sâmbătă, mai 20, 2017

NOUTĂȚI LA EDITURA SOPHIA

SUMARUL BLOGULUI 
  

Apariții recente:
  
Să nu se lase nimeni înşelat: nu poate ajunge cineva la Rugăciunea curată dacă nu are credinţa curată! Fără credinţă curată, rugăciunea pe care noi o credem curată ne este de fapt vicleşug, iar mintea ne devine idol, ca şi ştiinţa despre rugăciune şi cuvintele însele ale rugăciunii. Să nu se lase nimeni înşelat: nu poate ajunge cineva la Hristos, nici chiar dacă întreg veacul acesta şi chiar şi veacurile ce vor urma se va sîrgui chemînd Numele cel Preasfînt, atîta vreme cît refuză să fie mădular al Bisericii lui Hristos!  
Orice creştin dreptslăvitor este chemat să rostească Sfînta Rugăciune. Avem porunca aceasta încă de la Sfinţii Apostoli, care ne-au îndemnat să ne rugăm neîncetat şi să ne bucurăm pururea (I Tes. 5, 16-17). Căci ei gustaseră deja din bucuria Luminii taborice şi ştiau că viaţa veşnică întru Hristos este bucurie nesfîrşită, în care omul îşi iese din sinele său căzut şi ajunge la starea cea dintîi, şi chiar mai presus de aceea, la rostul său, cel pe care Dumnezeu i l-a rînduit încă dintru început. 

„Traducerea acestor rugăciuni în limba română și adunarea lor într‑un singur volum constituie o premie­ră de mare importanță pentru literatura teologico‑liturgică românească. (…) E necesar să evidenţiem echilibrul din punct de vedere literar între fidelitatea textelor faţă de spiritul limbii liturgice și dinamica limbii române.” (Prof. univ. dr. pr. Viorel Sava)  
„Rugăciunile Amvonului și-au făcut deja reintrarea în istoria liturgică, care se ocupă totodată nu doar cu trecutul, ci și cu prezentul. Ne respectăm trecutul nu pentru că e trecut, ci pentru că este trecutul nostru, din care izvorăște tradiția ce ne-a condus, bine sau rău, aici, unde ne aflăm acum.” (Robert F. Taft, S.J.)
  
Cartea de faţă reprezintă rodul unei colaborări dintre preoţi, psihologi şi pedagogi ortodocşi cu o vastă experienţă, care vă propun perspective noi asupra problemelor care îi frămîntă pe toţi părinţii. Abordînd numeroase teme fundamentale despre creşterea şi educarea copiilor în lumea contemporană, ea oferă îndrumări cuprinzătoare tuturor celor ce îşi doresc o viaţă de familie împlinită.
Diversitatea punctelor de vedere complementare, abordarea care combină într‑un întreg armonios vi­­­ziunea religioasă, cea psihologică şi cea pedagogi­că, largul spectru al problemelor tratate fac din aceas­tă lucrare un ghid util pentru pă­­­rin­ţii ortodocşi care se confruntă cu dificultăţile şi provocările vieţii moderne şi condiţiilor în care trebuie să își crească copiii. 
Educaţia între silire şi libertate • Cum facem cu grădiniţa? • Alegerea şcolii potrivite • Fricile copiilor • Oboseala părinţilor • Conflictele dintre fraţi • Bunicii şi educaţia • Copilul şi timpul liber • Depăşirea traumelor psihologice • Descoperirea talentelor copilului • Copiii şi banii • Copiii şi cuvintele urîte • Minciuna la copii • Hiperactivitatea • Cîtă libertate să îi lăsăm copilului
  
Dumnezeule Atotputernice, Cela ce cu mila Ta pe toate le zideşti spre mîntuirea neamului omenesc, cercetează‑l pe robul Tău (N), care cheamă numele lui Hristos, vindecă‑l de toată boala trupească şi slobozeşte‑l de păcat şi de ispitirile păcătoase, de orice necazuri, şi îndepărtează de la robul Tău toată asuprirea vrăjmăşească. Ridică‑l pe el din patul păcatului şi îl aşază în Sfînta Ta Biserică – sănătos cu trupul şi cu sufletul –, ca să slăvească împreună cu toţi oamenii, prin fapte bune, numele lui ­Hristos. Că Ţie slavă înălţăm, împreună și celui fără de început al Tău Fiu şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
  
Cărţile pot fi găsite atît în librărie, cît şi pe site-ul Librăriei Sophia.


Librăria Sophia vă invită:
  
Sîmbătă, 20 mai 2017, ora 11.00, la prezentarea volumului Anamorfoze de Theodor Codreanu.
Alături de autor vor fi: prof. dr. Nicolae Georgescu, scriitorul George Vrană. 
Invitaţi speciali: protopsalt prof. Konstantinos Angelidis, dirijorul Corului bizantin TROPOS din Atena şi Corul de muzică psaltică bizantină PSALTIS. 

*
  
Luni, 22 mai 2017, ora 18.30, la prezentarea volumului Icoana în tradiţia ortodoxă de Pr. Stéphane Bigham 
Invitaţi: Pr. Stéphane Bigham; Pr. diacon Nicolae Bălan, iconar şi cadru didactic asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca; Costion Nicolescu, doctor în teologie; Virgil Baidoc, editor.
   
*
  
Vă semnalăm şi deschiderea celei de-a XII-a ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest.
Evenimentul va avea loc în perioada 24-28 mai 2017, la pavilioanele C1, C2, C4 și C5 de la Romexpo. 
Editura Sophia va expune în Pavilionul C2, Standul B30. 
Invitatul de onoare al celei de-a XII-a ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest va fi Suedia.
Accesul la Bookfest cît și la toate evenimentele din cadrul acestuia va fi gratuit. 
Vizitatorii vor putea lua parte la peste 350 de evenimente, ce variază de la lansări, dezbateri și colocvii pînă la proiecții cinematografice și evenimente interactive. 
Programul de vizitare va fi următorul: 
- miercuri, 24 mai: 10:00 – 20:00; 
- joi, 25 mai: 10:00 – 20:00; 
- vineri, 26 mai: 10:00 – 21:00; 
- sîmbătă, 27 mai: 10:00 – 21:00; 
- duminică, 28 mai: 10:00 – 20:00. 

Tonia Aanei PR  
Librăria Sophia – Bucureşti, 
str. Bibescu Vodă nr. 19,  
tel/fax 021/3361000, 
mobil 0722/266618 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire