţi ce simplu e totul?
Păcat că deştepţii care se încurcă pe-aici sînt aproape întotdeauna anonimi!

 
La 22/2/12 11:07 p.m. , Blogger Paul Slayer Grigoriu a spus...

Criza bisericeasca, desi murdara in sine - ierarhi care isi platesc polite - poate fi socotita intr-adevar floare la ureche daca o comparam cu degradarea societatii romanesti. Numai ca aceasta criza nu e un eveniment izolat. Nu e un simplu meci intre doua echipe, pe fondul unei atmosfere de marturisire si atitudine profund ortodoxe. Sigur, scuipaturile "apocaliptice" nu ajuta pe nimeni. Dar nici scoaterea din context. Pentru ca in acest context se gaseste un episcop care a slujit cu ereticii si o ierarhie din sanul careia razbat tendinte de autoritarism papist.

 
La 23/2/12 6:36 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

De ce nu ziceti nimic despre scrisoarea catre Romani a Parintelui Iustin Parvu?

 
La 23/2/12 7:57 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Pentru că nu există nici o garanţie a autenticităţii ei. Mesajul e în prea mare măsură politic şi în prea mică măsură duhovnicesc, ceea ce lasă loc de mari îndoieli că ar proveni de la însuşi Părintele Justin.

 
La 24/2/12 9:48 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Nu cu asta se ocupa si nu asa vorbesc duhovnicii. De altfel s-a si dat intre timp o dezmintire de la Petru-Voda, asa ca discutia nu mai are rost.

 
La 24/2/12 9:57 a.m. , Anonymous cosmin a spus...

Aici il gasiti pe "pr Iustin":

http://www.ziuaveche.ro/opinie/scrisoare-deschisa-poporului-roman-mesajul-tablitelor-de-la-tartaria-65831.html

 
La 24/2/12 10:45 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Aşa e. Părintele Justin nu are de-a face cu "manifestul" respectiv. Dar problema în sine - impasul moral şi istoric al poporului român - rămîne. Şi dureros este că Biserica, prin mai marii ei, nu pare să mai fie o aliată împotriva dezastrului, cum s-ar fi cuvenit, ci mai degrabă complice la o disoluţie care devine galopantă.
Înaltul Bartolomeu a fost ultimul mare ierarh şi pentru că s-a opus pînă la ultima suflare acestei disoluţii naţionale (ale cărei cauze sînt în primul rînd de ordin moral, nu politic şi economic, cum li se pare unora).
Vai de Biserica ai cărei ierarhi ajung (nu toţi, dar într-o majoritate descumpănitoare) contra-exemple publice în ordinea duhovnicească, morală şi intelectuală!
Sigur că Dumnezeu e mare şi "ierarhii trec, dar Biserica rămîne"; pe termen scurt şi mediu, situaţia e totuşi plină de consecinţe nefaste, aducătoare de tensiuni, confuzie, rătăcire şi dezabuzare atît în sînul clerului, cît şi în rîndurile largi ale "turmei". De aceea reacţia este firească şi necesară (dar păscută şi ea de primejdia necumpătării - care riscă să se adauge răului cel mare). Mai mult ca oricînd, trebuie "înţelepciune de şarpe" şi "curăţie de porumbel". Pînă acum nu s-a prea dat dovadă, din păcate, nici de una, nici de cealaltă...

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire