duminică, noiembrie 15, 2015

O MICĂ ENCICLOPEDIE A SFINȚENIEI ROMÂNEȘTI

SUMARUL BLOGULUI 


Anunțat încă din luna iulie, a ieșit în sfîrșit de sub tipar volumul Sfinții români în Lumea Credinței (ed. Răzvan Codrescu, Ed. „Lumea Credinței”, București, 2015, 317 pagini, format 13x20, preț: 20 lei noi), reunind ceea ce s-a scris despre sfinții români, din 2003 pînă azi, în paginile magazinului ilustrat Lumea Credinței. Autorii sînt diverși și abordările destul de diferite de la un text la altul, dar din însumarea lor cititorul va obține o frescă actuală a sfințeniei ortodoxe românești.   
Cartea are două secțiuni – PRINCIPALII SFINȚI ROMÂNI (SECOLELE 14-20) și PRINCIPALII SFINȚI NEROMÂNI OCROTITORI AI ROMÂNIEI – și este structurată cronologic, după anul calendaristic, urmînd succesiunea datelor de prăznuire din calendarul bisericesc. Ele sînt precedate de o amplă introducere generală (aparținînd îngrijitorului ediției) – SFINȚI ROMÂNI SAU LEGAȚI DE TRADIȚIA ROMÂNEASCĂ – care-i trece în revistă, cu prezentări sintetice, pe toți cei ce figurează în sinaxarul românesc (asupra unora dintre aceștia nemairevenindu-se pe parcursul cărții, dar asupra altora putîndu-se afla în cele două secțiuni informații și chiar perspective noi, într-unul sau mai multe texte dedicate fiecăruia).  
În Prologul editorial se precizează: „Înțelegem prin sfinți români pe cei ce au avut sînge românesc (ori aromânesc) sau, deși de alte obîrșii, au fost utilizatori curenți și atestați ai limbii române (cazul Antim Ivireanul). Ei aparțin cu toții ultimului mileniu (și mai ales epocii voievodale). Sfinții mai vechi din spațiul carpato-danubiano-pontic (cazul Ioan Casian), chiar de vor fi fost „daco-romani” sau „străromâni”, constituie o altă categorie, anterioară românității propriu-zise (despre care vorbim o dată cu cristalizarea limbii române și apariția primelor forme documentate de organizare statală și bisericească autohtonă). Ei sînt, ca și sfinții neromâni care au viețuit și prin părțile noastre (cazul Paisie Velicikovski) sau au devenit ocrotitori ai lor (cazul Cuvioasei Parascheva), doar sfinți legați de tradiția românească”. 
Iată aici lista alfabetică a sfinților consemnați în volum (cei dați cu litere boldite sînt tratați în cele două secțiuni ale cărții; ceilalți sînt menționați, cu date minimale, doar în introducerea generală):

A
Amfilohie de la Pîngărați, Sfîntul Cuvios 
Andrei Șaguna, Sfîntul Ierarh (Mitropolitul Transilvaniei) 
Andrei, Sfîntul Apostol, Cel Întâi Chemat (Ocrotitorul României) 
Antim Ivireanul, Sfîntul Ierarh Martir (Mitropolitul Țării Românești) 
Antipa de la Calapodești, Sfîntul Cuvios 
Antonie de la Iezerul Vîlcii, Sfîntul Cuvios 
Astion, Sfîntul Mucenic 
Atal de la Niculițel, Sfîntul Mucenic 
Atanasie Patelarie, Sfîntul Ierarh (Patriarhul Constantinopolului) 
Atanasie (Tănase) Todoran din Bichigiu, Sfîntul Martir și Mărturisitor Năsăudean

B
Brancovici, Sava – vezi Sava Brancovici 
Brâncoveanu, Constantin – vezi Constantin Brâncoveanu 
Brâncoveni, Sfinții Martiri (Constantin tatăl, Constantin fiul, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache Văcărescu) 
Bretanion, Sfîntul Ierarh (Episcopul Tomisului)

C
Calinic de la Cernica, Sfîntul Ierarh (Episcopul Râmnicului) 
Camasie de la Niculițel, Sfîntul Mucenic 
Castor, Sfântul Mucenic 
Chindeu din Dobrogea, Sfântul Mucenic 
Chiriac de la Bisericani, Sfîntul Cuvios 
Chiriac de la Tazlău, Sfîntul Cuvios 
Chiril din Dobrogea, Sfîntul Mucenic 
Claudiu, Sfîntul Mucenic 
Constantin Brâncoveanu, Sfîntul Voievod Martir 
Cvintilian din Ozovia, Sfîntul Mucenic

D 
Dada din Ozovia, Sfîntul Mucenic 
Daniil Sihastrul, Sfîntul Cuvios 
Dasie. Sfîntul Mucenic 
Dimitrie cel Nou Basarabov, Sfîntul Cuvios 
Dionisie Exiguul, Sfîntul Cuvios 
Donat (diaconul), Sfîntul Mucenic 
Dosoftei, Sfîntul Ierarh (Mitropolitul Moldovei)

E
Emilian de la Durostor, Sfîntul Mucenic 
Epictet, Sfîntul Mucenic 
Ermil, Sfîntul Mucenic

F
Filip de la Niculițel, Sfîntul Mucenic 
Filofteia de la Argeș, Sfînta Muceniță

G
Ghelasie de la Rîmeț, Sfîntul Ierarh (Arhiepiscop al Transilvaniei) 
Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, Sfîntul Cuvios 
Gherman din Dobrogea, Sfîntul Cuvios 
Grigorie din Zagra, Sfîntul Martir și Mărturisitor Năsăudean 
Grigorie Dascălul, Sfîntul Ierarh (Mitropolitul Țării Românești) 
Grigorie Decapolitul, Sfîntul Cuvios

H
Hermes, Sfîntul Mucenic

I
Iachint, Sfîntul Ierarh (Mitropolitul Țării Românești) 
Ilie Iorest, Sfîntul Ierarh Mărturisitor (Mitropolitul Transilvaniei) 
Ioan Casian Romanul, Sfîntul Cuvios 
Ioan cel Nou de la Suceava, Sfîntul Mare Mucenic 
Ioan de la Prislop, Sfîntul Cuvios 
Ioan de la Râșca și Secu, Sfîntul Ierarh (Episcopul Romanului) 
Ioan din Galeș, Sfîntul Preot Mărturisitor 
Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul), Sfîntul Cuvios 
Ioan Valahul, Sfîntul Mucenic 
Ioanichie cel Nou de la Muscel, Sfîntul Cuvios 
Iosif cel Nou de la Partoș, Sfîntul Ierarh (Mitropolitul Banatului) 
Iosif de la Bisericani, Sfîntul Cuvios 
Iosif de la Văratec, Sfîntul Cuvios 
Iosif Mărturisitorul din Maramureș, Sfîntul Ierarh (Episcopul Maramureșului) 
Irineu, Sfîntul Sfințit Mucenic (Episcop de Sirmium) 
Irodion de la Lainici, Sfîntul Cuvios 
Isihie, Sfîntul Mucenic 
Iuliu (Iulie) Veteranul, Sfîntul Mucenic

L
Leontie de la Rădăuți, Sfîntul Ierarh (Episcop de Rădăuți) 
Lup, Sfîntul Mucenic

M
Marcian, Sfântul Martir 
Maxim din Ozovia, Sfîntul Mucenic 
Maxima, soția Sfîntului Mucenic Montanus 
Măcinic, Moise – vezi Moise Măcinic din Sibiel 
Moise Măcinic din Sibiel, Sfîntul Preot Mărturisitor 
Movilă, Petru – vezi Petru Movilă

N
Neagoe Basarab, Sfântul Voievod 
Nicandru, Sfîntul Martir 
Niceta de Remesiana, Sfîntul 
Nicodim cel Sfințit de la Tismana, Sfîntul Cuvios 
Nicostrat, Sfîntul Mucenic 
Nifon, Sfîntul Ierarh (Patriarhul Constantinopolului)

O
Onufrie de la Vorona, Sfîntul Cuvios 
Oprea (Nicolae/Miclăuș), Sfîntul Mucenic

P
Pahomie de la Gledin, Sfîntul Ierarh (Episcopul Romanului) 
Paisie de la Neamț, Sfîntul Cuvios 
Parascheva, Sfînta Cuvioasă 
Partenie, de la Agapia Veche, Sfîntul Cuvios 
Pasicrat, Sfîntul Mucenic 
Patelarie – vezi Atanasie Patelarie 
Petru Movilă, Sfîntul Ierarh (Mitropolitul Kievului)

R
Rafail de la Agapia Veche, Sfîntul Cuvios 
Romul (preotul), Sfîntul Mucenic

S
Sava de la Buzău (Gotul), Sfîntul Mucenic 
Sava Brancovici, Sfîntul Ierarh Mărturisitor (Mitropolitul Transilvaniei) 
Sempronian, Sfântul Mucenic 
Silvan (diaconul), Sfântul Mucenic 
Simeon de la Pângărați, Sfântul Cuvios 
Simion Ștefan, Sfântul Ierarh (Mitropolitul Transilvaniei) 
Sofronie, Sfîntul Cuvios Mărturisitor 
Stratonic, Sfîntul Mucenic

Ș
Șaguna, Andrei – vezi Andrei Șaguna 
Ştefan cel Mare și Sfînt, Binecredinciosul Voievod 
Ștefan, Simion – vezi Simion Ștefan

T
Tasie din Dobrogea, Sfîntul Mucenic 
Tănase Todoran – vezi Atanasie Todoran 
Teodora de la Sihla, Sfînta Cuvioasă 
Teodosie de la Brazi, Sfîntul Sfințit Mucenic (Mitropolitul Moldovei) 
Teofana Basarab, Sfînta Cuvioasă 
Teotim, Sfîntul (Episcopul Tomisului) 
Todoran, Tănase – vezi Atanasie Todoran

V
Valentin, Sfîntul Mucenic (fratele Sfîntului Mucenic Pasicrat) 
Varlaam, Sfîntul Ierarh (Mitropolitul Moldovei) 
Vasile de la Poiana Mărului, Cuviosul 
Vasile din Mocod, Sfîntul Martir și Mărturisitor Năsăudean 
Vasile din Telciu, Sfîntul Martir și Mărturisitor Năsăudean 
Velicikovski, Paisie – vezi Paisie de la Neamț 
Venust, Sfîntul Mucenic 
Visarion, Sfîntul Cuvios Mărturisitor

Z
Zotic de la Niculițel, Sfîntul Mucenic

(R. C.)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire