vineri, octombrie 28, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (52)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  


28 octombrie:  
SFÎNTUL IERARH IACHINT,  
MITROPOLITUL ȚĂRII ROMÂNEȘTI,  
ȘI SFÎNTA CUVIOASĂ 
TEOFANA BASARAB
  
Sfîntul Iachint de Vicina a fost canonizat în 2008. Vicina era o cetate de seamă în secolele 13-14, așezată în nordul Dobrogei, se pare că pe o insulă din dreptul actualei localități Isaccea (vechiul Noviodunum). Mitropolia Vicinei, înființată în secolul 13, se afla sub ascultarea Bizanțului, iar în scaunul ei a urcat, pe la jumătatea secolului 14, vlădica Iachint, ulterior (după 1359) ajuns mitropolit al Ungrovlahiei, unde a fost anume chemat de către voievodul Alexandru Nicolae Basarab „să fie arhiereu, păstor și dascăl al locului”, așteptare împlinită cu toată vrednicia. S-a stins bătrîn și bolnav, la Argeș, puțin după 1370, socotit un sfînt de toți cei ce l-au cunoscut îndeaproape. 
Sfînta Cuvioasă Teofana (din botez: Teodora) Basarab nu se regăsește în sinaxarul românesc, dar este cinstită de vecinii bulgari. A fost soția țaru­lui Ivan Ale­xan­dru, care, după ce a făcut trei copii cu Teodora, a repudiat-o și s-a căsătorit cu o e­vrei­că. Teodora se va retrage la o veche mănăstire din Vidin, devenind maica Teofana. Bi­serica Bulgară a canonizat-o încă din 1371.Mai puteți citi pe acest blog:  

10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești     
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic    
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului      
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea 
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului    
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima    
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium    
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica    
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)      
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin      
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului     
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin    
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului      
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea     
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia     
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului     
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici     
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul    
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul    
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava    
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip    
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian    
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie    
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul    
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana    
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț    
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți    
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt    
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion    
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor    
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche   
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou   
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul)   
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla   
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului   
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Ierarh Iosif de la Văratec   
21 august: Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust   
23 august: Sfîntul Mucenic Lup  
30 august: Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Rîșca și Secu, Episcopul Romanului  
1 septembrie: Sfîntul Cuvios Dionisie Exiguul  
7 septembrie: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pîngărați  
9 septembrie: Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău  
13 septembrie: Sfîntul Cuvios Ioan de la Prislop  
15 septembrie: Sfîntul Mare Mucenic Nichita (Niceta) și Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș  
22 septembrie: Sfîntul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi  
26 septembrie: Sfîntul Voievod Neagoe Basarab 
27 septembrie: Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul
1 octombrie: Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani 
14 octombrie: Sfînta Cuvioasă Parascheva 
21 octombrie: Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfîntul Mucenic Oprea,

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire