sâmbătă, ianuarie 04, 2014

PAPA FRANCISC ŞI GARDA DE FIERO NOUĂ RECRUDESCENŢĂ
A STUPIDITĂŢII ROMÂNEŞTI

Un recent "scandal" instrumentat în mass-media de pe aiurea împotriva Papei Francisc I (Person of the Year, după revista Time), acuzat că ar fi făcut parte din mişcarea peronistă, mai exact din organizaţia intitulată Guardia de Hierro (considerată, cu totul exagerat, a fi fost una de extremă dreaptă), a avut în România (mai ales în aria virtuală) ecouri de un penibil incomensurabil, ajungînd pînă la concluzia abruptă a mai multor internauţi exaltaţi că iezuitul Jorge Mario Bergoglio (numele civil al actualului Papă, de origine italo-argentiniană) ar fi - sau măcar ar fi fost la un moment dat - un admirator fervent al lui... Corneliu Zelea Codreanu! (Parcă la întrecere cu stupiditatea românească, stupiditatea argentiniană de stînga a putut vorbi, tangenţial şi insinuant, de "ultracatolicul" Corneliu Zelea Codreanu!)
Sursa inepţiilor a fost simpla denumire comună a două organizaţii politice altminteri fără vreo legătură directă între ele: Garda de Fier din România (denumire temporară a uneia dintre expresiile politice ale Mişcării Legionare, ca şi Gruparea Corneliu Zelea Codreanu sau Partidul Totul pentru Ţară) şi Guardia de Hierro din Argentina (una dintre numeroasele organizaţii ale Tineretului Peronist, Juventud Peronista, la rîndul lui subsumat aşa-numitei Mişcări Naţionale Justiţialiste, Movimiento Nacional Justicialista).
Se poate admite că argentinienii au împrumutat în cunoştinţă de cauză denumirea mai vechii organizaţii de la celălalt capăt al lumii, care le va fi sunat bine în context, dar nici vorbă să se fi revendicat de la ea sau s-o fi cunoscut mai îndeaproape. De altfel, deşi amîndouă grupări de dreapta, animate de un anumit patos naţional şi de un anumit duh al tinereţii revoluţionare, ele aparţin unor lumi, unor epoci şi unor mentalităţi total diferite: România monarhică şi ortodoxă dintre cele două războaie mondiale, condiţionată de contextul european, şi Argentina republicană şi catolică de după al doilea război mondial, condiţionată de contextul latino-american. A pretinde şi a exalta, pornind de aici, nu ştiu ce posteritate legionară, pentru a legitima marginalitatea epigonică şi pe alocuri ridicolă a unor grupuscule neolegionare de pe acasă, e tot atît de stupid şi de penibil, mutatis mutandis, ca şi cînd în cazul meu cineva, aflînd că mă cheamă Adolf, ar trage de aici concluzia că părinţii mei - bieţi muncitori cu origine rurală şi tinereţe naiv stahanovistă - ar fi, dacă nu şi nemţi, în orice caz vajnici admiratori ai lui Adolf Hitler şi ai nazismului! Sau ca şi cînd, chemîndu-mă Adolf şi fiind stîngaci, anticomunist şi publicist de dreapta, cineva ar conchide că nu pot fi decît reîncarnarea lui Adolf Hitler pe maluri dîmboviţene!
Este adevărat că Argentina a fost ţara sud-americană în care legionarii români în surghiun s-au refugiat cu precădere, desfăşurînd şi oarecare activitate publicistică şi editorială, dar nici acolo, nici în altă parte (nici măcar în Spania franchistă, unde s-a stabilit pînă la urmă şi Horia Sima, trecut şi el prin Argentina), aceşti exilaţi n-au fost suficient de mulţi şi de influenţi pentru a determina orientări publice de amploare. Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem că există, chiar dacă numai în cercuri restrînse şi marginale, o posteritate europeană şi chiar mondială a lui Codreanu (unul dintre cei mai traduşi autori români ai secolului XX!) şi a legionarismului, pe care noi mai degrabă o ignorăm (a se vedea, de pildă, prima secţiune a dosarului bibliografic inclus în cartea mea În căutarea Legiunii pierdute - ed. a II-a, 2012 -, postat şi aici, cu adaosuri la zi). Că viitorul Papă va fi auzit, în tinereţe, de Garda de Fier din România, în anumite medii politice sau religioase argentiniene, n-ar fi nici exclus, nici de mirare, dar mai mult de atît e greu de presupus, şi cu atît mai greu de dovedit, mai ales că nici întemeietorii şi liderii grupării Guardia de Hierro nu s-au prevalat semnificativ de această asociere, părînd să aibă despre gruparea omonimă din România interbelică o idee destul de vagă (sau, în cazul unora, pur şi simplu nici o idee). A presupune o relaţie directă cu legionarismul românesc, ba chiar un cult al lui Codreanu, nu-i doar hazardat, ci de-a dreptul stupid şi ridicol.
În ce priveşte aderenţa efectivă a viitorului Papă la Guardia de Hierro şi implicarea sa directă în anumite acţiuni politice ale perioadei peroniste, discuţia e plină de controverse, iar exagerările tendenţioase (venind dinspre cercuri evreieşti sau cercuri de stînga) sînt de multe ori transparente pentru cine are un minim exerciţiu al spiritului critic. Pe de altă parte, e destul de firesc ca oamenii Bisericii să fie înclinaţi sau chiar să simpatizeze politic mai degrabă cu orientările şi formaţiunile de dreapta decît cu cele de stînga (de regulă, violent ateiste şi anticlericale). Cazul Jorge Bergoglio e greu de judecat decontextualizat şi strict prin prisma ideologiilor dominante, aşa cum greu de judecat este, la o asemenea distanţă în spaţiu şi timp, dincolo de poncifurile propagandistice de stînga, şi cazul Perón, cu tot ce a reprezentat el, în bine şi în rău, pentru Argentina anilor '50-'70 ai secolului trecut.
Pentru cei interesaţi de mai multe detalii ale "scandalului" şi care pot citi în spaniolă (nu am avut vremea să traduc - şi nici nu sînt convins că ar fi meritat efortul), postez în continuare două texte (cu sursa indicată la sfîrşitul fiecăruia): unul oarecum favorabil şi altul vădit ostil Suveranului Pontif (în cel de-al doilea, doldora de inepţii, făcîndu-se referire - tangenţial şi confuz - şi la Garda de Fier din România). Ilustraţia fotografică este preluată tot de pe internet: http://pensamientonacional.com.ar/eventos.php?gal=50.

Răzvan CODRESCU  

Tineri lideri ai organizaţiei Guardia de Hierro,
la un miting de la începutul anilor '70

Guardia de Hierro:
historia de una mistificación

La designación del cardenal Jorge Bergoglio como el nuevo Papa, desató un profundo debate acerca de su ideología y de su trayectoria política. En este marco, uno de los argumentos más reiterados para definir su personalidad, se refiere a su vinculación con la agrupación política peronista Guardia de Hierro (GH). Buena parte del argumento de periodistas y de académicos, está centrado en reiterar que esa agrupación tiene una ideología de “derecha” peronista.

No me interesa opinar sobre Bergoglio, quién por otro lado, no militó orgánicamente en GH.
Simplemente, considero oportuno polemizar en pocas líneas el argumento que sostiene que Guardia de Hierro es de derecha. Esa denominación es una simplificación. Por el contrario, los militantes de GH forman parte de una generación juvenil que se abocó masivamente a la política, articulando su proyecto personal, con los anhelos revolucionarios y de cambio social de los sectores populares de la Argentina y Latinoamérica.
La agrupación nació en el año 1962 vinculada al “gallego” Alejandro Álvarez y a Héctor Tristán. Éste último, era un dirigente de origen anarquista, había militado en ámbitos sindicales y participó activamente en la resistencia peronista junto a figuras como John W. Cooke y otros “duros” de la lucha popular contra las dictaduras. El “gallego” Álvarez, con una formación ideológica de izquierda, militó en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y también participó desde el llano, en la resistencia peronista.
Desde su origen, ambos dirigentes tuvieron una práctica intransigente, anti burocrática y promovieron el trabajo social y sindical con las bases. Desde su creación, los miembros de GH mantuvieron una línea política de enfrentamiento a las posiciones negociadoras de Vandor, de la dictadura de Onganía y del resto de los militares. Con el paso del tiempo, la agrupación sumó dirigentes políticos de izquierda universitaria, como fue el caso del socialista Roberto Grabois proveniente del Frente Estudiantil Nacional. En GH participaron intelectuales como Amelia Podetti, que formó parte de las Cátedras Nacionales y que dirigió la revista Hechos e Ideas. Se sumaron dirigentes de procedencia juvenil católica, como fue el caso de Julio Bárbaro y también de origen judío, como el mencionado Grabois o el economista de Mendoza Roberto Roitman.  
Las lecturas de sus miembros son una radiografía del intenso debate cultural de la época, que supo articular a Mao, con Perón y con el nacionalista y marxista Juan José Hernández Arregui. Tal cual documentó Humberto Cucchetti, GH debatió un amplio espectro de autores y de ideas, incluyendo aquellas ligadas con la renovación religiosa de Teilhard de Chardin, con las tesis de la lucha armada de Ernesto Guevara o con el nacionalismo socialista de Frantz Fanon. Según Julio Bárbaro, leían además a Marechal, a Carl von Clausewitz o a Sun Tzu.
Los años sesenta y setenta, fueron una etapa de lucha y de resistencia para los militantes de GH. Sus integrantes protagonizaron una empeñada resistencia contra la violencia institucional de las dictaduras, actuaron en barriadas humildes con los más necesitados y otros integraron la acción sindical en ámbitos como la CGT de los Argentinos. Fueron parte de una épica de lucha y de cambio social, conjuntamente a miles de jóvenes y de trabajadores de izquierda, católicos y nacionalistas.  
Entrados los años setenta, sus miembros promovieron la Organización Única del Trasvasamiento Generacional (OUTG), que se avocó, centralmente, al trabajo barrial con el pueblo. Toda ésta etapa los vio lejos del poder, de los cargos de gobierno y de las diversas corporaciones.
En el año 1973 apoyaron la candidatura de Campora y luego la de Perón. En este contexto, reforzaron una posición sumamente crítica de la lucha armada, cuestión  que los distanció de la Tendencia y de la guerrilla de izquierda marxista. Se propusieron como “guardianes de Perón” y defendieron una línea política de apoyo al presidente, cuestión que los definió como “verticalistas” del primer mandatario. En este contexto, no mantuvieron vinculación orgánica con López Rega, ni con la CNU o con sectores del sindicalismo de derecha.
Toda esta etapa los distancia claramente de cualquier calificación de “derecha”. Por el contrario, formaron parte de una generación juvenil comprometida, incluso con sus propias vidas,  con el cambio social y político. Su articulación era con las bases y no participaron en las estructuras de poder partidario, empresarial y sindical. Incluso, gran parte de ellos no aceptaron cargos públicos en el año 1973.
Muerto Perón en julio de 1974, para gran parte de GH llegó la hora de disolver la agrupación.  Frente a ésta decisión, un sector controlado por Álvarez, continuó con las actividades políticas.  A partir de ésta fecha, no es del todo correcto hablar de GH, sino de un “desprendimiento” o por lo menos, de las actividades de una fractura política que no da cuenta del funcionamiento y de la historia de la agrupación.
En el año 1975  éste sector de GH inició un vínculo con Isabel Perón. Algunos de los ex miembros de GH justifican su apoyo a Isabel en el intento de evitar el golpe de Estado, reiterando la iniciativa de otras expresiones políticas como fue el caso del Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Tal cual menciona Alejandro Tarruella, Jorge Bergoglio se vinculó a los miembros de GH a partir de su participación en la Universidad del Salvador. Según este autor, en el año 1975 Bergoglio nombró en la universidad a dos miembros de GH: Francisco “cacho” Piñón y a Walter Romero. Piñón fue quién le entregó en el año 1977 la designación de Profesor Honoris Causa al almirante Emilio Eduardo Massera. Bergoglio y muchos sobrevivientes de la dictadura ligados a GH, adujeron que estas acciones tuvieron que ver con un “pacto”, para salvar la vida a dirigentes políticos.
A partir de acá, el comportamiento de algunos de sus miembros fue abonando la tesis de GH de “derecha”. Una mistificación similar ocurrió con la Tendencia y las luchas políticas de los años setenta, que fueron caratuladas a la vuelta de la democracia como uno de los “dos demonios” que “condujeron a la dictadura”.


Fostul şef al organizaţiei Guardia de Hierro,
Alejandro "El Gallego" Álvarez (stînga),
şi organizatorul unei recente întruniri omagiale
la Buenos Aires, Alejandro Pandra


Bergoglio y Guardia de Hierro:
un Papa de la derecha peronista

El pasado peronista de Jorge Bergoglio, autoproclamado Francisco (¿Franco?) I, se remonta a la agrupación Guardia de Hierro sobre la cual muchos peronistas buscan negar su carácter derechista. Guardia de Hierro surge en 1961 bajo el liderazgo de Alejandro “el Gallego” Alvarez, acompañado por quien fuera lugarteniente de John William Cooke en sus primeros tiempos de parlamentario y de la resistencia peronista, Héctor Tristan, y el dirigente de la resistencia Cesar Marcos, entre otros. La agrupación toma su nombre de la rama paramilitar del movimiento fascista rumano liderado entre 1927 y 1938 por Corneliu Zelea Codreanu, Legión de San Miguel Arcángel.

“Ni yanquis, ni marxistas” 
A finales de los ’60 Guardia de Hierro se une con el FEN (Frente de Estudiantes Nacionales) de Roberto “Pajarito” Grabois que reivindicaba una síntesis de nacionalismo y marxismo y forman hacia 1972 la Organización Unificada del Trasvasamiento Generacional. Según los estudios del grupo en una entrevista con Perón en Madrid en 1967, la Guardia define no sumarse a la lucha armada que practicaban otras organizaciones de la Juventud Peronista y ser los cuadros leales a Perón. Con una formación político intelectual amplia que va de Hegel, pasando por Mao, hasta Perón (el libro de cabecera de la orga era “La comunidad organizada” donde Perón copia muchas de las ideas del fascismo italiano) Guardia de Hierro abreva ideológicamente en el nacionalismo populista, que predica la armonía de clases, la separación del imperialismo yanqui y de la URSS y la supresión del comunismo por ser una ideología materialista. GH fue el semillero de cuadros ideológicos de la derecha peronista. Según una definición citada por Pablo Pozzi Guardia de Hierro “se proponía como una organización auténticamente peronista, sin cuestionamientos ideológicos, y consideraban que el peronismo era lo que la Doctrina Peronista planteaba. Como consecuencia de lo mismo se asumieron como una herramienta al servicio de la conducción”. A partir de 1973 sus militantes usan uniformes marciales color pardo con un brazalete que rezaba “Aquí se aprende a amar a Perón”. Este encuadramiento va a marcar la existencia de la organización como parte del ala derecha del peronismo.

Con el terrorismo ultraderechista
y los genocidas
Guardia de Hierro se alinea políticamente con Perón en su enfrentamiento con Montoneros, y luego de su muerte – y disuelta formalmente la organización - con Isabel y López Rega, es decir con el terrorismo paraestatal ultraderechista contra la vanguardia obrera y popular surgida tras el Cordobazo. En tiempos del golpe militar genocida la organización negocia directamente con la Marina encabezada por Emilio Massera. En 1977 la organización es puesta formalmente bajo la conducción del Capitán de Marina (RE) Carlos Bruzzone. De esta época data el doctorado honoris causa que el marino genocida recibio por la USAL bajo la influencia directa de Jorge Bergoglio, provincial de los jesuitas y militante de Guardia de Hierro. Pino Solanas, quien estuviera ligado a los guardianes, supo escribir sobre este proceso en un articulo titulado “De Guardia de Hierro a guardiamarinas”.

Peronismo clerical
Luego de la restauración democrática GH se disolverá definitivamente y el núcleo central de sus dirigentes, con el Gallego Alvarez a la cabeza, pasaran a engrosar las filas de la Iglesia Católica desde la Orden de María del Rosario de San Nicolás, Asociación Privada de Fieles Laicos de la Iglesia Católica, la cual es la patrona de los “guardianes”. No es de extrañar siendo que el peronismo en su derecha se declarara partidario de la “doctrina social de la Iglesía”.
José Luis Manzano, Julio Barbaro, el Chueco Mazzón, Guillermo Moreno, José Octavio Bordon, fueron parte de los guardianes.
Con el terrorismo ultraderechista, con la dictadura genocida y con el clero reaccionario, Guardia de Hierro, como su soldado Bergoglio, fue un fiel exponente del peronismo derechista y de la colaboración con la dictadura.


5 comentarii:

La 4/1/14 5:51 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Aveţi dreptate şi sunt bucuros să vă citez. Aş dosi un comentariu şi privitor la subiectul ultim-"Patriotismul imperial"-de pe http://e-didu.ro

 
La 5/1/14 1:48 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Mda, taman ce-l etichetase tea party-ul american drept marxist si na ca se dovedeste ca nu e doar marxist ci si legionar. Tare! Sa vedem ce va urma. Doar stiti cum se spunea pe vremuri: Capitane nu fi trist! Garda merge mai departe prin partidul...peronist!

Zgarda de Fier

 
La 5/1/14 2:27 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Ăsta e umorul ăla "în doi peri" de care numai "Anonimii" sunt în stare?

Garda de Fler

 
La 8/1/14 2:16 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Dincolo de pertinenţa clară a articolului, aş propune o mică adăugire. În loc de
"Parcă la întrecere cu stupiditatea românească, stupiditatea argentiniană de stînga"
să fie
"Parcă la întrecere cu stupiditatea românească de stînga, stupiditatea argentiniană de stînga".
Nu de alta, dar de România ţinem şi noi, cei de altă părere decât neo-comuniştii - români(??) - în cauză şi stupiditatea noastră nu funcţionează (şi nu poate fi inculpată) în această zonă. :)

 
La 8/1/14 8:28 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Din păcate, este vorba şi de oameni care se ţin că-s de dreapta şi anticomunişti. Mare este stupiditatea românească de stînga (pe mîna căreia am şi ajuns în halul în care am ajuns), dar există şi o stupiditate românească de dreapta (care împiedică aproape sistematic orice coagulare a unei alternative credibile şi viabile la stîngismul dominant din 1990 pînă astăzi - de la Iliescu la Ponta şi de la FSN la USL).
Sigur, aceasta nu înseamnă că toţi românii ar fi stupizi, nici că toţi stupizii ar fi stupizi în egală măsură,, ci doar că există un coeficient de stupiditate (şi de stînga, şi de dreapta) care ne-a fost fatal în aceşti 25 de ani şi ne-a creat imaginea pe care, din nefericire, o avem în prezent pe mapamond.
Există o actualitate a lui Caragiale care s-ar cuveni să ne pună pe gînduri...

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire