joi, decembrie 18, 2014

ANTOLOGIA «PUNCTELOR CARDINALE» (CXLIII)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME


Revista Puncte cardinale a fost întemeiată în ianuarie 1991 de către veteranul de război şi fostul deţinut politic Gabriel-Iacob Constantinescu şi a apărut lunar la Sibiu, fără nici o întrerupere, timp de 20 de ani (240 de numere). Nucleul redacţional a fost alcătuit din Gabriel Constantinescu, Răzvan Codrescu, Demostene Andronescu, Marcel Petrişor şi Ligia Banea (n. Constantinescu). Generaţia închisorilor comuniste a fost sufletul revistei şi i-a dus greul. Lista alfabetică a tuturor colaboratorilor şi a sprijinitorilor mai importanţi ai revistei poate fi accesată aici. Pentru detalii despre această antologie on-line, a se citi aici. (R. C.)


"Ciolanul": o obsesie românească
(dilemă: "Cine dă şi cine primeşte?")


2008
DE LA UN TÎNĂR CITITOR 
AL PUNCTELOR CARDINALE 

Domnule Răzvan Codrescu,

V-am descoperit în urmă cu cîţiva ani, prin 2002, datorită unei persoane dragi, pe care o cunoaştem şi eu, şi d-voastră, citindu-vă cîteva dintre cărţile pe care le-aţi scris şi articolele curente din Puncte cardinale.
Înţelegînd că atitudinea contează mai mult decît rezultatul imediat în deşertul cotidian, citind astăzi şi articolul despre aniversarea – ratată – a acestui homo universalis care a fost Eminescu [1], din ultimul număr al publicaţiei păstorite de domnul Gabriel Constantinescu, şi constatînd dezamăgirea profundă pe care aţi resimţit-o faţă de cei care ar fi trebuit să dea tonul unui astfel de eveniment, ca şi faţă de reacţia, în general, a "conştiinţei" româneşti, m-am hotărît să vă scriu, pentru că aşa mi-a dictat conştiinţa şi pentru că, personal, l-am descoperit pe adevăratul Eminescu – profund şi necunoscut – după ce am citit o carte cu texte scrise de el despre influenţa imigraţiei evreieşti în Bucovina şi Moldova, şi mai recent, cînd am început să citesc o carte scrisă de Noica despre manuscrisele lui Eminescu, în care este dezvăluită adevărata personalitate a acestuia [2]. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant este faptul că opera sa se concentrează într-o perioadă relativ scurtă pentru muritorii de rînd. Manuscrisele, pe care a încercat Noica să le reproducă în facsimile şi n-a reuşit din cauza unui "tovarăş", dar care prin truda celor de la Biblioteca ASTRA din Sibiu au fost parţial facsimilate, concentrează întreaga sa operă, inclusiv bineştiutele poezii, şi mi se pare extraordinar cînd Noica spune, după ce s-a îmbolnăvit de eminescianită, că doar păstrîndu-le în forma lor iniţială, şi făcîndu-le publice astfel, se poate oferi cu adevărat o imagine completă despre marele om de cultură, poetul, prozatorul, jurnalistul, omul politic şi neobositul mărturisitor care a fost Eminescu [3].
Cred neabătut că "tînăra generaţie" are alternativa morală şi istorică de a fi creştină şi mărturisitoare... sau de a nu fi deloc! Trebuie să ne re-cunoaştem valorile, să ne re-evaluăm trecutul, să înţelegem că sîntem un popor dintr-o sumă de popoare care au fost mai vrednice sau mai puţin vrednice, şi că de vrednicia celor puţini la număr, dar dispuşi la sacrificii şi la jertfe în numele Credinţei, Iubirii şi Speranţei, depinde mîntuirea acestui Neam şi intrarea în rîndul celor drepţi la Judecata de Apoi. Nu avem voie să mai spunem, cu laşitate şi resemnare, că aşa sînt vremurile, sau că sîntem mereu "sub vremi" şi că lumea în care trăim este cea mai rea dintre cele posibile. Chiar dacă nu vom schimba oameni din "funcţii" sau nu vom "reaşeza" lumea cu picioarele în jos, vom încerca să mişcăm suflete şi conştiinţe, ca astfel, prin "împreună-lucrare", să urmăm calea cea de-a dreapta, mutatis mutandis.
Mi-am adus aminte de vorba lui Eliade cum că "istoria a făcut pipi pe noi"; acum cred că de fapt am învins vremurile tocmai pentru că am fost siliţi să trăim sub ele, prin rezistenţa din închisori şi prin credinţă, prin "întoarcerea la icoană", cum spunea Ionel Moţa.
Pentru mine sînteţi, alături de toţi cei din redacţia Punctelor cardinale, o personalitate mărturisitoare, în sens creştin,  un om care a găsit o cale de a supravieţui – prin arta scrisului şi nu numai – într-o lume golită de valori, care "a uitat" de credinţă. Vă urmăresc cu interes şi aştept cu nerăbdare "apariţiile" d-voastră viitoare.
Sînt un om care-şi caută încă drumul în viaţă, şi atunci cînd îmi pare că m-am pierdut, că rătăcesc, că nu-mi găsesc locul într-o lume care aleargă aproape exclusiv după performanţa economică, Dumnezeu îmi arată o cale, şi atunci ştiu că nu sînt singur, pentru că El mi-a dat iubire, o soţie şi o fiică minunate, mi-a dat speranţa şi mi-a deschis drumul către credinţă.
Îmi aduc aminte că Marin Preda spunea în Cel mai iubit dintre pămînteni că "... dragostea are fluxuri şi refluxuri, naufragii, cetăţi scufundate, caracatiţe, furtuni, cufere cu aur şi cu perle. Dar perlele zac în adîncuri...". În iubire se împlineşte omul, aşa cum din iubire se naşte. Găsesc că moartea este o trecere, şi dacă Eminescu a învăţat să moară (Oda în metru antic), cine sînt eu să mă tem de moarte?!
Am citit de curînd o carte de memorii (martor, mărturisire – ce splendide cuvinte creştine!) a lui Dan Brătianu, mi se pare din marea familie a Brătienilor [4], care a făcut 15 ani de puşcărie şi care spunea, vorbind de anii petrecuţi în închisoare, că la un moment dat cineva scrisese pe un perete: "Cine nu ştie să moară nu merită să trăiască – Seneca", iar gardienii au fost puşi să-l caute pe cel care se numea "Seneca" şi scrisese acele cuvinte! Culmea imbecilităţii comuniste!
NU vom scăpa de comunism pînă ce nu vom ieşi din toate consecinţele acestuia; atît de rău şi adînc s-a infiltrat în mintea şi viaţa românului acest flagel. Şi culmea – asta o spunea un francez [5]!
Mai sînt cîţiva oameni care încă pot să mărturisească prin ce au trecut în temniţele comuniste, cum este domnul Gabriel Constantinescu [6], de pildă, care face parte din tînăra generaţie exterminată după război la Piteşti, Aiud, Gherla etc., şi care cu greu reuşeşte – dar iată că reuşeşte! – să ţină pe linia de plutire publicaţia domniilor voastre, Puncte cardinale, dedicată acelora care nu cred că uitarea e o soluţie, ci din contra, exerciţiul memoriei e soluţia menţinerii unei conştiinţe treze şi nepervertite, a unei stări permanente de veghe!
Am citit o carte-dialog, a unui tînăr istoric, cu Alexandru Paleologu, în care acesta spunea, citîndu-l pe tatăl său, că istoria se repetă pentru că nu o citeşte nimeni...
Mi-a rămas în minte o rugă: "Cred, Doamne, ajută necredinţei mele"...
Dumnezeu să ne aibă în pază.

Cu admiraţie şi respect, 
Romeo Iancu 
28.02.2008 

[1] Este vorba de articolul "Noua singurătate a lui Eminescu" din Puncte cardinale, anul XVIII, nr. 1-2/2008, p. 1. 
[2] Este vorba, desigur, de Constantin Noica, Eminescu sau gînduri despre omul deplin al culturii româneşti (carte apărută iniţial în 1975). [Nota Blog] 
[3] Acum visul lui Noica s-a împlinit (mai ales prin strădaniile academicianului Eugen Simion, care şi-a spălat astfel multe păcate): sub egida Academiei Române, manuscrisele facsimilate ale poetului au fost editate în 24 de volume (cu CD-uri aferente), între 2005 şi 2009. [Nota Blog] 
[4] Fiul cel mai mic al lui Constantin (Dinu) I. C. Brătianu (1866-1950), liderul liberal martirizat în temniţele comuniste (Sighet). [Nota Blog] 
[5] Jean-François Revel (1924-2006). [Nota Blog] 
[6] Întemeietorul şi directorul Punctelor cardinale avea să se stingă în martie 2010, în pragul vîrstei de 89 de ani. [Nota Blog]


* Romeo Iancu, "De la un tînăr cititor al Punctelor cardinale", în Puncte cardinale, anul XVIII, nr. 3/207, martie 2008, p. 16 (rubrica "Am primit la Redacţie").


Pe vremuri, în Redacţia Punctelor cardinale


Mai puteţi citi pe acest blog: 

* Antologia Punctelor cardinale (I) – "Cine se teme de naţionalism?" (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (II) – Interviu cu Părintele Calciu (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (III) – "Mircea Eliade – «credinciosul fără Dumnezeu»?" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (IV) – "Fiziologia trepăduşului" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (V) – "«Resurecţia» lui Nichifor Crainic între bucurie şi dezamăgire" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (VI) – "Necesara despărţire a apelor" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VII) – "Distincţii necesare" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VIII) – "Spiritul viu al dreptei" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (IX) – "Dimensiunea transcendentă a politicului: Mişcarea Legionară" (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (X) – "Necesitatea unei viziuni de dreapta..." (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (XI) – "Apelul unui licean către «oastea naţionalistă»" (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XII) – "Confruntarea dintre Memorie şi Uitare" (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIII) – "Martin Luther şi evreii..." (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIV) – "Dreptatea d-lui Pleşu" (1996)

* Antologia Punctelor cardinale (XV) – "Pe marginea unei decepţii" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVI) – "Unde d-l Pleşu nu mai are dreptate" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVII) – "Viaţa – proprietate de stat" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVIII) – "Sensul unităţii creştine" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XIX) – "Căderea Cuvîntului în cazuri" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XX) – "O reacţie a d-lui Patapievici" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXI) – "San Juan de la Cruz: Romances" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXII) – "Inchiziţia marxistă împotriva lui Mircea Eliade" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIII) – "Domnul Petru Creţia şi «legionarul de 1,65»" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIV) – "Iarba verde de acasă…" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXV) – "Doar o vorbă să-ţi mai spun…" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVbis) – "«Doar o vorbă să-ţi mai spun...»" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVI) – "Nici printre evrei n-a lipsit admiraţia pentru Codreanu!" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVII) – "Între zoón politikón şi homo religiosus" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVIII) – "Apocalipsa şi ştiinţa" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIX) – "Stafia comunismului la Paris"   (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXX) – "«Dogma capitală» a «Noii Ordini Mondiale»" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXI) – "Falimentul speranţei" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXII) – "Masoneria şi organizaţiile internaţionale" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIII) – "Ispita «iubirii»" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIV) – "Apostrof-area ca asasinat moral" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXV) – "Fabulă cu trandafir" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVI) – "Biserica să nu se teamă de puternicii zilei!" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVII) – "Aspecte ale dialogului religie-cultură…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVIII) – "Puncte cardinale 100": "La aniversară", "Măcel de Buna Vestire", "Marginalii" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIX) – "Cronica unei gafe editoriale" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XL) – "Epica Holocaustului…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLI) – "Lecţia americană" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLII) – "Demonizarea Americii" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIII) – "«Dictatura bunului simţ»…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIV) – "În sfîrşit, Acasă…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLV) – "Anul Eminescu", "Oda (în metru antic): deschiderea nivelelor de receptare" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVI) – "Cine eşti dumneata, domnule Neştian?" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVII) – "Demitizarea" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVIII) – "Maxime Egger: Cum am devenit ortodox" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIX) – "Marea iertare" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (L) – "Maica Mihaela" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LI) – "Un luceafăr pe columna cezarilor" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LII) – Interviu cu Alain de Benoist (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIII) – "Radu Gyr sau despre gratuitatea eroismului" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIV) – "Supără realitatea sau formularea ei?" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LV) – "Marginalii la o scrisoare a lui Mircea Eliade" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LVI) – "Odihna de Eminescu" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVII) – "Mesianismul Dreptei" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVIII) – "Misiunea românilor în istorie" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LIX) – "Obligaţiile unei conştiinţe morale" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LX) – "Naţionalismul şi România de azi", "Menirea generaţiei noastre" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXI) – "Lichidarea unei legende" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXII) – "Pentru o Europă unită a naţiunilor" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIII) – "Kitsch-ul în literatura politică naţionalistă" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIV) – "Despre a fi altfel" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXV) – "Pentru un naţionalism european" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVI) – "Caracterul naţional al Ortodoxiei" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVII) – "Un evreu renegat avertizează America" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVIII) – "In memoriam: Horia Bernea", "Muzeul Ţăranului Român după Horia Bernea" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIX) – "Europa lui Hristos" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXX) – "Ziua judecăţii" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXI) – "Interviu cu istoricul Neagu Djuvara" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXII) – "Elitele şi partidele politice" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIII) – "Revolta «omului recent»" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIV) – "Naţionalism şi democraţie" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXV) – "Perversiunea naţional-comunistă" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVI) – "Isteria antifascistă" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVII) – "Moştenirile lui Horia Bernea" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVIII) – "Veşti triste din Spania" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIX) – "Mai bine prea tîrziu decît niciodată!" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXX) – "Centenarul Petre Ţuţea (1902-2002)" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXI) – "Rost – «manifestul românesc» al unei noi generaţii" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXII) – "Istoria în actualitate: Penele Arhanghelului" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIII) – "Cultul monştrilor" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIV) – "Nu-i pace sub măslini..." (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXV) – "Aceşti evrei visători şi utopiile lor păguboase" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVI) – "De la vulgaritate la perversiune" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVII) – "Dimensiunea cosmică a dorului" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVIII) – "Călătorie în «buricul pămîntului»" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIX) – "Taina fratelui" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XC) – "Conceptul de medicină creştină" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCI) – "Cazul Paulescu văzut cu ochii altora" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCII) – "Political correctness?" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIII) – "Tîlcuirea patristică a Psalmului 50" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIV) – "Un clown pentru Nobel?" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCV) – "Chilia isihastului în lume" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVI) – "Paul Goma «antisemit»?" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVII) – "Catedrala Mîntuirii Neamului..." (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVIII) – "Mircea Dinescu între ignoranţă şi abjecţie" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIX) – "August roşu: circ fără pîine" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (C) – "«Insurecţia» de la 23 august văzută prin ochii unui soldat german" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CI) – "Erosul care mişcă lumile" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CII) – "Sfinţita rugăciune" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CIII) – "Păcatul lui Onan" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIV) – "Dante, Infernul, Cîntul XXXIV" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CV) – "Acatistul Sfinţilor Români din închisori" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVI) – "Giulgiul din Torino: o provocare perpetuă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVII) – "Tentative de purificare" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVIII) – "La despărţirea de Papa Ioan Paul II..." (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIX) – "Cine a fost Teodor M. Popescu?" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CX) – "Cuvînt prevenitor despre idolatrie şi magie" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXI) – "Cultul eroilor la români" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXII) – "Miza unui linşaj mediatic" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIII) – "Biblia lui Robespierre" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIV) – "Imoralitatea apartenenţei la francmasonerie" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXV) – "Împotriva falsului ecumenism" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVI) – "De la Facere la Apocalipsă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVII) – "O uşă interzisă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVIII) – "Pe marginea unei blasfemii" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIX) – "Un portret al Căpitanului la copilărie" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXX) – "«Am vrut să-l împuşc pe Ceauşescu»" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXI) – "Ciobanul şi «futelniţa»" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXII) – "Luciferismul de larg consum" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIII) – "Adevărata dramă de la Petru-Vodă" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIV) – "În jurul unei neînţelegeri" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXV) – "Ofensiva homosexualilor" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVI) – "Ultima biruinţă a lui Ştefan cel Mare" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVII) – "«Sfîntul» Mişa din Clejani" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVIII) – "Memento Gulag în Vendeea" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIX) – "La plecarea dintre noi a Părintelui Calciu" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXX) – "Tinereţe fără bătrîneţe" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXI) – "O nouă carte la Editura Puncte Cardinale..." (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXII) – "Despre poziţia Bisericii faţă de stăpînire" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIII) – Două traduceri din Annick de Souzenelle (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIV) – "Suferinţa ca binecuvîntare" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXV) – "Cele trei atacuri ale diavolului asupra lui Hristos" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVI) – "Luciferismul în ţara lui Caragiale" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVII) – "Sperietoarea şi modelul" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVIII) – "José Antonio Primo de Rivera..." (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIX) – "(De) ce uită Occidentul?" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXL) – " Principale diferenţe între Catolicism şi Ortodoxie"; "O istorisire de demult..." (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLI) – "Poezia carcerală (1): Valeriu Gafencu" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLII) – "Adevăr, Biserică, ecumenism" (2008)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire