luni, iunie 21, 2021

DANTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

SUMARUL BLOGULUI

INDICE DE NUME


Iată, în Anul Dante, bilanțul traducerilor românești din opera Marelui Florentin. Am avut în vedere aici numai textele intrate în circuitul public prin EDIȚII TIPĂRITE. Versiunea românească a Infernului la care a lucrat timp de peste două decenii regretatul George Pruteanu poate fi accesată pe internet. (R. C.)

* Dante Alighieri, Divina Comedie. [I.] Infernul, traducţiune de Maria P. Chiţiu, Craiova, 1883 (traducere nerimată). (1)
* Dante Alighieri, Divina Comedie. II. Purgatoriul, traducţiune de Maria P. Chiţiu, Craiova, 1888 (traducere nerimată).
* Dante Alighieri, Infernul, traducere în versuri de N. Gane, Editura Librăriei Nouă Iliescu, Grossu & Comp., Iaşi, 1906.
* Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, traducere de G. Coşbuc, ediţie îngrijită şi comentată de Ramiro Ortiz, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, f. a. [1924]. Cf. şi G. Coşbuc, Opere, VII. Traduceri, Dante, Divina Comedie, 1. Infernul, ediţie critică de Gh. Chivu, prefaţă şi comentarii de Alexandru Duţu, Editura Minerva, Bucureşti, 1985.
* Dante Alighieri, Divina Comedie. Purgatoriul, traducere de G. Coşbuc, ediţie îngrijită şi comentată de Ramiro Ortiz, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, f. a. [1927].
* Dante Alighieri, Divina Comedie. Paradisul, traducere de G. Coşbuc, ediţie îngrijită şi comentată de Ramiro Ortiz, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, f. a. [1932] (2).
* Dante Alighieri, Infernul, tradus de Alexandru Marcu, ilustrat de Mac Constantinescu, editat de Scrisul Românesc, Craiova, 1932 (traducere în proză).
* Dante Alighieri, Purgatoriul, tradus de Alexandru Marcu, ilustrat de Mac Constantinescu, editat de Scrisul Românesc, Craiova, 1933 (traducere în proză).
* Dante Alighieri, Paradisul, tradus de Alexandru Marcu, ilustrat de Mac Constantinescu, editat de Scrisul Românesc, Craiova, 1934 (traducere în proză).
* Dante Alighieri, Divina Comedie, în româneşte de Eta Boeriu, note şi comentarii de Alexandru Duţu şi Titel Pîrvulescu (3), Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1965 (numeroase reeditări).
* Dante Alighieri, Opere minore, traduceri de Francisca Băltăceanu, Titus Bărbulescu, Oana Busuioceanu, Virgil Cândea, Petru Creţia, Ştefan Aug. Doinaş, Sandu Mihai Lăzărescu, Elena Nasta, Romulus Vulpescu; comentarii de Oana Busuioceanu, Virgil Cândea, Ştefan Aug. Doinaş, Alexandru Duţu; introducere, tabel cronologic şi note introductive de Virgil Cândea, Editura Univers, Bucureşti, 1971.
* Dante, Infernul, interpretare românească, note şi un cuvînt înainte de George Buznea, Editura Univers, Bucureşti, 1975.
* Dante, Purgatoriul, interpretare românească şi note de George Buznea, Editura Univers, Bucureşti, 1978 (conţine şi 7 cînturi din Paradis).
* Dante Alighieri, Divina Comedie, în româneşte de Giuseppe Cifarelli, ediţie îngrijită de Titus Pîrvulescu şi prefaţată de Alexandru Ciorănescu (4), Editura Europa, Craiova (5), 1993, cu ilustraţii de Marcel Chirnoagă (reed. 1998, Editura Dacia, Cluj-Napoca).
* Dante Alighieri, Divina Comedie, repovestită pentru cei tineri de Dumitru Trancă, Editura Atlasis, Bucureşti, 1992 (repovestire explicativă în proză).
* Dante Alighieri, Divina Comedie, traducere în versuri de Ion A. Ţundrea, prefaţă de N. Iorga, Editura Medicală, Bucureşti, 1999.
* Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, text bilingv, cu versiune românească, note, comentarii, posfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2006 (6).
* Dante Alighieri, Divina Commedia. Inferno/ Divina Comedie. Infernul, traducere din italiană şi comentarii de Marian Papahagi, cu o prefaţă de Irina Papahagi, ediţie îngrijită, introducere şi completarea comentariilor de Mira Mocan, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012.
* Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, traducere și note de Cristian Bădiliță, Editura Vremea, Bucureşti, 2021 (traducere în proză ritmată).
* Dante, Divina Comedie, povestită pentru copii de Corina Anton, cu ilustrații de Mihail Coșulețu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2021.

(1) Cu reproduceri ale originalului în subsol.
(2) Versiunea Coșbuc a Divinei Comedii a cunoscut mai multe reeditări.
(3) Controlul științific al notelor și comentariilor: Prof. Dr. Alexandru Balaci, membru corespondent al Academiei R.S.R.
(4) Regretatul Alexandru Ciorănescu (1911-1999) tradusese el însuşi Divina Comedie... în franceză (Dante, La Divine Comédie, Ed. Rencontre, Lausanne, 1964, 2 vols.), pornind de la principiul că „nu poate fi, dar trebuie tradusă”. Nici italianul (postum) şi nici românul (antum) n-au reuşit să cucerească publicul limbilor de destinaţie. Chiar renunţînd la rimă, românul a reuşit mai bine, dar trebuie să se ţină seama că era un mare profesionist al literaturii, în vreme ce italianul nu era decît un funcţionar bancar!
(5) Oraşul Craiova ocupă un loc aparte în destinul românesc al lui Dante. Aici au apărut, în 1883 şi 1888, primele „traducţiuni” integrale ale Infernului şi Purgatoriului (Maria P. Chiţiu); aici au apărut, între 1932 şi 1934, cele trei volume ilustrate ale traducerii în proză a lui Alexandru Marcu; aici, la Editura Ramuri, în 1945 sau 1946, a apărut traducerea în versuri a Infernului – pe care regret că nu o cunosc direct (preiau îndatorat cele cîteva informaţii colportate pe internet, în special de către d-l Alexandru Laszlo) – realizată de I. A. Ţundrea (medic interbelic mort spre sfîrşitul celui de-al doilea război mondial, căruia în 1999, la peste o jumătate de veac de la moarte, i-a apărut, prin efortul urmaşilor, şi traducerea românească integrală a Divinei Comedii, dar la... Editura Medicală din Bucureşti şi într-un tiraj „confidenţial”); în fine, tot aici avea să apară, la 35 de ani de la moartea traducătorului, versiunea modestă, dar înduioşătoare a sîrguinciosului Cifarelli.
(6) Purgatoriul și Paradisul sînt în curs de apariție. Am încheiat traducerea integrală a Divinei Comedii pe 4 iunie 2021. Traducerea se regăsește, în mare parte, pe acest blog.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire